مذاکره سبز
,

مذاکره سبز

مذاکره سبز: مذاکره سبز عنوان کتاب جدیدم هست که پس از ویرایش حالا به زیر چاپ رفت و به امید خدا تا پایان آذرماه کتاب به چاپ خواهد رسید.امیدوارم توانسته باشم شما را با مذاکره بیشتر آشنا کنم.چرا مذاکره سبز؟ مذاکره سبز برای این انتخاب شد که در این کتاب …