بایگانی دسامبر 2016
  • مذاکره سبز

    مذاکره سبز: مذاکره سبز عنوان کتاب جدیدم هست که پس از ویرایش حالا به زیر چاپ رفت و به امید خدا تا پایان آذ ...

    مذاکره سبز: مذاکره سبز عنوان کتاب جدیدم هست که پس از ویرایش حالا به زیر چاپ رفت و به امید خدا تا پایان آذرماه کتاب به چاپ خواهد رسید. امیدوارم توانسته باشم شما را با مذاکره بیشتر آشنا کنم. چرا مذاکره ...

    بیشتر بخوانید