بایگانی مارس 2017
 • کمک به دیگران

  کمک به دیگران در این مقاله به کمک به دیگران در مذاکره می پردازیم. در این مقاله بررسی خواهیم نمود که کمک ب ...

  کمک به دیگران در این مقاله به کمک به دیگران در مذاکره می پردازیم. در این مقاله بررسی خواهیم نمود که کمک به دیگران برای کمتر متعصب شدن چگونه می باشد. اگر هنوز مقاله آموزش مذاکره را مطالعه ننمودید، پیشن ...

  بیشتر بخوانید
 • استفاده از یک فرد خارجی در مذاکره

  استفاده از یک فرد خارجی در مذاکره استفاده از یک فرد خارجی در مذاکره موضوع مورد بحث این مقاله می باشد. اگر ...

  استفاده از یک فرد خارجی در مذاکره استفاده از یک فرد خارجی در مذاکره موضوع مورد بحث این مقاله می باشد. اگر هنوز مقاله آموزش مذاکره را مطالعه نکردید پیشنهاد می کنم ابتدا به مشاهده مقاله مورد نظر بپردازی ...

  بیشتر بخوانید
 • کسب اطلاعات

  کسب اطلاعات در این مقاله به کسب اطلاعات می پردازیم. اگر هنوز مقاله آموزش مذاکره را مطالعه نکردید، برای مش ...

  کسب اطلاعات در این مقاله به کسب اطلاعات می پردازیم. اگر هنوز مقاله آموزش مذاکره را مطالعه نکردید، برای مشاهده کلیک کنید. کسب اطلاعات مذاکرات متععد به طور همزمان. نوابغ مذاکره، مرور و بررسی مذاکرات مهم ...

  بیشتر بخوانید
 • مذاکره تحت فشار زمان

  مذاکره تحت فشار زمان مذاکره تحت فشار زمان موضوع مورد بحث این مقاله می باشد. پیشنهاد می کنم قبل از خواند ا ...

  مذاکره تحت فشار زمان مذاکره تحت فشار زمان موضوع مورد بحث این مقاله می باشد. پیشنهاد می کنم قبل از خواند این مقاله به مطالعه مقاله آموزش مذاکره بپردازید. باید از مذاکره تحت فشار زمان اجتناب کنیم. مذاکر ...

  بیشتر بخوانید
 • مذاکره عقلانی

  مذاکره عقلانی در این مقاله به مذاکره عقلانی می پردازیم. پیشنهاد می کنم قبل از خواندن این مقاله، مقاله آمو ...

  مذاکره عقلانی در این مقاله به مذاکره عقلانی می پردازیم. پیشنهاد می کنم قبل از خواندن این مقاله، مقاله آموزش مذاکره را مطالعه نمائید. تعصبات روحی و فکری حتی بهترین و باهوش ترین افراد را تحت تاثیر قرار ...

  بیشتر بخوانید
 • تمایل به خود محوری

  تمایل به خود محوری در این مقاله به تمایل به خود محوری می پردازیم در مقاله های گذشته به تعریف خود محوری در ...

  تمایل به خود محوری در این مقاله به تمایل به خود محوری می پردازیم در مقاله های گذشته به تعریف خود محوری در مذاکره پرداختیم. در این مقاله تمایل به خود محوری را در مذاکره بررسی می نمائیم. خود محوری، اعتم ...

  بیشتر بخوانید
 • جنسیت در مذاکره

  جنسیت در مذاکره در این مقاله به جنسیت در مذاکره می پردازیم. جنسیت می­ تواند عاملی مهم تر از نژاد در گفتگو ...

  جنسیت در مذاکره در این مقاله به جنسیت در مذاکره می پردازیم. جنسیت می­ تواند عاملی مهم تر از نژاد در گفتگوهای مربوط به ترفیع باشد برای همین منظور مقاله ای معتبر و کاربردی را ترجمه نموده ام. برای مشاهده ...

  بیشتر بخوانید
 • تعصب در مذاکره

  تعصب در مذاکره تعصب در مذاکره موضوع مقاله مورد بحث می باشد. در مقاله قبلی به تعصب پرداختیم. آموختیم که مذ ...

  تعصب در مذاکره تعصب در مذاکره موضوع مقاله مورد بحث می باشد. در مقاله قبلی به تعصب پرداختیم. آموختیم که مذاکره کنندگان در چهار دام در تعصب در مذاکره می افتند. این چهار نوع خطا عبارتند از: تعصب کیک ثابت ...

  بیشتر بخوانید
 • افزایش غیر عقلانی تعهدات

  افزایش غیر عقلانی تعهدات افزایش غیر عقلانی تعهدات موضوع این مقاله می باشد. در مقاله قبلی به تعصب پرداختیم ...

  افزایش غیر عقلانی تعهدات افزایش غیر عقلانی تعهدات موضوع این مقاله می باشد. در مقاله قبلی به تعصب پرداختیم. آموختیم که مذاکره کنندگان در چهار دام در تعصب در مذاکره می افتند. در مقاله قبلی به تعصب کیک ث ...

  بیشتر بخوانید
 • تعصب

  تعصب در این مقاله به تعصب می پردازیم و آن را در مذاکره بررسی می نمائیم. تحقیق تصمیم رفتاری تاکید می کند ب ...

  تعصب در این مقاله به تعصب می پردازیم و آن را در مذاکره بررسی می نمائیم. تحقیق تصمیم رفتاری تاکید می کند با این که توصیه به مذاکره کنندگان مبنی بر منطقی بودن، ضروری است ولی کافی نیست. مذاکره کنندگان با ...

  بیشتر بخوانید