کمک به دیگران
,

کمک به دیگران

کمک به دیگران در این مقاله به کمک به دیگران در مذاکره می پردازیم.در این مقاله بررسی خواهیم نمود که کمک به دیگران برای کمتر متعصب شدن چگونه می باشد.اگر هنوز مقاله آموزش مذاکره را مطالعه ننمودید، پیشنهاد می کنم ابتدا مقاله آموزش مذاکره…
استفاده از یک فرد خارجی در مذاکره
, ,

استفاده از یک فرد خارجی در مذاکره

استفاده از یک فرد خارجی در مذاکره استفاده از یک فرد خارجی در مذاکره موضوع مورد بحث این مقاله می باشد.اگر هنوز مقاله آموزش مذاکره را مطالعه نکردید پیشنهاد می کنم ابتدا به مشاهده مقاله مورد نظر بپردازیدو سپس این مقاله با عنوان استفاده…
کسب اطلاعات
, ,

کسب اطلاعات

کسب اطلاعات در این مقاله به کسب اطلاعات می پردازیم.اگر هنوز مقاله آموزش مذاکره را مطالعه نکردید، برای مشاهده کلیک کنید.کسب اطلاعات مذاکرات متععد به طور همزمان.نوابغ مذاکره، مرور و بررسی مذاکرات مهم بعد از اتمام آنها را برای خود یک عاد…
مذاکره تحت فشار زمان
, , ,

مذاکره تحت فشار زمان

مذاکره تحت فشار زمان مذاکره تحت فشار زمان موضوع مورد بحث این مقاله می باشد.پیشنهاد می کنم قبل از خواند این مقاله به مطالعه مقاله آموزش مذاکره بپردازید.باید از مذاکره تحت فشار زمان اجتناب کنیم.مذاکره کنندگان هوشمند این مشکل را پیش بینی…
مذاکره عقلانی
, ,

مذاکره عقلانی

مذاکره عقلانی در این مقاله به مذاکره عقلانی می پردازیم.پیشنهاد می کنم قبل از خواندن این مقاله، مقاله آموزش مذاکره را مطالعه نمائید.تعصبات روحی و فکری حتی بهترین و باهوش ترین افراد را تحت تاثیر قرار می دهد.احتمال دارد ما مهارتهای انسانی بسیار خوب …
تمایل به خود محوری
, , ,

تمایل به خود محوری

تمایل به خود محوری در این مقاله به تمایل به خود محوری می پردازیمدر مقاله های گذشته به تعریف خود محوری در مذاکره پرداختیم.در این مقاله تمایل به خود محوری را در مذاکره بررسی می نمائیم.خود محوری، اعتماد بیش از حد، خوش بینی غیر منطقی و توهم…
جنسیت در مذاکره
, , ,

جنسیت در مذاکره

جنسیت در مذاکره در این مقاله به جنسیت در مذاکره می پردازیم. جنسیت می­ تواند عاملی مهم تر از نژاد در گفتگوهای مربوط به ترفیع باشدبرای همین منظور مقاله ای معتبر و کاربردی را ترجمه نموده ام.برای مشاهده مقاله زبان اصلی کلیک نمائید.( جنسیت …
تعصب در مذاکره
, ,

تعصب در مذاکره

تعصب در مذاکره تعصب در مذاکره موضوع مقاله مورد بحث می باشد.در مقاله قبلی به تعصب پرداختیم.آموختیم که مذاکره کنندگان در چهار دام در تعصب در مذاکره می افتند.این چهار نوع خطا عبارتند از:تعصب کیک ثابت تعصب ظاهری افزایش غیر …
افزایش غیر عقلانی تعهدات
, ,

افزایش غیر عقلانی تعهدات

افزایش غیر عقلانی تعهدات افزایش غیر عقلانی تعهدات موضوع این مقاله می باشد.در مقاله قبلی به تعصب پرداختیم.آموختیم که مذاکره کنندگان در چهار دام در تعصب در مذاکره می افتند.در مقاله قبلی به تعصب کیک ثابت و تعصب ظاهر پرداختیمدر این مقا…
تعصب
, ,

تعصب

تعصب در این مقاله به تعصب می پردازیم و آن را در مذاکره بررسی می نمائیم.تحقیق تصمیم رفتاری تاکید می کند با این که توصیه به مذاکره کنندگان مبنی بر منطقی بودن، ضروری است ولی کافی نیست.مذاکره کنندگان باید از عادات و تعصبات ذهنی که ممکن است مانع ا…