من علی بهرام پور، نویسنده، مدرس و مربی اصول و فنون مذاکره هستم و قصد دارم در این وبسایت مطالب کاربردی و مورد نیاز را که در سالیان فعالیتم در بلاروس و ترکیه و ایران عزیز بدست آوردم را به اشتراک بگذارم.

مقاله410
 • موقعیت های دست

  موقعیت های دست در این مقاله به موقعیت های دست می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Hand Pos ...

 • موقعیت های دست و بازو

  موقعیت های دست و بازو در این مقاله به موقعیت های دست و بازو می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با ...

 • موقعیت های سر

  موقعیت های سر در این مقاله به موقعیت های سر می پردازیم که ترجمه مقاله ای با عنوان Head Positions می ...

 • حل تعارض

  حل تعارض در این مقاله به حل تعارض می پردازیم این مقاله از سری مقالات این شنبه، ترجمه مقاله ای با عنو ...

 • زبان بدن در سر

  زبان بدن در سر در این مقاله به زبان بدن  در سر می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله The Head Body Langu ...

 • حالات دهان و لب در زبان بدن

  حالات دهان و لب در زبان بدن در این مقاله به حالات دهان و لب در زبان بدن می پردازیم. این مقاله ترجمه ...

 • توافق های ریسکی مالی

  توافق های ریسکی مالی در این مقاله به توافق های ریسکی مالی می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عن ...

 • استعاره های مذاکره تجاری

  استعاره های مذاکره تجاری در این مقاله به استعاره های مذاکره تجاری می پردازیم. در این مقاله به ترجمه ...

 • مذاکرات مصاحبه فارغ التحصیلان دانشگاه

  مذاکرات مصاحبه فارغ التحصیلان دانشگاه در این مقاله به مذاکرات مصاحبه فارغ التحصیلان دانشگاه می پرداز ...

 • حالات دهان و لب ها در زبان بدن

  حالات دهان و لب ها در زبان بدن در این مقاله به حالات دهان و لب ها در زبان بدن می پردازیم. این مقاله ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده