من علی بهرام پور، نویسنده، مدرس و مربی اصول و فنون مذاکره هستم و قصد دارم در این وبسایت مطالب کاربردی و مورد نیاز را که در سالیان فعالیتم در بلاروس و ترکیه و ایران عزیز بدست آوردم را به اشتراک بگذارم.

مقاله343
 • یخ شکنی

  یخ شکنی در این مقاله به یخ شکنی در مذاکره می پردازیم مثل بسیاری از عملکردهای تجاری دیگر، نتایج مذاکر ...

 • هفت رفتار قدرتمند برای تمرین مذاکره

  هفت رفتار قدرتمند برای تمرین مذاکره از سری مقاله های این شنبه به مقاله ای با عنوان هفت رفتار قدرتمند ...

 • انواع سبک در مذاکره

  انواع سبک در مذاکره در این مقاله به انواع سبک در مذاکره می پردازیم.   افراد و محل ها آیا تاکنون ...

 • تحقیق روی اهداف مان

  تحقیق روی اهداف مان در این مقاله به تحقیق روی اهداف مان می پردازیم. چگونه تصمیم می گیریم؟ آیا کسی هس ...

 • مهارت هایی برای مذاکره

  مهارت هایی برای مذاکره در این مقاله به مهارت هایی برای مذاکره می پردازیم.   حتی اگر کارمان شامل ...

 • زبان بدنی ما چه مفهومی از شخصیت ما را منتقل می کند

  زبان بدنی ما چه مفهومی از شخصیت ما را منتقل می کند در این مقاله به زبان بدنی ما چه مفهومی از شخصیت م ...

 • چهار نوع مذاکره کننده داریم : شما جزو کدام دسته هیستید؟

  چهار نوع مذاکره کننده داریم : شما جزو کدام دسته هیستید؟ در این مقاله به چهار نوع مذاکره کننده داریم ...

 • راه های تضمین نگهداری کارمندان

  راه های تضمین نگهداری کارمندان در این مقاله به راه های تضمین نگهداری کارمندان می پردازیم در این مقال ...

 • پنج توصیه برای بهبود روش فروش خود

  پنج توصیه برای بهبود روش فروش خود در این مقاله به پنج توصیه برای بهبود روش فروش خود می پردازیم در ای ...

 • راز واقعی برای بردن

  راز واقعی برای بردن در این مقاله از سری مقاله های این شنبه به مقاله ای با عنوان راز واقعی برای بردن ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده