من علی بهرام پور، نویسنده، مدرس و مربی اصول و فنون مذاکره هستم و قصد دارم در این وبسایت مطالب کاربردی و مورد نیاز را که در سالیان فعالیتم در بلاروس و ترکیه و ایران عزیز بدست آوردم را به اشتراک بگذارم.

مقاله543
 • راه های تشخیص دروغگو

  راه های تشخیص دروغگو راه های تشخیص دروغگو موضوع این مقاله از سری مقالات این شنبه می باشد. این مقاله ...

 • رهبران شوخ طبع رهبران موفق تری هستند

  رهبران شوخ طبع رهبران موفق تری هستند در این مقاله به مقاله ای با عنوان رهبران شوخ طبع رهبران موفق تر ...

 • تاکتیک محدودیت های مقاماتی

  تاکتیک محدودیت های مقاماتی در این مقاله به تاکتیک محدودیت های مقاماتی می پردازیم. این مقاله ترجمه مق ...

 • تاثیرات مثبت و منفی روی نتایج مذاکره

  تاثیرات مثبت و منفی روی نتایج مذاکره در این مقاله به تاثیرات مثبت و منفی روی نتایج مذاکره می پردازیم ...

 • یک ICON جدید برای توصیه ای در مذاکره

  یک ICON جدید برای توصیه ای در مذاکره در این مقاله به یک ICON جدید برای توصیه ای در مذاکره می پردازیم ...

 • قدرت نفوذ عمومی در نتیجه های مذاکره

  قدرت نفوذ عمومی در نتیجه های مذاکره در این مقاله به قدرت نفوذ عمومی در نتیجه های مذاکره می پردازیم. ...

 • بهبود نتایج مهارت های مذاکره کارمندان ما

  بهبود نتایج مهارت های مذاکره کارمندان ما در این مقاله به بهبود نتایج مهارت های مذاکره کارمندان ما می ...

 • چگونه مطمئن شویم که از زبان بدن خود درست استفاده می کنیم

  چگونه مطمئن شویم که از زبان بدن خود درست استفاده می کنیم در این مقاله به چگونه مطمئن شویم که از زبان ...

 • چگونه نه بگوییم

  چگونه نه بگوییم در این مقاله از سری مقالات این شنبه به مقاله ای با عنوان چگونه نه بگوییم می پردازیم. ...

 • هجده شیوه مناسب برای استفاده هر چه صحیح تر از زبان بدن

  هجده شیوه مناسب برای استفاده هر چه صحیح تر از زبان بدن در این مقاله به هجده شیوه مناسب برای استفاده ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده