مذاکرات تجاری
, , ,

مذاکرات تجاری

مذاکرات تجاری در این مقاله به تحلیل و بررسی مذاکرات تجاری می پردازیممقاله ای با عنوان Negotiation به معنی مذاکره منتشر گردید که در اینجا به بررسی آن خواهیم پرداخت.تعریف مذاکره: بحثی رقابت آمیز با دو یا چند حریف که با هدف رسیدن به یک …
با آرامش و انعطاف پذیری می توان پیروز یک مذاکره بود
, , ,

با آرامش و انعطاف پذیری می توان پیروز یک مذاکره بود

با آرامش و انعطاف پذیری می توان پیروز یک مذاکره بود در این مقاله به آرامش و انعطاف پذیری می پردازیم.این مقاله به تحلیل و بررسی مقاله ای با عنوان Be Calm, Flexible and Speak Up in a Negotiation, and Everyone Can Win می باشدترجمه عنوان…
بهبود مهارتهای مذاکره برای موفقیت در کارآفرینی
, , ,

بهبود مهارتهای مذاکره برای موفقیت در کارآفرینی

بهبود مهارتهای مذاکره برای موفقیت در کارآفرینی کارآفرینی موضوع مهم و مورد بحث این مقاله می باشد.در این مقاله به تحلیل و بررسی مقاله Cultivate Your Negotiation Skills For Entrepreneurial Success می پردازیم.ترجمه مقاله عبارت است از: بهبو…
خجولی و استفاده از قدرت توجیه
, ,

خجولی و استفاده از قدرت توجیه

خجولی و استفاده از قدرت توجیه در این مقاله به خجولی و استفاده از قدرت توجیه می پردازیم.در یک تحقیقی در دانشگاه هاروارد ، قرار شد که تمام دستگاه های کپی در دانشگاه خاموش شده و اعلام شود که خراب هستند بجز یکییکی از دستگاه های کپی به …
پا میان درب
, ,

پا میان درب

پا میان درب در این مقاله به تکنیک پا میان درب می پردازیمیکی از استراتژی ها برای مذاکره استفاده و به کار بردن تکنیک پا میان درب می باشد. اگر مقاله آموزش مذاکره را مطالعه نکردید، پیشنهاد می کنم همین حالا مشاهده نمائید.  چرا افراد بعد از اینکه با درخوا…
چگونه پس از شکست های متناوب مذاکره نمائیم
, , ,

چگونه پس از شکست های متناوب مذاکره نمائیم

چگونه پس از شکست های متناوب مذاکره نمائیم چگونه پس از شکست های متناوب مذاکره نمائیم عنوان مقاله ای می باشد از دانشگاه هاروارد که به تحلیل و بررسی آن خواهیم پرداخت.این مقاله با عنوان  How to Negotiate After a Staggering Defeat: A Playbook for Dem…
تکنیک درب روی صورت
, ,

تکنیک درب روی صورت

تکنیک درب روی صورت در این مقاله به تکنیک درب روی صورت می پردازیم.اگر هنوز مقاله آموزش مذاکره را مشاهده نکردید، پیشنهاد می کنم همین حالا کلیک نمائید.اکثر فروشندگان این قاعده را به کار می برند: کاری کنید که آنها همیشه جواب مثبت بدهند.…
5 گام برای مدیریت در مذاکرات
, , ,

5 گام برای مدیریت در مذاکرات

5 گام برای مدیریت در مذاکرات   در این مقاله به پنج گام برای مدیریت در مذاکرات می پردازیم.این مقاله یک برداشت از مقاله ترجمه شده می باشد. برای مشاهده مقاله اصلی کلیک نمائید. مدیریت در مذاکراتاگر همه همان…
مذاکره با مشتریانی که نباید از دستشان بدهیم
, , ,

مذاکره با مشتریانی که نباید از دستشان بدهیم

مذاکره با مشتریانی که نباید از دستشان بدهیم در این مقاله به مشتریانی که نباید از دستشان بدهیم و چگونگی مذاکره با آنها خواهیم پرداخت.این مقاله یک مقاله ترجمه شده از مقالات دانشگاه هاروارد می باشد.برای مشاهده مقاله به زبان اصلی، کلیک نمائید. …
ضرر یک جا، سود جدا جدا
, ,

ضرر یک جا، سود جدا جدا

ضرر یک جا، سود جدا جدا ضرر یک جا، سود جدا جدا، موضوع این مقاله می باشد.قبل از مطلالعه این مقاله پیشنهاد می کنم مقاله آموزش مذاکره را مطالعه نمائید.دو سناریو در ادامه آمده است. کدام یک شما را خوشحال تر می کند؟سناریو اول:در خی…