اصول و فنون مذاکره
 • مذاکره تحت فشار زمان

  مذاکره تحت فشار زمان مذاکره تحت فشار زمان موضوع مورد بحث این مقاله می باشد. پیشنهاد می کنم قبل از خواند ا ...

  مذاکره تحت فشار زمان مذاکره تحت فشار زمان موضوع مورد بحث این مقاله می باشد. پیشنهاد می کنم قبل از خواند این مقاله به مطالعه مقاله آموزش مذاکره بپردازید. باید از مذاکره تحت فشار زمان اجتناب کنیم. مذاکر ...

  بیشتر بخوانید
 • تمایل به خود محوری

  تمایل به خود محوری در این مقاله به تمایل به خود محوری می پردازیم در مقاله های گذشته به تعریف خود محوری در ...

  تمایل به خود محوری در این مقاله به تمایل به خود محوری می پردازیم در مقاله های گذشته به تعریف خود محوری در مذاکره پرداختیم. در این مقاله تمایل به خود محوری را در مذاکره بررسی می نمائیم. خود محوری، اعتم ...

  بیشتر بخوانید
 • تعصب در مذاکره

  تعصب در مذاکره تعصب در مذاکره موضوع مقاله مورد بحث می باشد. در مقاله قبلی به تعصب پرداختیم. آموختیم که مذ ...

  تعصب در مذاکره تعصب در مذاکره موضوع مقاله مورد بحث می باشد. در مقاله قبلی به تعصب پرداختیم. آموختیم که مذاکره کنندگان در چهار دام در تعصب در مذاکره می افتند. این چهار نوع خطا عبارتند از: تعصب کیک ثابت ...

  بیشتر بخوانید
 • افزایش غیر عقلانی تعهدات

  افزایش غیر عقلانی تعهدات افزایش غیر عقلانی تعهدات موضوع این مقاله می باشد. در مقاله قبلی به تعصب پرداختیم ...

  افزایش غیر عقلانی تعهدات افزایش غیر عقلانی تعهدات موضوع این مقاله می باشد. در مقاله قبلی به تعصب پرداختیم. آموختیم که مذاکره کنندگان در چهار دام در تعصب در مذاکره می افتند. در مقاله قبلی به تعصب کیک ث ...

  بیشتر بخوانید
 • تعصب

  تعصب در این مقاله به تعصب می پردازیم و آن را در مذاکره بررسی می نمائیم. تحقیق تصمیم رفتاری تاکید می کند ب ...

  تعصب در این مقاله به تعصب می پردازیم و آن را در مذاکره بررسی می نمائیم. تحقیق تصمیم رفتاری تاکید می کند با این که توصیه به مذاکره کنندگان مبنی بر منطقی بودن، ضروری است ولی کافی نیست. مذاکره کنندگان با ...

  بیشتر بخوانید
 • خود محوری در مذاکره

  خود محوری در مذاکره خود محوری در مذاکره در مقاله قبلی به تعریف خود محوری پرداختیم در این مقاله به خود محو ...

  خود محوری در مذاکره خود محوری در مذاکره در مقاله قبلی به تعریف خود محوری پرداختیم در این مقاله به خود محوری در مذاکره می پردازیم. به طور کلی، اطمینان بیش از حد به توانایی هایمان و خوش بینی غیر منطقی ن ...

  بیشتر بخوانید
 • خود محوری

  خود محوری در این مقاله به خود محوری می پردازیم. خود محوری در مذاکره بسیار تعیین کننده می باشد. به شما پیش ...

  خود محوری در این مقاله به خود محوری می پردازیم. خود محوری در مذاکره بسیار تعیین کننده می باشد. به شما پیشنهاد می نمایم قبل از خواندن این مقاله، مقاله آموزش مذاکره را مطالعه نمائید. برای هر یک از ما فر ...

  بیشتر بخوانید
 • هیجان در مذاکره

  هیجان در مذاکره در این مقاله به هیجان در مذاکره می پردازیم. قبل از مشاهده مقاله هیجان در مذاکره به شما پی ...

  هیجان در مذاکره در این مقاله به هیجان در مذاکره می پردازیم. قبل از مشاهده مقاله هیجان در مذاکره به شما پیشنهاد می نمایم مقاله آموزش مذاکره را مطالعه نمائید. هیجان با تعصبات روحی و احساسی در مذاکره ایج ...

  بیشتر بخوانید
 • ۶ قانون در مذاکره

  6 قانون در مذاکره در این مقاله به 6 قانون در مذاکره خواهیم پرداخت. این 6 قانون در مذاکره در مقاله ای آمری ...

  6 قانون در مذاکره در این مقاله به 6 قانون در مذاکره خواهیم پرداخت. این 6 قانون در مذاکره در مقاله ای آمریکایی دیدم که بسیار جالب و کاربردی بود و تصمیم به ترجمه آن گرفتم. نام نقاله 6 قانون در مذاکره که ...

  بیشتر بخوانید
 • دریافت اطلاعات

  دریافت اطلاعات در مقاله قبلی به بررسی دو راهکار از دریافت اطلاعات از مذاکره کنندگان پرداختیم (برای مشاهده ...

  دریافت اطلاعات در مقاله قبلی به بررسی دو راهکار از دریافت اطلاعات از مذاکره کنندگان پرداختیم (برای مشاهده مقاله راه کارهای دریافت اطلاعات از مذاکره کنندگان کلیک کنید.) در این مقاله به ادامه راه کارهای ...

  بیشتر بخوانید