راز گفتگو کردن خواندن چهره افراد است
, , ,

راز گفتگو کردن خواندن چهره افراد است

راز گفتگو کردن خواندن چهره افراد است اهمیت چهره افراد در مذاکره !!!در این مقاله به راز گفتگو کردن، چهره افراد می باشد می پردازیم.این یک مقاله ترجمه شده از دانشگاه هاروارد می باشد. (برای مشاهده مقاله زبان اصلی کلیک نمائید.)با توجه به…
پررنگ کردن ضرر بجای سود
, ,

پررنگ کردن ضرر بجای سود

پررنگ کردن ضرر بجای سود پررنگ کردن ضرر احتمالی به جای سود احتمالی موضوع این مقاله می باشد.فهمیدن نقطه نظر طرف مقابل ضروری است.به عنوان مثال، اصول و روش های مذاکره تحقیقی بسیار حیاتی است،به این دلیل که کشف علائق، اولویت ها و محد…
کسب اطلاعات
, ,

کسب اطلاعات

کسب اطلاعات در این مقاله به کسب اطلاعات می پردازیم.اگر هنوز مقاله آموزش مذاکره را مطالعه نکردید، برای مشاهده کلیک کنید.کسب اطلاعات مذاکرات متععد به طور همزمان.نوابغ مذاکره، مرور و بررسی مذاکرات مهم بعد از اتمام آنها را برای خود یک عاد…
مذاکره تحت فشار زمان
, , ,

مذاکره تحت فشار زمان

مذاکره تحت فشار زمان مذاکره تحت فشار زمان موضوع مورد بحث این مقاله می باشد.پیشنهاد می کنم قبل از خواند این مقاله به مطالعه مقاله آموزش مذاکره بپردازید.باید از مذاکره تحت فشار زمان اجتناب کنیم.مذاکره کنندگان هوشمند این مشکل را پیش بینی…
تمایل به خود محوری
, , ,

تمایل به خود محوری

تمایل به خود محوری در این مقاله به تمایل به خود محوری می پردازیمدر مقاله های گذشته به تعریف خود محوری در مذاکره پرداختیم.در این مقاله تمایل به خود محوری را در مذاکره بررسی می نمائیم.خود محوری، اعتماد بیش از حد، خوش بینی غیر منطقی و توهم…
تعصب در مذاکره
, ,

تعصب در مذاکره

تعصب در مذاکره تعصب در مذاکره موضوع مقاله مورد بحث می باشد.در مقاله قبلی به تعصب پرداختیم.آموختیم که مذاکره کنندگان در چهار دام در تعصب در مذاکره می افتند.این چهار نوع خطا عبارتند از:تعصب کیک ثابت تعصب ظاهری افزایش غیر …
افزایش غیر عقلانی تعهدات
, ,

افزایش غیر عقلانی تعهدات

افزایش غیر عقلانی تعهدات افزایش غیر عقلانی تعهدات موضوع این مقاله می باشد.در مقاله قبلی به تعصب پرداختیم.آموختیم که مذاکره کنندگان در چهار دام در تعصب در مذاکره می افتند.در مقاله قبلی به تعصب کیک ثابت و تعصب ظاهر پرداختیمدر این مقا…
تعصب
, ,

تعصب

تعصب در این مقاله به تعصب می پردازیم و آن را در مذاکره بررسی می نمائیم.تحقیق تصمیم رفتاری تاکید می کند با این که توصیه به مذاکره کنندگان مبنی بر منطقی بودن، ضروری است ولی کافی نیست.مذاکره کنندگان باید از عادات و تعصبات ذهنی که ممکن است مانع ا…
خود محوری در مذاکره
, , ,

خود محوری در مذاکره

خود محوری در مذاکره خود محوری در مذاکرهدر مقاله قبلی به تعریف خود محوری پرداختیمدر این مقاله به خود محوری در مذاکره می پردازیم.به طور کلی، اطمینان بیش از حد به توانایی هایمان و خوش بینی غیر منطقی نسبت به سرنوشتمان ما را بیشتر به سمتی …
خود محوری
, , ,

خود محوری

خود محوری در این مقاله به خود محوری می پردازیم.خود محوری در مذاکره بسیار تعیین کننده می باشد.به شما پیشنهاد می نمایم قبل از خواندن این مقاله، مقاله آموزش مذاکره را مطالعه نمائید.برای هر یک از ما فرار کردن از خود محوری و یا تمایل ب…