اصول و فنون مذاکره
 • راز گفتگو کردن خواندن چهره افراد است

  راز گفتگو کردن خواندن چهره افراد است اهمیت چهره افراد در مذاکره !!! در این مقاله به راز گفتگو کردن، چهره ...

  راز گفتگو کردن خواندن چهره افراد است اهمیت چهره افراد در مذاکره !!! در این مقاله به راز گفتگو کردن، چهره افراد می باشد می پردازیم. این یک مقاله ترجمه شده از دانشگاه هاروارد می باشد. (برای مشاهده مقاله ...

  بیشتر بخوانید
 • پررنگ کردن ضرر بجای سود

  پررنگ کردن ضرر بجای سود پررنگ کردن ضرر احتمالی به جای سود احتمالی موضوع این مقاله می باشد. فهمیدن نقطه نظ ...

  پررنگ کردن ضرر بجای سود پررنگ کردن ضرر احتمالی به جای سود احتمالی موضوع این مقاله می باشد. فهمیدن نقطه نظر طرف مقابل ضروری است. به عنوان مثال، اصول و روش های مذاکره تحقیقی بسیار حیاتی است، به این دلیل ...

  بیشتر بخوانید
 • کسب اطلاعات

  کسب اطلاعات در این مقاله به کسب اطلاعات می پردازیم. اگر هنوز مقاله آموزش مذاکره را مطالعه نکردید، برای مش ...

  کسب اطلاعات در این مقاله به کسب اطلاعات می پردازیم. اگر هنوز مقاله آموزش مذاکره را مطالعه نکردید، برای مشاهده کلیک کنید. کسب اطلاعات مذاکرات متععد به طور همزمان. نوابغ مذاکره، مرور و بررسی مذاکرات مهم ...

  بیشتر بخوانید
 • مذاکره تحت فشار زمان

  مذاکره تحت فشار زمان مذاکره تحت فشار زمان موضوع مورد بحث این مقاله می باشد. پیشنهاد می کنم قبل از خواند ا ...

  مذاکره تحت فشار زمان مذاکره تحت فشار زمان موضوع مورد بحث این مقاله می باشد. پیشنهاد می کنم قبل از خواند این مقاله به مطالعه مقاله آموزش مذاکره بپردازید. باید از مذاکره تحت فشار زمان اجتناب کنیم. مذاکر ...

  بیشتر بخوانید
 • تمایل به خود محوری

  تمایل به خود محوری در این مقاله به تمایل به خود محوری می پردازیم در مقاله های گذشته به تعریف خود محوری در ...

  تمایل به خود محوری در این مقاله به تمایل به خود محوری می پردازیم در مقاله های گذشته به تعریف خود محوری در مذاکره پرداختیم. در این مقاله تمایل به خود محوری را در مذاکره بررسی می نمائیم. خود محوری، اعتم ...

  بیشتر بخوانید
 • تعصب در مذاکره

  تعصب در مذاکره تعصب در مذاکره موضوع مقاله مورد بحث می باشد. در مقاله قبلی به تعصب پرداختیم. آموختیم که مذ ...

  تعصب در مذاکره تعصب در مذاکره موضوع مقاله مورد بحث می باشد. در مقاله قبلی به تعصب پرداختیم. آموختیم که مذاکره کنندگان در چهار دام در تعصب در مذاکره می افتند. این چهار نوع خطا عبارتند از: تعصب کیک ثابت ...

  بیشتر بخوانید
 • افزایش غیر عقلانی تعهدات

  افزایش غیر عقلانی تعهدات افزایش غیر عقلانی تعهدات موضوع این مقاله می باشد. در مقاله قبلی به تعصب پرداختیم ...

  افزایش غیر عقلانی تعهدات افزایش غیر عقلانی تعهدات موضوع این مقاله می باشد. در مقاله قبلی به تعصب پرداختیم. آموختیم که مذاکره کنندگان در چهار دام در تعصب در مذاکره می افتند. در مقاله قبلی به تعصب کیک ث ...

  بیشتر بخوانید
 • تعصب

  تعصب در این مقاله به تعصب می پردازیم و آن را در مذاکره بررسی می نمائیم. تحقیق تصمیم رفتاری تاکید می کند ب ...

  تعصب در این مقاله به تعصب می پردازیم و آن را در مذاکره بررسی می نمائیم. تحقیق تصمیم رفتاری تاکید می کند با این که توصیه به مذاکره کنندگان مبنی بر منطقی بودن، ضروری است ولی کافی نیست. مذاکره کنندگان با ...

  بیشتر بخوانید
 • خود محوری در مذاکره

  خود محوری در مذاکره خود محوری در مذاکره در مقاله قبلی به تعریف خود محوری پرداختیم در این مقاله به خود محو ...

  خود محوری در مذاکره خود محوری در مذاکره در مقاله قبلی به تعریف خود محوری پرداختیم در این مقاله به خود محوری در مذاکره می پردازیم. به طور کلی، اطمینان بیش از حد به توانایی هایمان و خوش بینی غیر منطقی ن ...

  بیشتر بخوانید
 • خود محوری

  خود محوری در این مقاله به خود محوری می پردازیم. خود محوری در مذاکره بسیار تعیین کننده می باشد. به شما پیش ...

  خود محوری در این مقاله به خود محوری می پردازیم. خود محوری در مذاکره بسیار تعیین کننده می باشد. به شما پیشنهاد می نمایم قبل از خواندن این مقاله، مقاله آموزش مذاکره را مطالعه نمائید. برای هر یک از ما فر ...

  بیشتر بخوانید