اصول و فنون مذاکره
 • دروغ در مذاکره

  دروغ در مذاکره در این مقاله به دروغ در مذاکره می پردازیم. بطور کامل استفاده از دروغ توصیه نمی شود و راه ه ...

  دروغ در مذاکره در این مقاله به دروغ در مذاکره می پردازیم. بطور کامل استفاده از دروغ توصیه نمی شود و راه های ابتدایی برای شناخت دروغ در مذاکره را با هم بررسی می نمائیم.   به هیچ وجه دروغ نگوییم فع ...

  بیشتر بخوانید
 • مذاکره چیست

  مذاکره چیست در این مقاله به تعریف مختصری از  مذاکره خواهیم پرداخت و مذاکره چیست را به زبان ساده بررسی می ...

  مذاکره چیست در این مقاله به تعریف مختصری از  مذاکره خواهیم پرداخت و مذاکره چیست را به زبان ساده بررسی می نمائیم زمانی که تضاد وجود داشته باشد تا دو طرف برای پیدا کردن راه حل میان خودشان به یحث و گفتگو ...

  بیشتر بخوانید
 • اصول و فنون مذاکره

  اصول و فنون مذاکره در این مقاله به اصول و فنون مذاکره می پردازیم در این مقاله به ترجمه مفاله ای با عنوان  ...

  اصول و فنون مذاکره در این مقاله به اصول و فنون مذاکره می پردازیم در این مقاله به ترجمه مفاله ای با عنوان Five Exercises to Improve Your Negotiation Skills می پردازیم 5 راه برای بهبود مهارت های مذاکره ...

  بیشتر بخوانید