پنج عادت ناپسند که باعث می شود رهبران کاملا غیر حرفه ای بنظر برسند
, , ,

پنج عادت ناپسند که باعث می شود رهبران کاملا غیر حرفه ای بنظر برسند

پنج عادت ناپسند که باعث می شود رهبران کاملا غیر حرفه ای بنظر برسند در این مقاله به پنج عادت ناپسند که باعث می شود رهبران کاملا غیر حرفه ای بنظر برسند می پردازیم این مقاله تحلیل مقاله ای با عنوان 5 Bad Leadership Habits That Will Make You Look…
راه های تشخیص دروغگو
, , , , ,

راه های تشخیص دروغگو

راه های تشخیص دروغگو راه های تشخیص دروغگو موضوع این مقاله از سری مقالات این شنبه می باشد. این مقاله که نوشته دکتر پل اکمن می باشد در اینجا به تحلیل این مقاله با عنوان 5 Signs of Lying That Aren’t as Foolproof as You’d Think می پردازیم.آیا می ت…
رهبران شوخ طبع رهبران موفق تری هستند
, , ,

رهبران شوخ طبع رهبران موفق تری هستند

رهبران شوخ طبع رهبران موفق تری هستند در این مقاله به مقاله ای با عنوان رهبران شوخ طبع رهبران موفق تری هستند می پردازیم این مقاله تحلیل مقاله ای با عنوان Why Funny Leaders Are Better Leaders می باشد.شوخ طبعی از مهم ترین ابزار برای ارتباط با…
چگونه نه بگوییم
, ,

چگونه نه بگوییم

چگونه نه بگوییم در این مقاله از سری مقالات این شنبه به مقاله ای با عنوان چگونه نه بگوییم می پردازیم. این مقاله تحلیل مقاله ای با عنوان Yes to the Person, "No" to the Task می باشدچگونه با تاکیید بر حفظ روابط به درخواست اشخاص "نه" بگوییم و به ا…
چگونه اشتباه مدیرمان را گوشزد کنیم؟
, , , ,

چگونه اشتباه مدیرمان را گوشزد کنیم؟

چگونه اشتباه مدیرمان را گوشزد کنیم؟ در ادامه مقالات این شنبه به چگونه اشتباه مدیرمان را گوشزد کنیم؟ می پردازیم. این مقاله تحلیل و بررسی مقاله ای با عنوان How to Tell Your Bosses They're Wrong می باشد.چگونه با ارتباط مناسب، اشتباه رئیس خود را …
حل تعارض های تیمی
, , ,

حل تعارض های تیمی

حل تعارض های تیمی در این مقاله به حل تعارض های تیمی می پردازیم این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Resolving Team Conflict می باشد. وقتی با دیگران کار می کنید، تعارض امری اجتناب ناپذیر است.مردم دیدگاه های مختلفی دارند و تحت شرایط درست، …
دلایل تعارض
, , ,

دلایل تعارض

دلایل تعارض در این مقاله به دلایل تعارض می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Bell and Hart's Eight Causes of Conflict می باشد. به اداره می روید تا با همکارانتان کار را شروع کنید. اما متوجه می شوید که همکارتان روز نا…
مهارت های حل تعارض
, , ,

مهارت های حل تعارض

مهارت های حل تعارض در این مقاله به مهارت های حل تعارض می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Conflict Resolution Skills List and Examples می باشد  مثال ها و فهرستی از مهارت های حل تعارض مهارت های حل تعارض در موقعیت های شغلی مختلف، جزو نی…
چگونه از تعارض در محل کارمان استفاده کنیم
, , ,

چگونه از تعارض در محل کارمان استفاده کنیم

چگونه از تعارض در محل کارمان استفاده کنیم در این مقاله به چگونه از تعارض در محل کارمان استفاده کنیم می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان How to Handle Conflict in the Workplace می باشد.تعارض در محل کار به دلایل مختلفی رخ می دهد…
مدیریت تعارض در جلسات
, , ,

مدیریت تعارض در جلسات

مدیریت تعارض در جلسات در ادامه مقالات این شنبه به مقاله مدیریت تعارض در جلسات می پردزایم که ترجمه مقاله ای با عنوان Managing Conflict in Meetings می پردازیم.اما خیلی مسخره ست باب. ممکن نیست که بتوانیم برای صادرات پاییز محصولاتمان را آماده…