Donna Van Natten
تمرکز بر یک تصویر قدرتمند
به دلال نیاز داریم؟

پربازدیدها

اعتماد به نفس چیست؟
چگونه هوش مالی خود را پرورش داده و ثروت خود را زیاد کنیم؟

این شنبه

به دلال نیاز داریم؟
قدرت اطلاعات در مذاکره
در مذاکره گروهی بر سر املاک خودداری کنیم

زبان بدن

Donna Van Natten
تمرکز بر یک تصویر قدرتمند
چگونه به کمک زبان بدن علاقه خود را نشان بدیم؟