سلام علی بهرام پور هستم، طی سالیان فعالیت های بیزینسی در کشورهای روسیه، بلاروس، ترکیه، مالزی و کشور خودمان به نکته ای بسیار مهم در مورد موفقیت در کسب و کار درست پیدا کردم و آن برگ برنده مذاکره صحیح بود.

که در این وبسایت قصد دارم با شما تکنیک های مذاکره را برای موفقیت در زندگی و کسب و کار در میان بگذارم.