مذاکرات داخلی

ترجمه شده , مقالات
آذر ۲۵, ۱۳۹۶
بازدید : 388 بازدید

مذاکرات داخلی

در این مقاله به مذاکرات داخلی می پردازیم.
این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Internal Negotiations می باشد.

مهارت های مذاکرات داخلی چگونه می توانند توانایی در مذاکرات خارجی را افزایش دهند تا ارزش اصلی تجارت بیشتر شود.

تلاش های قابل ملاحظه ای به آموزش های مذاکره و آماده سازی ها توسط مذاکره کنندگان در روابط مذاکرات خارجی شان با مشتری ها، تامین کننده ها، شرکا و رقیب ها داده شده است.
ما در تجربه ی خود از فروشندگان تحت آموزش B2B، مدیرهای حسابداری و اعضای گروه تنظیمی دیده ایم
که هر چند وقت یکبار مذاکرات داخلی آنها بطور مثبت یا منفی روی توافق های مذاکره شده ی خارجی تاثیر می گذارد.
به مذاکرات داخلی بطور مکرر عوارض و پرداختی هایی داده نمی شود
چون توافق های خارجی شدیدا توجه مذاکره کنندگان را جلب می کنند.

تمرکز اولیه روی مذاکره موفق و همچنین در مذاکره کنندگان در حال آموزش این است که به ارزش اضافه ی آن در ایجاد توافق های بیشتر در حین فرآیند مذاکره توجه نمایند.
سازمان ها، مدیران و افراد شخصی باید بفهمند که مهارت های مذاکره داخلی آنها چقدر می تواند توانایی برای مذاکرات خارجی را افزایش دهد تا ارزش اساسی تجارت بیشتر شود.

 

مقاله مذاکره را مشاهده کنید

 

ما خدمات مشورتی و کمک به مشتری های خود را در چالش مذاکرات مدیریتی با دیدگاه شریک، نماینده های تنظیماتی و رقبای تجاری به کار می گیریم.
ما از آزمایشات خود نتیجه گرفتیم که
برای موثر واقع شدن مذاکرات خارجی باید منابع و حمایت هایی از طرف هم پیمان های داخلی داشته باشیم.
کسانی که بطور پیوسته در برنامه های آموزشی مذاکرات ما شرکت کرده اند،
مذاکرات داخلی خود را بیشتر از مذاکرات خارجی بعنوان یک چالش ارزیابی میکنند.
مدارک هدفمند پیشنهاد می دهند که این ترفند، امروزه به سرعت در حال افزایش و بازار تجارت را دچار تغییر کرده است.

در این مقاله به سه مشخصه ی اساسی مذاکرات موفق داخلی اشاره می کنیم:

 • نتایج قابل پیش بینی وجود دارند که روی مذاکرات داخلی تاثیر می گذارند. از این چاله ها می توان توسط مذاکرات موثر داخلی دوری کرد.
 • هر دو مذاکره داخلی و خارجی ویژگی های اساسی دارند.
 • استراتژی های خاص و منحصر بفردی برای مذاکرات داخلی وجود دارد که با آنها می توان هم پیمان، منابع و حمایت مناسبی برای موفقیت مذاکرات خارجی داشت.

 

چرا مذاکرات داخلی انقدر مهم هستند؟

اگر حمایت و اتحاد های داخلی مذاکره شده دچار کسری های زیر باشند:

 • نداشتن منابعی که با میل خود در دسترس نیستند

در سازمان شما چند فروشنده که با یک مشتری به نتیجه رضایتمندی در یک معامله رسیده اند فراموش کرده‌اند ابتدا توانایی های داخلی را ارزیابی نمایند؟
برای مثال یک فروشنده IT به دفتر شراکتی برمی‌گردد
و اعلام می کند معامله ای ایجاد کرده تا برای یک مشتری محلی سخت افزاری تامین کنند تا فقط آن را کشف نماید.
و اینکه خودشان توانایی تهیه آن تجهیزات را برای حداقل ۴ ماه دیگر هم ندارند.
چه کسی اینجا باید باره کمبود منابع را به دوش بکشد؟

 

مذاکرات داخلی

 

 • اعمال معامله دچار لغزش شود

وقتی برای یک مذاکره خارجی آماده می شویم می توانیم با موفقیت مشتری را وادار کنیم
که به وضوح احتیاجاتش را شناسایی کند.
هم ما و هم مشتری شاید راه حل شگفت انگیزی تعبیه کنیم که مهارت ما را به هم پیوند نزند.
وقتی  قرارداد امضا شود چه اهمیتی دارد که سه تا از عملیات های تولید ما به طور همزمان الگوی جدیدی برای مشتری ما تولید کند؟
وقتی مدیر های خطی نتوانسته بودند در فرآیند مشورتی بگیرند،
چه ضرورت هایی را اعمال می کنند؟
چطور بفهمند توافقی که با مشتری خود به آن رسیده اید بهترین راه حل بوده است؟

 

 • افزایش مقاومت و تهدید کارشکنی ها و خرابکاری ها

آیا هیچ مدیر حسابداری میخواهد اعلام کند که به دلیل کاهش هزینه ها در معامله جدید با یک تامین کننده کلیدی قول می دهد کار های کاغذی تامین کننده را هماهنگ کنند (گروهی از مدارک سه گانه توسط نرم افزارهای ناآشنا اجرا می شود)؟
عواقب بیمه قبض های ساختمان ما برای تغییر چیست؟
چه کسی این مشکل را به دوش میکشد؟

 

مقاله زبان بدن را مشاهده کنید

 

 • اعضای گروه مذاکره دوست ندارند با اتحاد صحبت کنند

هر کجا ارجحیت های فردی از یک گروه مذاکره تنظیمی با مقام مهمترین فدرال تنظیمی نشست و برخاست نکنند،
چقدر احتمال دارد آن گروه با اتحاد صحبت کنند؟
آیا در آن صورت دیگر هدف استراتژیکی آن کالا در میان رقابت نگرانی های مالی و فردی مشخص می شود؟
متقاعد سازی تنظیم کننده های ارزش اصلی کالاهای ما و تبعیت از استانداردهای آنها چه مشکلاتی به همراه دارد؟

 

 • اگر به درستی انجام نشود، ما اتحاد با حمایت پایه ای و داخلی خود را از دست می دهیم

ما به آنها نیاز داریم.
هیچکس به تنهایی معامله نمی کند.
یک معامله نیازمند کار گروهی، نقشه با ثبات گروه و روابط پیوسته است
و یک مدیر حسابداری مستقل که به تنهایی کار می کند شاید برای مدتی موفق شود
اما موفقیتهای مستقل هم وقتی به مشکل برمی‌خورند نیازمند حمایت هستند.
چه کسی بعد از گذراندن زمان زیادی با تخریب اساس و پایه ی خانه، برای کمک گرفتن التماس می کنند؟

اگر توجه و تکنیک های مذاکره خارجی موفق به طور فعالانه در مذاکرات داخلی هم اعمال شود،
از کنار هر یک از این موارد می توان به راحتی گذشت.
ما میتوانیم با مذاکرات داخلی کنونی، از تکنیک های طرح ریزی پروژه ای ساده لذت ببریم
تا حمایت داخلی ما به مردم آگاهی دهد باید آنها را از خلاصه ای از معامله آگاهی دهیم.
تخمینی که از مردم می زنیم به حساب می آید،
همچنین منابع مناسبی که لازم داریم و برنامه زمانی.
باید ترتیب یک ملاقات برای معرفی ببینیم تا مردم با یکدیگر آشنا شوند
و بهتر بتوانند چیزی بخرند.

 

کدام افراد باید روی مذاکرات داخلی تمرکز کنند؟

هر کس توافق های خارجی اش مستلزم حمایت داخلی برای اعمال سازی است
باید همان توجه یکسانی که نسبت به مذاکرات خارجی دارد را برای مذاکرات داخلی هم نشان دهد.

 • پرسنل پرورش تجارت که باید کانال های فروش شریک های هم پیمان استراتژی شراکتی را اجرا کنند
 • خدمات مشتری، فروشنده ها و مذاکره‌کنندگان قراردادی کانون اولیه ی قرارداد برای مشتری، تامین کننده و روابط با تامین کننده ها هستند
 • مدیر های حسابداری که حساب های کلیدی شان درآمد شگفت انگیزی ایجاد می کند، بنابراین روی تقسیم منابع داخلی موثر هستند
 • رهبران گروهی مذاکرات اصلی به خصوص آنها که درگیر گروه های مذاکره ای کارکرد متوسطه هستند و با شرکا و رقبای خارجی در ارتباطند.

 

مذاکرات داخلی و خارجی چه شباهت هایی دارند؟

مذاکرات داخلی و خارجی معامله های چند حریفه و پیچیده ای هستند.
هر دو مذاکره شامل منابع ملموسی مثل زمان، پول، مردم و منابع ناملموسی مثل اعتماد، راستگویی و شهرت می باشند.
به علاوه هر دو دارای روابط کاری پیچیده‌ای هستند که همیشه در حال رشد می باشد.
بطور خارجی، رقابت های دیروز ممکن است مشتری های امروز شده و فردا شریک باشند.
بطور داخلی، روابط کاری مثل روابط داخلی هستند به خصوص جای ساختارهای شراکتی که اساس سیلویی دارند را بگیرند.
مدیر هوشیار دیروز می‌تواند هم پیمان پروژه بحرانی فردا باشد.

این مقاله هم مفید است
چطور میزان تاثیرگذاری و متقاعدسازی خود را افزایش دهیم؟

به طور مکرر حتی اگر تامین کننده یا شریک خارجی ثابت بماند،
قرارداد حریف مذاکره کننده ما تغییر می کند اگرچه این شخص اغلب در سازمان خود رو به بالا حرکت می کند.
این کار موجب می‌شود ارزش رابطه در حال رشد ما افزایش یابد.
به طور یکسان مذاکرات داخلی تقریبا همیشه شامل روابط خوبی هستند.

مذاکره کنندگان موفق که در این روابط پیچیده فرض های منطقی داشته اند نباید جهان مذاکره را با دید برد و باخت به طور ذهنی ببینند.
شبکه روابط مستلزم پیروی از سنتها، رسوم و مذاکرات تبلیغاتی است که جانشین علاقه ها و اهداف پایه ای مذاکرات می شود.
مذاکره کنندگان باید تصمیم بگیرند اهداف چه کسی باید برای یک معامله موفق، ارزشمند و بلند مدت در نظر گرفته شود.
مذاکرات خارجی به سرعت و تصمیمات آگاهانه احتیاج دارد که باید به نوبت شامل مذاکرات داخلی هم شوند تا اهداف شفاف گردند.
مدیران حسابداری نمی‌توانند خواسته های مشتری را در نظر بگیرند.
باید بین آن خواسته ها و علایق داخلی تعادل ایجاد کنند
اگر مشتری خوشنود باشد اما ما نه چی؟

 

مقاله زبان بدن با تصویر را از دست ندهید

 

سازمان ها باید هم به طور خارجی و هم به طور داخلی روش بردی را در نظر بگیرند تا ارزش را بیشتر کرده
و موجب شوند در دراز مدت باقی بمانند.
برای مثال،
دانشمندان بیوتک می‌توانند به همکار های توسعه دهنده تجاری خود کمک کنند تا توسط شناسایی محدوده استراتژیکی دقیق برای شریک های شرکت کیک را گسترش دهند.
یک مذاکره ی گروهی با عملکرد در حد متوسط با دیدگاه شریک می تواند گروهی را از شروع توسط طرح کلی با سودهای بیشتر تا شراکت دخیل کند.
در فرایند آنها می توانند علایق دانشمندان داخلی و منابع آنها را هم دخالت دهتد
و آن ها را وقف پروژه سازند.
مذاکرات داخلی و خارجی در این سناریو باید بازتاب یکدیگر باشند تا خواسته آنها افزایش یابد.

 

چه استراتژی هایی برای مذاکرات داخلی اساسی هستند؟

آنچه برترین استراتژی برای مذاکرات داخلی موثر است
این می باشد که ارتباط برقرار کنیم،
ارتباط برقرار کنیم و فقط ارتباط برقرار کنیم.
هدف ما باید این موارد باشد:

 • شریک های داخلی را در مرکز حل مشکل درگیر کنیم تا به ما در آماده سازی برای مذاکرات خارجی کمک کنند
 • نباید به وسیله نتایج مذاکره ی خارجی شریک های داخلی را غافلگیر کنیم
 • باید روابط کاری داخلی گسترده تری همراه با گزارش ایجاد کنیم تا آنها موقع نیاز بتوانند در معامله خارجی ما را حمایت کنند

روابط بزرگتر باعث می‌شود مردم بیشتری درگیر شوند
و برای موفقیت ما سرمایه‌گذاری کنند.
برقراری ارتباط موجب رابطه پیوسته و مداوم میشود.
تداوم همه چیز را به ما برمی گرداند.
وقتی چیز خارق العاده ای می خواهیم مردم آنچه ما می‌خواهیم را به دست می آورند
و حمایت خود را در اختیار ما میگذارند البته اگر به ما اعتماد داشته و انگیزه های ما را بدانند.
برای دستیابی به این عمل موثر اول باید حریف های اولیه داخلی خود را بشناسیم.
باید از خود بپرسیم:

 • کدام افراد در این معامله از خود علاقه نشان میدهند، تصمیم می‌گیرند و می‌شناسند که چه کسی می‌تواند بیشتر تاثیر گذار باشد
 • باید شخصی را به کار گیریم که به معامله آسیب بزنند یا آن را خنثی کنند
 • باید بفهمیم چه کسی حمایت لازم برای دستیابی به این اهداف را در اختیار ما میگذارد
 • باید حریف ها را بشناسیم و آنها را شخصی در نظر بگیریم که شاید بهترین هم پیمان، داور یا اسپانسر ما شود

 

سوال های استراتژیکی دیگر برای پاسخ دادن از این قرار هستند:

خط زمانی خواسته شده برای تجدید نظر ها و تایید های داخلی چیست؟
چگونه این خط زمانی را با زمان مشتری هماهنگ کنیم تا به یک تصمیم برسیم؟
باید راه خود را از تصمیم نهایی به عقب ترسیم کرده و مطابق آن مذاکرات داخلی خود را طرح ریزی کنیم.
مذاکرات داخلی شامل شناخت کسی است که می‌خواهد در دسترس باشد،
اینکه خرید چه کسی را لازم داریم و برای خروج آن کالا چه اتفاقی باید بیفتد.

برای دانستن این قضیه همچنین باید بدانیم چه چیزی باید اعمال شود.
باید قبل از ایجاد هرگونه قولی به مشتری آن را به طور داخلی چک کنیم.
آخرین چیزی که لازم است، آن مشتری ای میباشد که برای کالایی که  احتیاجات آنها را به خوبی برآورده می کنند مشتاق است
اما نمی‌تواند آن را پرورش  یا تحویل دهد.
وقتی ما درگیر حمایت شریک های داخلی خود هستیم باید به یاد داشته باشیم که از آنها بپرسیم چه کس دیگری باید درگیر نقشه ما برای معامله خارجی شود؟
هرچه معامله بیشتر پیچیده باشد شبکه حمایت داخلی ما هم باید پیچیده‌تر باشد.

 

دقیقاً چه گامهای مشخصی برای یک مذاکره ی عالی و کامل می‌توانیم بر داریم؟

روش‌های مذاکره داخلی زیر در توسعه حمایتی که در حین معامله های خود به آن نیاز دارید کمکتان می کند.

 

1- اهداف و علایق شریک های داخلی خود را بشناسیم و انشعاب های سیاسی خود را تصدیق کنیم

باید با دقت همه عواملی که در یک معامله هستند را در نظر بگیریم
این کار شامل گزینه های پنهانی برای توافق های خارجی و به همه ی دیدگاه های داخلی وابسته میشود باید خود را جای آنها بگذاریم.
اهداف و علایق آنها چیست؟
چه چیزی موجب نگرانی آنها می شود و به چه چیزی نیاز دارند؟
تفکر راجع به معامله های خارجی از دیدگاه های داخلی اولین گام استراتژی یک مذاکره می باشد.
مهم است بدانیم چه وقتی در کنار سیلوها کار میکنیم و عواقب انجام این کار را بشناسیم.

برقراری رابطه می توانند مثل موارد زیر باشد:

یک روش خوب:
همانطور که من میبینم فکر می کنم بهتر است این کارها را انجام دهیم

 

یک روش بهتر:
نظر شما راجع به این شرایط چیست؟

 

بهترین روش:
من فکر می کنم شما ممکن است اینگونه توسط آن تحت تاثیر قرار بگیرید
و همچنین مواردی از آنچه لازم دارید و یا موجب نگرانی تان است را شناخته ام.
آیا من شرایط را درست فهمیده و ارزیابی کرده ام؟
آیا چیزی را از قلم انداخته ام؟

 

2- برقراری رابطه و  و پرورش رابطه ها

از آنجایی که می خواهیم راه حل هایی به مشتری خود ارائه دهیم،
می‌خواهیم راه‌حل‌هایی به شبکه داخلی خود هم پیشنهاد دهیم.
باید از خود بپرسیم بهترین راه برای ضمانت اینکه آیا راه حل ما مناسب است چه می باشد.
باید سوال بپرسیم.
ثابت قدمی در قصد و نیت و کارهایی که انجام میدهیم شهرت ما را برای راستگویی و امانت داری افزایش می دهد.

این مقاله هم مفید است
4 روش برای گرفتن جواب مثبت در مذاکره

 

مقاله آموزش زبان بدن را از دست ندهید

 

در این صورت اگر راههای را انتخاب کرده ایم،
مردم هم حمایتمان می‌کنند.
باید هدف خود را به روشنی بیان کنیم
و به آنها اطمینان دهیم که هیچ نقشه پنهانی نداریم.
با این راه می توانیم تاثیر روی مذاکرات داخلی را تحت کنترل داشته باشیم.
با در اختیار گذاشتن اطلاعات در این راه می توانیم تاثیر داخلی و همچنین روند تصمیم گیری را به دست آوریم.

یک روش خوب:
برای بستن این قرارداد چه کمکی می توانید به من بکنید؟

 

یک روش بهتر:
ما باید با یکدیگر رابطه خوبی برقرار کنیم تا این معامله واقعیت پیدا کند.
اینها مواردی هستند که من از شما انتظار دارم این موارد چقدر با اولویت ها و ایده های مذاکره شما هماهنگی دارد؟

 

بهترین روش:
من باور دارم که این معامله امکانات واقعی دارد و رخ خواهد شد.
این قضیه چه تاثیری روی شما دارد؟
آیا هیچ تجربه ای در معاملات قبلی خود برای اینگونه شرایط داشته اید؟
ترجیح می‌دهید از این تامین کننده چه ببینید؟
آیا چیز دیگری هست که بتوانم خواسته های شما را در حین رشد معامله برآورده کنم؟

برقراری رابطه باید همیشه خوب باشد.
ساخت حمایت فقط در مرحله های اول کافی نیست.
روابط داخلی باید به طور مداوم و همیشگی همانطور که معامله با شریک خارجی رشد می کند توسط روابط خوب پرورش یابد.
مذاکره ها زمان می برند و همیشه محرک هستند.
باید به یاد داشته باشیم که هرگز به طور غیرمنتظره هم پیمان های داخلی خود را غافلگیر نکنیم.

 

مقاله آموزش مذاکره را از دست ندهید

 

3- همکاری در ایجاد گزینه ها و کمک در تعیین کیفیت سود ها و هزینه ها برای شرکت و مشتری

شریک های داخلی با چه چیزی موافق هستند؟
از همه مهمتر آنها چه چیزی را به عنوان نتیجه معامله خارجی ما امضا می‌کنند؟
ما میتوانیم با گزینه های رضایت بخش کمی شادمانی آنها را بیشتر کنیم.
باید خود را برای عقبگرد روی ایده ها و گزینه های اضافه که در نظر گرفتیم آماده سازیم.
این خوب است.
عقبگرد، سرنخ های اضافه و جدیدی به ما راجع به احتیاجات و نگرانی‌های شریک داخلی ما می دهد.
ایده های آنها مثالهایی را ثابت میکنند که دو دست بیشتر صدا دارد تا یکی.

همانطور که انتخاب ها به طور داخلی رشد می کنند ما هم باید کیفیت دیدگاه های ارزشی را مشخص کنیم.
ایا فرضیه‌های ایجاد میشود؟
چه روش هایی باید انتخاب کنیم تا نتایج دارای ارزش بهتری شوند؟
مشتری ارزش را چگونه شناسایی می کنند؟
به عبارت دیگر چگونه موفقیت را می سنجیم هم به طور سازمانی و هم به طور فردی؟ (همچنین EVA یعنی Economic Value Added، شاید ما الان از آن اطلاعی نداشته باشیم اما بهتر است بفهمیم تا به اساس تعهد شده برگردیم.)
موارد کلیدی سازمان که افراد را توسط آنها اندازه گیری می کنند، چیست؟

ممکن است اینطور به نظر برسد که:

روش خوب:
فکر می کنم بهترین گزینه است که می توانیم در مقابل مشتری قرار دهیم و آنها فلان چیز را در ازای آن می خواهند.

 

یک روش بهتر:
در اینجا چند گزینه دیگر که این مشتری و من راجع به آن بحث کردیم و در نظر گرفتیم آمده است. نظر شما چیست؟ آیا چیزی هست که بخواهید به این معامله اضافه کنید؟

 

مقاله گوش دادن موثر را از دست ندهید

 

بهترین روش:
برای این مشتری باور دارید که گزینه ها چیستند؟
آیا می توانید تشخیص دهید که چه گزینه هایی برای شما بهتر این مانورها را پیشنهاد میدهد؟
می توانید گزینه‌هایی که باید برای مذاکره و اولویت های آنها شناسایی می‌کنیم را تشخیص دهید؟

 

4- شناسایی معیار هایی که شریک داخلی ما اعمال می کنند تا معامله را ارزیابی نماید

حریف های داخلی مختلف چه استانداردهایی را اعمال می کنند تا توافقی که با تامین کننده داشته ایم را ارزیابی نمایند؟
کاستی‌های هزینه؟
تحویل های به موقع؟
میزان تخفیف ها؟
توافق بر اساس استانداردهای دلخواه یا بدتر این موضوع که “قبلا هم همین کار را انجام داده ایم”،  کافی نیست.
اگر بتوانیم بفهمیم شریک های داخلی ما چگونه معامله خارجی مان را ارزیابی می کنند بهتر می توانیم توانایی خود برای دستیابی به حمایت آنها را افزایش دهیم.

وقتی این اتفاق پیش می آید باید گزینه‌های خود را برای توافق با یک مشتری خارجی شفاف سازی کنیم.
اینکه چه چیزی کمترین توافق ممکن ما میشود؟
نباید به این دام بیفتیم که شرکتی شویم که نمیتواند توسط شکست در دانش به اینکه آگاهی های داخلی ما چه زمانی بدون توافق در این زمان بهتر است، نه بگوییم.
توافق های داخلی راجع  BATNA ما در کنار حمایت داخلی باعث می شود در مقابل معامله هایی که هر دو در آخر پشیمان می شویم موافقت نکنیم.
کار ما این است که روابط خارجی را تضمین کنیم تا یک توافقی در آینده وجود داشته باشد
حتی اگر شرایط کنونی معیارهای داخلی را به ما نشان ندهد.

 

مقاله حل تعارض را از دست ندهید

 

5- ایجاد هم پیمان و توافق

گسترش توافق های داخلی ای که برای اعمال موثر معامله مذاکره شده خارجی مورد نیاز واقع می شود،
این است که تعداد مردمی که توسط خود معامله تحت تاثیر قرار می گیرند با آن متناسب شوند.
هر چه بیشتر با شریک های داخلی خود برای اجرای معامله مذاکره کنیم،
آزادی عمل و اختیار بیشتری به ما می‌دهند تا یک چیز خارجی ایجاد کنیم.

 

6- قبل از ارائه توافق نهایی به مشتری، معامله داخلی را ببندیم

باید اطمینان حاصل کنیم که همه چیز نوشته شده باشد.
اتحاد ها و تعهد های داخلی برای اعمال معامله های خارجی ضروری است.
ارائه ی ایجاد یک همرنگی میان افراد احتمال ایجاد معامله خارجی را بیشتر می کند
و به ما موقعیت های بهتری برای خلق ارزش بیشتر برای شرکت خود و حریف می دهد.

یک مذاکره کننده ی خوب همیشه برای مذاکرات خود با مشتری ها و حریفها / رقیبهایش آماده است.
مذاکره کنندگان تاثیرگذار و موفق راه را برای مذاکرات موفق خارجی توسط تمرکز فعالانه روی مذاکرات داخلی طی می کنند.
یک رابطه ی پیچیده از روابط داخلی وجود دارد که حائل مذاکرات خارجی است.
توافقی که توسط تکمیل اهداف حریف داخلی خود به سمت معامله خارجی خود ایجاد کرده ایم
به ما اجازه می دهد که ارزش بیشتری داشته باشیم.
سپس، وقتی توافق امضا شد، ما منابعی که برای اجرای معامله می خواهیم را در اختیار داریم.
توافق ما خراب نمی شود
و گروه داخلی ما در روابط با دوام ما با مشتری ها، تامین کننده ها و شریک ها به خوبیِ یک گروه کامل فکر کرده و عمل می کند.

Like
امتیاز :
بدون رای!
علی بهرام پور من علی بهرام پور، نویسنده، مدرس و مربی اصول و فنون مذاکره هستم و قصد دارم در این وبسایت مطالب کاربردی و مورد نیاز را که در سالیان فعالیتم در بلاروس و ترکیه و ایران عزیز بدست آوردم را به اشتراک بگذارم.
به کانال تلگرام آموزش اصول و فنون مذاکره و زبان بدن بپیوندید کانال تلگرام
دیدگاهتان را بنویسید

بهزاد بهرام پور شنبه , ۲۵ آذر ۱۳۹۶ پاسخ

بسیارعالی

فاطمه نظیری شنبه , ۲۵ آذر ۱۳۹۶ پاسخ

خیلی خوب وکاربردی