چگونه مهارت های مذاکره ی تجاری خود را تقویت کنیم؟

ترجمه شده , مقالات
ژانویه 1, 2018
بازدید : 611 بازدید

چگونه مهارت های مذاکره ی تجاری خود را تقویت کنیم؟

در این مقاله به چگونه مهارت های مذاکره ی تجاری خود را تقویت کنیم؟ می پردازیم.
این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان How To Boost Your Business’ Negotiation Skills می باشد.

هر تجارتی می تواند مهارت های مذاکره مدیرهای خود را تقویت کرده
و با پیروی از نکات این مقاله به اهداف تجاری خود برسد.

ما فقط در عمل یاد می گیریم و یاد می گیریم.
ما می توانیم در عمل حتی بیشتر هم یاد بگیریم.
حالا مفهوم پیدا می کند، نه؟
وقتی ما از یادگیری دست بکشیم مثل سگی می شویم که به دنبال دم خود می دود و دور خود می چرخد
بدون اینکه واقعا به جایی رفته باشد.
تجارت ما اجازه ندارد مثل یک مرداب راکد باشد و آنقدر فرسایش یابد که سرانجام از نظر ناپدید شود.

یک تجارت بوسیله ی چالاکی و سازگاری با تغییراتی که ما را بعنوان مدیر به چالش می کشند رونق میابد.
ما تجهیزات خود را بهتر می کنیم تا آخرین ورژن تکنولوژی را داشته باشیم.
ما کارکنان ماهر خود را به پروژه هایی می فرستیم تا مهارت هایشان را تقویت کنند،
بنابراین ما می توانیم همیشه بهترین خدمات و کالا ها را به مشتری های خود پیشنهاد دهیم
و فراهم کنیم، اینطور نیست؟
بنابراین، چرا بیشتر ما مدیرها همین کار را با مهارت های مذاکره خود نمی کنیم؟
این یک حقیقت تلخ است که بیشتر شرکت ها وقتی صحبت از افزایش و فراهم آوری مهارت های آموزشی قدرتمند برای مذاکره کنندگانش می شود، کم کاری می کند.

 

مقاله مذاکره را از دست ندهید

 

از آنجایی که این مهارت ها برای سازمان ما خیلی حیاتی هستند،
چرا ما روی مهارت های مذاکره خود مثل یک معما حل کن واقعی کار نمی کنیم؟
مذاکره یک وسیله ی قدرتمند است که ما هرروزه استفاده میکنیم.
مدیرها با مدیرهای دیگر و زیردست هایشان مذاکره می کنند.
ادارات با ادارات دیگر مذاکره می کنند.
ما با مشتری ها، تامین کننده ها، اتحادیه ها، شهردارهای محلی خود، شرکت های خدماتی و خیلی موارد بیشتر مذاکره می کنیم.
مهارت های مذاکره باید به خوبی به کار گرفته شوند
در غیراین صورت احمقانه و غیرموثر واقع خواهند شد.

 

مهارت های مذاکره ی تجاری

 

این کار همی تواند نتیجه در نتایج کاری ما داشته باشد!
این جمله شما را شوکه کرد، اینطور نیست؟
بنابراین بیایید به صورت دیگری آن را توضیح دهیم.

 

چگونه مهارت های مذاکره ی خود را تقویت کنیم؟

ما بعنوان مدیر به این فرآیند جهت می دهیم.
ما به دنبال این هستیم که چه چیزی را وارد سازمان خود می کنیم
و انتظار داریم چه چیزی بعنوان خروجی دریافت کنیم.
سپس، برای بهبود ورودی مداوم خود در تلاش هستیم بنابراین فرآیند حتی بهتر هم ترقی میابد.
این چرخه اهدافی که تجارت ما را توانمند می کنند فراهم می آورد.
فرآیند مشابه دیگری هم باید با همان نوع نیروی هیجان انگیز و خوشحال برای مهارت های مذاکره ما اعمال شود.
ما باید سعی کنیم پیشرفت در مذاکرات خود ایجاد کنیم
و نه اینکه آنها را بعنوان رویدادهای جداگانه و مجزا ببینیم.

 

فرآیند مذاکره

هر تیم ماهر ورزشی از یک آنالیز خاص برای مرور بازی استفاده می کند.
هم برای اینکه در اجراهای بعدی آن را سرمشق خود قرار دهند
و هم به این خاطر که خطاهای خود را در برگردان اجرای خود ببینند.
ما هم باید در مذاکرات خود همینکار را بکنیم.

این مقاله هم مفید است
اهمیت مذاکره برای خانم های مذاکره کننده

فازهای مذاکره به بخش های مرحله های زیر تقسیم شده اند:

  • مذاکره ی قبلی
  • آماده سازی
  • مذاکره ها
  • توافق و مخالفت
  • یادگیری مذاکره

تجربیات (مرحله ی 1 تا4) می توانند از دیدگاه همه ی فازهای فرآیند مذاکره به شکل عقبگردهایی که به ما آموزش می دهند، مرور شوند.
در مرحله ی پنجم ما می توانیم اجرای خود را ارزیابی کنیم تا بتوانیم درمورد آنچه نتیجه داده و آنچه نتیجه ای نداشته است یاد بگیریم.
ما همچنین می توانیم یک سری اطلاعات براساس شرکت ها و مردمی که می خواهیم با آنها مذاکره کنیم بسازیم.
این مورد بعنوان اطلاعاتی در آینده در تمام مراحل فرآیند مذاکره کمک حال ما خواهد بود.

 

مقاله زبان بدن با تصویر هم بدردتان می خورد

 

سرانجام ما می توانیم راجع به نقطه قوت ها و نقطه ضعف های خود،
و تکنیک هایی که کار کردند یا نکردند بیشتر بدانیم.
ما می توانیم یادبگیریم که در مقابل حقه های حریف، مذاکره کنندگان سختگیر و همه ی انواع گوناگون مذاکره کنندگانی که ممکن است با آنها رو به رو شویم، موضع گیری کنیم
و خود را به او برسانیم.
اینها همه اطلاعات بی ارزشی هستند که می تواند دوباره به نفع ما در آینده مورد استفاده قرار گیرند.

 

پنج گام برای تقویت مهارت های مذاکره

اینجا چند راه برای تقویت مهارت های مذاکره کنندگان خود آورده ایم.

 

  • آموزش مهارت های مذاکره تجاری و منابع مذاکره

یک راه برای آموزش دیدن، اینست که از خدمات مشاوران ماهری که سمینار مهارت های مذاکره برگزار می کنند استفاده کنیم.
دوم، خیلی دوره های در دسترس هستند که می توانیم بعد از اتمام کار روزانه با رییس و مدیرها برای آنها ثبت نام کنیم.
درآخر، ما می توانیم برنامه ی آموزشی و چک لیست آماده سازی خود را بسازیم
تا مطمئن شویم هر مذاکره کننده در برای هر مذاکره بطور راسخ و پاربرجا خود را آماده کرده است.

باید از یک برنامه ی مهارت های مذاکره کارآموزی استفاده کنیم تا کارکنان تازه کاری همراه با افراد کهنه کار خود داشته باشیم.
شرکت کردن یا نظارت موثر در شرایط مذاکره واقعی زندگی به مبتدی ها آموزش بهتر و بیشتری می دهد.
باید به یاد داشته باشیم که هر مذاکره ای که توسط افراد ما اجرا شود برای خود یک موضوع مطالعه و وسیله آموزشی ارزشمند است.

 

  • اطمینان حاصل کنیم که مذاکره کنندگان ما بطور کامل هدف شرکت را فهمیده اند

هرکس از طرف شرکت ما مذاکره میکند باید طرفدار ما باشد
و اهداف و نتایجی که شرکت انتظار دارد بدست آورد را بطور کامل فهمیده باشد.
مدیرهای قدیمی و کهنه کار باید بطور واضح اهداف و مسیرهای شرکت را بیان کنند.
ما باید جملات ماموریت سازمان را به خوبی بفهمیم تا همراه با استراتژی مذاکره خود از آنها استفاده کنیم.
اگر اهداف شرکت ما در فواید توسعه یافته خم شدند پس فروشنده ها باید این را بدانند
تا بتوانند عکس العمل نشان دهند و این اهداف را منعکس کنند.
در غیر این صورت، آنها شاید توافق خود را لغو کنند تا مشتری هایی بدست آورند که اهداف مشخص شده ی شرکت را بازتاب نمیکنند
و این ممکن است تاثیر منفی روی نتیجه ی نهایی کار داشته باشد.

این مقاله هم مفید است
درهم کوبیدن تابو؟

 

  • BATNA، BATNA، BATNA

هر مذاکره کننده باید همیشه BATNA ی خود را بداند. (بهترین انتخاب یک توافق مذاکره شده).
ما باید همیشه از بهترین انتخاب های خود آگاهی داشته باشیم
تا بتوانیم وقتی توافقی وجود نداشت به آن متوسل شویم.
BATNA ی ما همچنین بعنوان یک چوب اندازه گیری برای ارزیابی میزان توافق استفاده می شود.
ما باید پینشهادی که جلو می گذاریم یا ارزیابی می کنیم را در نظر بگیریم تا یک توافق بالقوه را دست کم نگیریم.
اگر ما BATNA ی خود را قدرت بخشیم، پس در نتیجه ی آن و براساس تقویت مهارت های مذاکره، قدرت مذاکره ما هم افزایش میابد.
سرانجام، ما باید بطور مداوم در حال ارزیابی راه های مختلف برای بهبود و تقویت BATNA ی خود باشیم.

 

  • هیچوقت از یادگیری دست نکشیم

با بررسی هر مرحله از فرآیند مذاکره ای که پیش می رود، ما می توانیم از انجام همان اشتباهات جلوگیری کنیم.
اطلاعاتی که از هر مذاکره یاد میگیریم شرایط عقبگرد، نقشه ی جاده یا جوهره ی اصلی ای برای ما فراهم می اورند
که می توانیم به آنها برگردیم و عمق بیشتری به مهارت های مذاکره خود اضافه کنیم.
درست مثل این است که می خواهیم در بازی “مار و پله” چه نقشی برای خود انتخاب کنیم.
اگر در آنجا برنامه خود را یاد نگیریم، از طریق مارها سقوط می کنیم
و تمام راهی که رفته بودیم را به روی نقطه ی شروع سر می خوریم.
اینطوری معامله ی خوبی نمی سازیم، اینطور نیست؟

 

مقاله آموزش مذاکره را از دست ندهید

 

  • اجرا و پاداش ها

اگر در آنجا یک سیستم جازه دهنده داریم، باید از خود بپرسیم آیا واقعا این کار بازتابی روی اهداف شرکت دارد؟
برای مثال، فرض می کنیم از فروشنده ی خود می خواهیم به مذاکره ی قراردادی برود که یک رابطه ی ارزشمند و بلند مدت با تامین کننده تشکیل دهد.
بجای آن فروشنده ما برود و انقدر بر سر تامین کننده ها غر بزند تا به ارزان ترین قیمت بفروشد.
اگر تامین کنند بتواند برای یک معامله ی بهتر به رقیب ما دست پیدا کند، فکر میکنید چقدر دیگر با ما می مانند؟

ما باید اطمینان حاصل کنیم که تمام مهارت های مذاکره و اهدافمان با نظم و ترتیب هستند.
اگر ما راهی ابداع کنیم که با آن بتوانیم اجرای خود را ارزیابی نماییم، و اینکه چگونه به افراد خود که با اجرای آنها مرتبط هستند پاداش می دهیم،
سپس ما باید واقعا سریع حرکت کنیم.
ما باید استانداردهای متداوم بسازیم و نتیجه ها را ارزیابی کنیم.
این راه درست و هوشمندانه است.

 

مقاله حل تعارض را هم مشاهده کنید

 

نتیجه

ما بعنوان مذاکره کننده هرگز نباید از یادگیری و تقویت مهارت های مذاکره ی خود دست بکشیم.
موفقیت ما در مذاکره، عدم موفقیت ما در آن همیشه روی نتایج تاثیر می گذارند،
پس هیچ اشتباهی نباید در این زمینه بکنیم.
اگر هنوز به تاثیری که مهارت های مذاکره ی تیم ما روی شرکت و سازمانمان می گذارد اشاره نکرده ایم،
پس دیگر واقعا زمان این کار فرا نرسیده است؟؟
هر روزی که در این کار را به تعویق بیندازیم می تواند برای ما خسارتی روزانه داشته باشد.

2
امتیاز :
چگونه مهارت های مذاکره ی تجاری خود را تقویت کنیم؟
3.9 از 10 رای
علی بهرام پور من علی بهرام پور، نویسنده، مدرس و مربی اصول و فنون مذاکره هستم و قصد دارم در این وبسایت مطالب کاربردی و مورد نیاز را که در سالیان فعالیتم در بلاروس و ترکیه و ایران عزیز بدست آوردم را به اشتراک بگذارم.
به کانال تلگرام آموزش اصول و فنون مذاکره و زبان بدن بپیوندید کانال تلگرام
دیدگاهتان را بنویسید

فاطمه نظیری چهارشنبه , 3 ژانویه 2018 پاسخ

بسیار عالی

بهزاد بهرام پور چهارشنبه , 3 ژانویه 2018 پاسخ

باسپاس