زبان بدن چیست

بی اعتنایی با افرادی که قوانین را زیر پا می گذارد

/
بی اعتنایی با افرادی که قوانین را زیر پا می گذارد در این مق…
علی بهرام پور

اعتماد از دست رفته در مذاکره

/
اعتماد از دست رفته در مذاکره اعتماد از دست رفته در مذاکره، موضوع…
مذاکره رسمی

مذاکره رسمی

/
مذاکره رسمی در این مقاله به شرایطی که باید در یک مذاکره رسمی د…
آموزش مذاکره

زبان بدن چیست ؟

/
زبان بدن چیست ؟ زبان بدن چیست و در مذاکره چگونه باید از آن ا…
آموزش اصول و فنون مذاکره

اهداف مذاکره

/
اهداف مذاکره در این مقاله به اهداف مذاکره خواهیم پرداخت، با مش…
آموزش مذاکره

آموزش مذاکره

/
آموزش مذاکره در این مقاله به آموزش مذاکره خواهیم پرداخت. برای…
ali bahrampour

کنترل خشم در مذاکره

/
کنترل خشم در مذاکره در این مقاله به کنترل خشم در مذاکره خواهیم …
انواع روشهای مذاکره

انواع روشهای مذاکره

/
انواع روشهای مذاکره در این مقاله به انواع روشهای مذاکره خوا…
آموزش مذاکره

بدنبال مذاکره موفق هستیم

/
بدنبال مذاکره موفق هستیم اگر بدنبال یک مذاکره موفق هستیم با ما هم…
انحراف ها در مذاکره

انحراف ها در مذاکره

/
انحراف ها در مذاکره در این مقاله به بررسی انحراف ها در مذاکره خ…