رابطه در مذاکره

رابطه در مذاکره

/
رابطه در مذاکره در این مقاله به رابطه در مذاکره خواهیم پرداخت.ب…
چانه زنی در مذاکره

چانه زنی در مذاکره

/
چانه زنی در مذاکره در این مقاله به چانه زنی در مذاکره بصورت م…
چقدر می توانیم طرف مقابل را تحت فشار بگذاریم

چقدر می توانیم طرف مقابل را تحت فشار بگذاریم

/
چقدر می توانیم طرف مقابل را تحت فشار بگذاریم در این مقاله به تحت…
اولین پیشنهاد من در مذاکره چه باید باشد؟

اولین پیشنهاد من در مذاکره چه باید باشد؟

/
اولین پیشنهاد من در مذاکره چه باید باشد؟ پیشنهاد من در مذاکره…
پیشنهاد اولیه طرف مقابل را چگونه پاسخ دهیم؟

پیشنهاد اولیه طرف مقابل را چگونه پاسخ دهیم؟

/
پیشنهاد اولیه طرف مقابل را چگونه پاسخ دهیم؟ پایسخ به پیشنهاد اولیه …
آماده شدن برای مذاکره

آماده شدن برای مذاکره

/
آماده شدن برای مذاکره آماده شدن برای مذاکره موضوع مقاله امروز می ب…
پیشنهاد اول در مذاکره

پیشنهاد اول در مذاکره

/
پیشنهاد اول در مذاکره پیشنهاد اول در مذاکره که همیشه سوال بسی…
بزرگترین جنگ‌ها هم در اتاق مذاکره خاتمه یافتند

بزرگترین جنگ‌ها هم در اتاق مذاکره خاتمه یافتند

/
بزرگترین جنگ‌ها هم در اتاق مذاکره خاتمه یافتند شاید لمس اتاق …
مردم برای چه چیزی مذاکره می کنند ؟

مردم برای چه چیزی مذاکره می کنند ؟

/
مردم برای چه چیزی مذاکره می کنند ؟ مردم برای چه چیزی مذاکره می کنند ، …
دوره اصول و فنون مذاکره

دوره اصول و فنون مذاکره

/
دوره اصول و فنون مذاکره کلاس ها و دوره اصول و فنون مذاکره د…