چگونه پس از شکست های متناوب مذاکره نمائیم

چگونه پس از شکست های متناوب مذاکره نمائیم

/
چگونه پس از شکست های متناوب مذاکره نمائیم چگونه پس از شکست ها…
دو پهلو حرف زدن

دو پهلو حرف زدن

/
دو پهلو حرف زدن در این مقاله به تحلیل و بررسی دو پهلو حرف زدن در ر…
تکنیک درب روی صورت

تکنیک درب روی صورت

/
تکنیک درب روی صورت در این مقاله به تکنیک درب روی صورت می پردازیم.اگر …
5 گام برای مدیریت در مذاکرات

5 گام برای مدیریت در مذاکرات

/
5 گام برای مدیریت در مذاکرات   در این مقاله به پنج گام بر…
مذاکره با مشتریانی که نباید از دستشان بدهیم

مذاکره با مشتریانی که نباید از دستشان بدهیم

/
مذاکره با مشتریانی که نباید از دستشان بدهیم در این مقاله به مشتریان…
ضرر یک جا، سود جدا جدا

ضرر یک جا، سود جدا جدا

/
ضرر یک جا، سود جدا جدا ضرر یک جا، سود جدا جدا، موضوع این مقاله می…
راز گفتگو کردن خواندن چهره افراد است

راز گفتگو کردن خواندن چهره افراد است

/
راز گفتگو کردن خواندن چهره افراد است اهمیت چهره افراد در مذاکره !!!در این…
پررنگ کردن ضرر بجای سود

پررنگ کردن ضرر بجای سود

/
پررنگ کردن ضرر بجای سود پررنگ کردن ضرر احتمالی به جای سود احتم…
مذاکره به روش نوار چسب

مذاکره به روش نوار چسب

/
مذاکره به روش نوار چسب نوار چسب در مذاکره !!!در این مقاله…
کمک به دیگران

کمک به دیگران

/
کمک به دیگران در این مقاله به کمک به دیگران در مذاکره می پر…