افراد قدرتمند، دروغگو های بهتری هستند
, , , ,

افراد قدرتمند، دروغگو های بهتری هستند

افراد قدرتمند، دروغگو های بهتری هستند در این مقاله به افراد قدرتمند، دروغگو های بهتری هستند می پردازیم.این یک مقاله از مقالات دانشگاه هاروارد با عنوان Defend Your Research: Powerful People Are Better Liars می باشد.تحقیقات نشان داده حس قدرتی…
4 روش برای گرفتن بله در مذاکره رسمی
, , ,

4 روش برای گرفتن بله در مذاکره رسمی

4 روش برای گرفتن بله در مذاکره رسمی گرفتن بله در مذاکره و روش های آن.در این مقاله به تحلیل و بررسی مقاله ای با عنوان four Ways to Negotiate Your Way to a Yes می پردازیم.برخی مهارت‌های کارآفرینی نمی‌تواند در مدرسه آموزش داده شود. …
مراحل مذاکره
, , ,

مراحل مذاکره

مراحل مذاکره در این مقاله به مراحل مذاکره می پردازیم.در این مقاله به تحلیل و بررسی مقاله ای با عنوان How to Perfect the Art of Negotiation می پردازیم.در زندگی هر فرد، فرصتی برای مذاکره وجود دارد:خریدن یک ماشین جدید درخواست افزایش دستمزد …
کوری بی توجهی
, ,

کوری بی توجهی

کوری بی توجهی در این مقاله به کوری بی توجهی می پردازیم.کوری بی توجهی چیست و چه کاربردی در مذاکرات دارد.در این فیلم ویدئویی دو گروه وجود دارد که در حال پاس دادن توپ بسکتبال به یکدیگر می باشند.یگ گروه با لباس سفید و گروه دیگر با لب…
آموزش زبان بدن
, , , ,

آموزش زبان بدن

آموزش زبان بدن در این مقاله به آموزش زبان بدن می پردازیم.در این مقاله به تحلیل و بررسی مقاله ای با عنوان Your Body Language Speaks for You in Meetings می پردازیماین مقاله از مقالات برتر دانشگاه هاروارد می باشد که آموزش زبان بدن را با …
حوزه امن مذاکره
, ,

حوزه امن مذاکره

حوزه امن مذاکره در این مقاله به حوزه امن مذاکره می پردازیم.در این مقاله به تحلیل و بررسی مقاله ای با عنوان: How To Find Your Negotiation Comfort Zone می پردازیم.در حالی که مذاکره یکی از حیاتی ترین مهارت‌های کسب و کار برای توسعه و توسع…
زبان بدن در مذاکره
, , ,

زبان بدن در مذاکره

زبان بدن در مذاکره در این مقاله به زبان بدن در مذاکره می پردازیم.در این مقاله به تحلیل و بررسی مقاله ای با عنوان These 5 Body Language Mistakes Make Millennials Look Really Unprofessional می پردازیم.این مقاله که به زبان بدن در مذاکره…
کنترل خشم در مذاکره
, , ,

کنترل خشم در مذاکرات

کنترل خشم در مذاکرات در این مقاله به کنترل خشم در مذاکرات می پردازیم.در ادامه به تحلیل و بررسی مقاله با عنوان Using Anger as a Negotiating Tactic می پردازیم.در مقاله های گذشته به بررسی کنترل خشم در مذاکره پرداختیم.و با سه روش رایج …
چگونه در مذاکره هایمان فکر کنیم
, , ,

چگونه در مذاکره هایمان فکر کنیم

چگونه در مذاکره هایمان فکر کنیم در مذاکره هایمان چگونه باید فکر کنیم.در این مقاله به تحلیل و بررسی مقاله ای به نام Why Thinking Abstractly Helps You Negotiate می پردازیم.در زندگی در عصر تجارت، باید مذاکرات بیشتری ( هم بزرگ و هم کوچک…
چگونه مذاکره های موفق داشته باشیم
, , ,

چگونه مذاکره های موفق داشته باشیم

چگونه مذاکره های موفق داشته باشیم برای مذاکره های موفق داشتن باید چه کنیم؟در این مقاله به تحلیل و بررسی مقاله ای با نام This Strategy Will Make Negotiations Less Painful می پردازیم.از پیشنهادهای ایجاد کار برای بستن معاملات، ایجاد یک کس…