استراتژی و تاکتیک موثر در مذاکره
, ,

استراتژی و تاکتیک موثر در مذاکره

استراتژی و تاکتیک موثر در مذاکره در این مقاله به استراتژی و تاکتیک موثر در مذاکره می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان 11 Effective Negotiation Strategies & Tactics to Score a Great Deal می پردازیمدر وسیع ترین تاریخ بشری،…
مهارتهایی که رهبران برای موفقیت به آنها نیاز دارند
, ,

مهارتهایی که رهبران برای موفقیت به آنها نیاز دارند

مهارتهایی که رهبران برای موفقیت به آنها نیاز دارند در این مقاله به مهارتهایی که رهبران برای موفقیت به آنها نیاز دارند می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای از آقای پیتر اکونومی با عنوان The 7 Skills Every Millennial Leader Needs to Suc…
تمرین هایی برای مذاکره
, ,

تمرین هایی برای مذاکره

تمرین هایی برای مذاکره در این مقاله به تمرین هایی برای مذاکره می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان BEST NEGOTIATION PRACTICE EXERCISES می پردازیمآیا دوست داریم مهارت های مذاکره مان را تمرین کنیم؟شاید نباید از مذاکره ی حقوقی …
بهترین روش های ارتباط بی کلام
, ,

بهترین روش های ارتباط بی کلام

بهترین روش های ارتباط بی کلام در این مقاله به بهترین روش های ارتباط بی کلام می پردازیمدر این مقاله که ترجمه مقاله ای از  آقای پیتر اکونومی می باشد با عنوان The Best Way to Communicate--With No Words می پردازیمگاهی به جاهایی سفر می …
طرز برخورد با افراد غیرمنطقی
, , ,

طرز برخورد با افراد غیرمنطقی

طرز برخورد با افراد غیرمنطقی در این مقاله به طرز برخورد با افراد غیرمنطقی می پردازیمدر اولین مقاله این شنبه به برخورد با افراد غیرمنطقی پرداختیم و در این مقاله به طرز برخورد با افراد غیرمنطقی خواهیم پرداخت.  اگر طرف مقابل ما واقعاً غیرمنط…
تکنیکهای فروش
, , ,

تکنیکهای فروش

تکنیکهای فروش در این مقاله به تکنیکهای فروش می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان 4 Sales Role Play Exercises to Hone Your Negotiation Skills می پردازیمچهار نقش فروش برای هموار کردن مهارت های مذاکرهمثل بیشتر مهارت ها…
فنون مذاکره
, , ,

فنون مذاکره

فنون مذاکره در این مقاله به فنون مذاکره می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان 5 Good Negotiation Techniques می پردازیماین تکنیک ها می توانند به مذاکره کنندگان حرفه ای کمک کنند تا قدرت چانه زدنشان را افزایش دهند.ما در اص…
10 تکنیک برای مذاکره ی بهتر
, ,

10 تکنیک برای مذاکره ی بهتر

10 تکنیک برای مذاکره ی بهتر در این مقاله به 10 تکنیک برای مذاکره ی بهتر می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله 10 Techniques for Better Negotiation می پردازیم10 تکنیک برای مذاکره ی بهترتاجرین تازه کار مذاکره کنندگان خوبی نیستند.…
فرایند مذاکره
, , ,

فرایند مذاکره

فرایند مذاکره در این مقاله به فرایند مذاکره می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Are You Ready to Negotiate می پردازیمآیا برای مذاکره آماده هستید؟باید بدانیم که زمان مناسب برای برگزاری یک مذاکره چه وقت است. …
ادراک در مذاکره
, ,

ادراک در مذاکره

ادراک در مذاکره در این مقاله به ادراک در مذاکره می پردازیمدر مقاله قبلی به تعریف ادراک پرداختیم و با ادراک آشنایی پیدا کردیم.یادمان باشد که بسیاری از اتفاقات در دنیای بیرون رخ نمی دهد، بلکه در ذهن ما رخ می دهد.ما باید در مذاکراتمان به…