زبان بدن - دهان
, , ,

زبان بدن - دهان

زبان بدن - دهان در این مقاله به زبان بدن - دهان می پردازیم.دهان با بسیاری از علائم زبان بدن ارتباط دارد که با هم در صحبت کردن بکار می روند.همچنین می تواند با غذا دادن به بچه ارتباط داشته باشد و یا نشانه ی امنیت، عشق و رابطه ی جنسی …
لکنت زبان در مذاکره
, , ,

لکنت زبان در مذاکره

لکنت زبان در مذاکره در این مقاله به لکنت زبان در مذاکره می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Stuttering is often misunderstood and can make those listening to a person who stutters feel quite uncomfortable می پردازیم.لکنت…
اهمیت زبان بدن در مذاکرات
, , ,

اهمیت زبان بدن در مذاکرات

اهمیت زبان بدن در مذاکرات در این مقاله به اهمیت زبان بدن در مذاکرات می پردازیم.در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Body Language is Critical to Successful Negotiations می پردازیمزبان بدن برای مذاکرات موفق اهمیت بحرانی دارد.جین ب…
تعیین یک هدف عالی
, , ,

تعیین یک هدف عالی

تعیین یک هدف عالی در این مقاله از سری مقاله های این شنبه به تعیین یک هدف عالی می پردازیم.تعیین هدف برای خودتان، دیگران، یا سازمانتان کاری عملی است که نیاز به آمادگی و تمرکز منظم دارد.تعیین هدف، خیالبافی نیست.رویاپردازی نیست.هدف…
اثر زبان بدن بر مذاکرات
, , ,

اثر زبان بدن بر مذاکرات

اثر زبان بدن بر مذاکرات در این مقاله به اثر زبان بدن بر مذاکرات می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان The Impact of Body Language in Negotiations می پردازیماگر تاکنون برای افزایش قیمت، تمام شدن وقت و یا فروش محصول جدید م…
مهارت های گوش دادن
, , ,

زبان بدن و مهارت های گوش دادن

زبان بدن و مهارت های گوش دادن در این مقاله به زبان بدن و مهارت های گوش دادن می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Negotiation, Body Language & Listening Skills می پردازیمیک مذاکره کننده ی نترس، نترسیدن در مذاکره را با …
معایب و مزایای فروش غیرمستقیم
, , ,

معایب و مزایای فروش غیرمستقیم

معایب و مزایای فروش غیرمستقیم در این مقاله به معایب و مزایای فروش غیرمستقیم می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله The Pros and Cons of the Indirect Sale می پردازیم.شرکت های زیادی (بویژه کارخانه های کوچک و جدید) فکر می کنند که سود خوبی در …
مذاکره و انواع مختلف مذاکره
, , ,

مذاکره و انواع مختلف مذاکره

مذاکره و انواع مختلف مذاکره دز این مقاله به مذاکره و انواع مختلف مذاکره می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Negotiation And Different Types Of Negotiators می پردازیم " مباحثه ها یک عامل غیرقابل انکار در عکس الع…
زبان بدن احترام
, ,

زبان بدن احترام

زبان بدن احترام در این مقاله به زبان بدن احترام می پردازیماگرچه امروز بندرت در جوامع برای احترام از تعظیم استفاده می شود،اما جون جنبه های ارتباطی زبان بدن را شرح می دهد، جالب بوده و شرایط تک به تک افراد را مشخص می کند.تعظیم: تعظیم…
زبان جنسی بدن
, ,

زبان جنسی بدن

زبان جنسی بدن در این مقاله به زبان جنسی بدن می پردازیم.هدف این مقاله بیان علائم زبان بدن است، نه روابط بین انسان ها.بسیاری از علائم در معاشقه و اظهار عشق تحت پوشش قوانینی هستندو حتی اصول اصلی زبان بدن در کار برای آنها هم صدق می کند.…