تحقیق روی اهداف مان
,

تحقیق روی اهداف مان

تحقیق روی اهداف مان در این مقاله به تحقیق روی اهداف مان می پردازیم.چگونه تصمیم می گیریم؟آیا کسی هستیم که به حس ششم، احساسات و عواطفش تکیه می کند،یا کسی که متکی بر حقایق واقعی و مدارکی است که تصمیم گیری اش را حمایت نماید؟ممکن است که…
مهارت هایی برای مذاکره
, ,

مهارت هایی برای مذاکره

مهارت هایی برای مذاکره در این مقاله به مهارت هایی برای مذاکره می پردازیم. حتی اگر کارمان شامل مذاکره نشود، برای تعویض ماشین، خانه و یا حتی فروش کمد لباسمان می توانیم یک مذاکره کننده ی خوب باشیم.واقعیت این است که مذاکره کنن…
زبان بدنی ما چه مفهومی از شخصیت ما را منتقل می کند
, , ,

زبان بدنی ما چه مفهومی از شخصیت ما را منتقل می کند

زبان بدنی ما چه مفهومی از شخصیت ما را منتقل می کند در این مقاله به زبان بدنی ما چه مفهومی از شخصیت ما را منتقل می کند می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان What Does Your Body Language Say about You می پردازیم.هزاران آمار و…
چهار نوع مذاکره کننده داریم : شما جزو کدام دسته هیستید؟
, , ,

چهار نوع مذاکره کننده داریم : شما جزو کدام دسته هستید؟

چهار نوع مذاکره کننده داریم : شما جزو کدام دسته هستید؟ چهار نوع مذاکره کننده داریم: شما جزو کدام دسته هستید؟در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Four Types of Negotiators: Which Are You می پردازیم.در دنیای فروش چند نوع مذاکره کننده داری…
راه های تضمین نگهداری کارمندان
, ,

راه های تضمین نگهداری کارمندان

راه های تضمین نگهداری کارمندان در این مقاله به راه های تضمین نگهداری کارمندان می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Ways to Ensure Employee Retention می پردازیم.برای بیشتر کارفرماها، استخدام کارمند جدید ساده است. مشکل اصلی…
پنج توصیه برای بهبود روش فروش خود
, , ,

پنج توصیه برای بهبود روش فروش خود

پنج توصیه برای بهبود روش فروش خود در این مقاله به پنج توصیه برای بهبود روش فروش خود می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان five Little Tips to Perfecting Your Sales Approach می پردازیمحرفه فروش یکی از پرکارترین و قدیمی ترین شغل هاس…
راز واقعی برای بردن
, , , , ,

راز واقعی برای بردن

راز واقعی برای بردن در این مقاله از سری مقاله های این شنبه به مقاله ای با عنوان راز واقعی برای بردن می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان  The Real Secret to Winning: A Cool Head, Every Time می پردازیم واقعا …
از کجا بدانیم که چه وقت باید مشتری خود را به خرید اجناس گران تر وسوسه کنیم؟
, , ,

از کجا بدانیم که چه وقت باید مشتری خود را به خرید اجناس گران تر وسوسه کنیم؟

از کجا بدانیم که چه وقت باید مشتری خود را به خرید اجناس گران تر وسوسه کنیم؟ در این مقاله به از کجا بدانیم که چه وقت باید مشتری خود را به خرید اجناس گران تر وسوسه کنیم؟ می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان How to Know When to …
چگونه داده های بزرگ می توانند به کار هوشمندانه تر کمک کنند، نه سخت تر
, ,

چگونه داده های بزرگ می توانند به کار هوشمندانه تر کمک کنند، نه سخت تر

چگونه داده های بزرگ می توانند به کار هوشمندانه تر کمک کنند، نه سخت تر در این مقاله به چگونه داده های بزرگ می توانند به کار هوشمندانه تر کمک کنند، نه سخت تر می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان How Big Data Can Finally Help You…
اجازه ندهیم که اطلاعات جدید به تصمیم گیری مان خدشه وارد کند
, ,

اجازه ندهیم که اطلاعات جدید به تصمیم گیری مان خدشه وارد کند

اجازه ندهیم که اطلاعات جدید به تصمیم گیری مان خدشه وارد کند در این مقاله به اجازه ندهیم که اطلاعات جدید به تصمیم گیری مان خدشه وارد کند می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Don't Let New Information Distort Your Decision Making…