موقعیت های دست
, , ,

موقعیت های دست

موقعیت های دست در این مقاله به موقعیت های دست می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Hand Positions می باشد.در این مقاله به درباره ی نحوه ی ساختن مانع و محافظت دربرابر ناامنیتی توسط دست ها حرف خواهیم زد.با معروف ترین حالت ها …
موقعیت های دست و بازو
, , ,

موقعیت های دست و بازو

موقعیت های دست و بازو در این مقاله به موقعیت های دست و بازو می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Arms and Hand Positions می باشد. در این مقاله، قصد داریم تا درباره ی دست ها، و بخصوص درباره ی جایی که دست ها را می گذاریم، حرف بزنیم…
موقعیت های سر
, , ,

موقعیت های سر

موقعیت های سر در این مقاله به موقعیت های سر می پردازیم که ترجمه مقاله ای با عنوان Head Positions می باشد.موقعیت خنثیبی طرفانه ترین و اصلی ترین موقعیت سر ماست. بهترین نامزد ژست سر برای عکس گرفتن است.وقتی سرتان را این مدلی نگاه می …
حل تعارض
, , , ,

حل تعارض

حل تعارض در این مقاله به حل تعارض می پردازیم این مقاله از سری مقالات این شنبه، ترجمه مقاله ای با عنوان Conflict Resolution می باشد.تعارض ، بخشی اجتناب ناپذیر در کار است. همه ی ما شرایطی را دیده ایم که در آن، افراد با اهداف و نیازهای مختلف …
زبان بدن در سر
, , ,

زبان بدن در سر

زبان بدن در سر در این مقاله به زبان بدن  در سر می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله The Head Body Language می باشد زبان بدن در سر - موقعیت ها و کج شدن هایش.چه چیزهایی را در اینجا در می یابیم و چه تفاوت هایی در مجموعه ژست های سر وجود دارد؟…
حالات دهان و لب در زبان بدن
, , ,

حالات دهان و لب در زبان بدن

حالات دهان و لب در زبان بدن در این مقاله به حالات دهان و لب در زبان بدن می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله Mouth Expressions and Lips in Body Language می پردازیم.  جمع کردن، درهم کشیدن و پایین انداختن لب ها راه های زیادی برای جمع کردن لب ها و درست کردن حالت ه…
توافق های ریسکی مالی
, , ,

توافق های ریسکی مالی

توافق های ریسکی مالی در این مقاله به توافق های ریسکی مالی می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان International Forex Currency Risk Agreements می باشد. اگر بصورت بین المللی تجارت می کنید، لازم است برای تبدیل ارز خود مذاکره کنید. باید بفهمیم چگون…
استعاره های مذاکره تجاری
, , ,

استعاره های مذاکره تجاری

استعاره های مذاکره تجاری در این مقاله به استعاره های مذاکره تجاری می پردازیم. در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Business Negotiation Metaphors می پردازیم. استعاره ها کمک می کنند سرنخ هایی پیدا کنیم که به وسیله آنها بفهمیم چگونه یک مذاک…
مذاکرات مصاحبه فارغ التحصیلان دانشگاه
, ,

مذاکرات مصاحبه فارغ التحصیلان دانشگاه

مذاکرات مصاحبه فارغ التحصیلان دانشگاه در این مقاله به مذاکرات مصاحبه فارغ التحصیلان دانشگاه می پردازیم.در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Top 10 Crucial Rules for College Grad Interview Negotiations می پردازیم. اگر به تاز…
حالات دهان و لب ها در زبان بدن
, , ,

حالات دهان و لب ها در زبان بدن

حالات دهان و لب ها در زبان بدن در این مقاله به حالات دهان و لب ها در زبان بدن می پردازیم.این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Mouth Expressions and Lips in Body Language می پردازیم.لب ها به همراه چشمان، ویژگی های اصلی صورتمان را می سازند…