انواع مدیران

انواع مدیران

/
انواع مدیران انواع مدیران ، در ادامه مقالات این شنبه به بررسی مدیر…
طرف غیراخلاقی مذاکره

طرف غیراخلاقی مذاکره

/
طرف غیراخلاقی مذاکره در این مقاله به طرف غیراخلاقی مذاکره می …
استفاده از مترجم در مذاکرات بین المللی

استفاده از مترجم در مذاکرات بین المللی

/
استفاده از مترجم در مذاکرات بین المللی در این مقاله به استفاده از مترجم در …
در مذاکره کجا باید خط فرضی را رسم کنیم؟

در مذاکره کجا باید خط فرضی را رسم کنیم؟

/
در مذاکره کجا باید خط فرضی را رسم کنیم؟ در این مقاله به در مذاکره کجا باید …
zopa

ZOPA چیست و چه اهمیتی دارد؟

/
ZOPA چیست و چه اهمیتی دارد؟ در این مقاله به ZOPA چیست و چه اهمیتی دا…
تاکتیک های ریسکی مذاکره

تاکتیک های ریسکی مذاکره

/
تاکتیک های ریسکی مذاکره در این مقاله به تاکتیک های ریسکی مذاکره می…
توافق برنده برنده

چگونه می توان به توافق برنده برنده در مذاکرات رسید؟

/
چگونه می توان به توافق برنده برنده در مذاکرات رسید؟ چگونه می …
تئوری و تمرین مذاکره

تئوری و تمرین مذاکره

/
تئوری و تمرین مذاکره در این مقاله به تئوری و تمرین مذاکره می…
چه نوع مدیری داریم

چه نوع مدیری داریم

/
چه نوع مدیری داریم در ادامه مقالات این شنبه به مقاله ای با عنو…
ZOPA

ZOPA یا منطقه ی توافق ممکن

/
ZOPA یا منطقه ی توافق ممکن در این مقاله به ZOPA یا منطقه ی توافق م…