انواع مدیران
, ,

انواع مدیران

انواع مدیران انواع مدیران ، در ادامه مقالات این شنبه به بررسی مدیران می پردازیم.  مدیر کمال گرا مدیر کمال گرا معیارهایی در سطح بالا را برای خطوط پایانی قرار می دهد و راضی کردن او کار دشواری است. اگر چیزی کمتر از شایستگی همه جانبه داشت…
طرف غیراخلاقی مذاکره
, ,

طرف غیراخلاقی مذاکره

طرف غیراخلاقی مذاکره در این مقاله به طرف غیراخلاقی مذاکره می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان The Unethical Side Of Negotiation می پردازیم.چند دیدگاه عاقلانه برای عواقب استفاده از اهداف غیراخلاقی در دستیابی به نتایج مورد نیاز و توصیه های …
استفاده از مترجم در مذاکرات بین المللی
, ,

استفاده از مترجم در مذاکرات بین المللی

استفاده از مترجم در مذاکرات بین المللی در این مقاله به استفاده از مترجم در مذاکرات بین المللی می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Using Interpreters In International Negotiations می پردازیم.مترجم ها یا مفسرها وسیله ی ارزشمند و …
در مذاکره کجا باید خط فرضی را رسم کنیم؟
, ,

در مذاکره کجا باید خط فرضی را رسم کنیم؟

در مذاکره کجا باید خط فرضی را رسم کنیم؟ در این مقاله به در مذاکره کجا باید خط فرضی را رسم کنیم؟ می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Where Will You Draw The Line In Negotiation می باشد.باید به این نکته توجه کنیم که عاقلانه ترین …
zopa
, ,

ZOPA چیست و چه اهمیتی دارد؟

ZOPA چیست و چه اهمیتی دارد؟ در این مقاله به ZOPA چیست و چه اهمیتی دارد؟ می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Zone of Possible Agreement - ZOPA می پردازیم.ZOPA چیست و چه اهمیتی دارد؟منطقه ی توافق ممکن (ZOPA که م…
تاکتیک های ریسکی مذاکره
, ,

تاکتیک های ریسکی مذاکره

تاکتیک های ریسکی مذاکره در این مقاله به تاکتیک های ریسکی مذاکره می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان BATNA and Risky Negotiation Tactics می باشد.  BATNA و تاکتیک های ریسکی مذاکره BATNA: مثال هایی از مذاکره که از نفوذ ب…
توافق برنده برنده
, ,

چگونه می توان به توافق برنده برنده در مذاکرات رسید؟

چگونه می توان به توافق برنده برنده در مذاکرات رسید؟ چگونه می توان به توافق برنده برنده در مذاکرات رسید؟ موضوع این مقاله می باشد. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان How knowing your BATNA can help you at the bargaining table می باشد.BAT…
تئوری و تمرین مذاکره
, ,

تئوری و تمرین مذاکره

تئوری و تمرین مذاکره در این مقاله به تئوری و تمرین مذاکره می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Negotiation Theory and Practice می باشد.BATNA و ZOPA – مقدمه ای سریعاگرچه من طرفدار پروپا قرص اصطلاح و  مخفف نویسی نیستم، اما دوکلم…
چه نوع مدیری داریم
, ,

چه نوع مدیری داریم

چه نوع مدیری داریم در ادامه مقالات این شنبه به مقاله ای با عنوان چه نوع مدیری داریم می پردازیم.در طول مسیر شغلی ممکن هست با مدیران متفاوتی کار کنیم. بررسی کنیم که کدام یک از انواع مدیران آرمانی و نردیک به آن بیشترین هماهنگی و تطابق را با سبک مدیر م…
ZOPA
, ,

ZOPA یا منطقه ی توافق ممکن

ZOPA یا منطقه ی توافق ممکن در این مقاله به ZOPA یا منطقه ی توافق ممکن می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان ZOPA or Negotiation Bargaining Zone می باشد.ZOPA یا منطقه ی توافق ممکن مربوط به همپوشانی مثبت طرفین برای ترک جلسه و یا …