اصول و تکنیک های یک مذاکره ی قوی
, ,

اصول و تکنیک های یک مذاکره ی قوی

اصول و تکنیک های یک مذاکره ی قوی در این مقاله به اصول و تکنیک های یک مذاکره ی قوی می پردازیم. این مقاله تحلیل مقاله ای با عنوان Power Negotiation Principles & Techniques می باشد.باید پنج تکنیک و اصولی را یاد بگیریم. مردم برای اینکه یک م…
چهار شگرد زبان بدن برای افزایش فروش
, , ,

چهار شگرد زبان بدن برای افزایش فروش

چهار شگرد زبان بدن برای افزایش فروش در این مقاله به چهار شگرد زبان بدن برای افزایش فروش می پردازیم. این مقاله تحلیل مقاله ای با عنوان 4 Body Language Tricks You Can Use to Improve Your Sales می باشد.93 درصد معاملات بدون کلام انجام می گیرد.…
هشت راهی که از طریق آنها، زبان بدن به آی کیو غلبه می کند
, , ,

هشت راهی که از طریق آنها، زبان بدن به آی کیو غلبه می کند

هشت راهی که از طریق آنها، زبان بدن به آی کیو غلبه می کند هشت راهی که از طریق آنها، زبان بدن به آی کیو غلبه می کند موضوع این مقاله می باشد. این مقاله تحلیل مقاله ای با عنوان  8 Ways Body Language Beats IQ می باشد.باهوش بودن مزیت خوبی است، اما ذهن، ت…
راه های تشخیص دروغگو
, , , , ,

راه های تشخیص دروغگو

راه های تشخیص دروغگو راه های تشخیص دروغگو موضوع این مقاله از سری مقالات این شنبه می باشد. این مقاله که نوشته دکتر پل اکمن می باشد در اینجا به تحلیل این مقاله با عنوان 5 Signs of Lying That Aren’t as Foolproof as You’d Think می پردازیم.آیا می ت…
رهبران شوخ طبع رهبران موفق تری هستند
, , ,

رهبران شوخ طبع رهبران موفق تری هستند

رهبران شوخ طبع رهبران موفق تری هستند در این مقاله به مقاله ای با عنوان رهبران شوخ طبع رهبران موفق تری هستند می پردازیم این مقاله تحلیل مقاله ای با عنوان Why Funny Leaders Are Better Leaders می باشد.شوخ طبعی از مهم ترین ابزار برای ارتباط با…
تاکتیک محدودیت های مقاماتی
, ,

تاکتیک محدودیت های مقاماتی

تاکتیک محدودیت های مقاماتی در این مقاله به تاکتیک محدودیت های مقاماتی می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Authority Limits Tactic می باشد.باید بفهمیم تاکتیک محدودیت های مقاماتی چگونه می توانند بطور موثر برای بهبود نتایج مذاکره…
تاثیرات مثبت و منفی روی نتایج مذاکره
, ,

تاثیرات مثبت و منفی روی نتایج مذاکره

تاثیرات مثبت و منفی روی نتایج مذاکره در این مقاله به تاثیرات مثبت و منفی روی نتایج مذاکره می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Positive & Negative Impact Influences On Negotiation Results می باشد.باید فرق بین تاثیرات مثبت و منفی مذاکره ر…
یک تصویر جدید برای توصیه ای در مذاکره
, ,

یک ICON جدید برای توصیه ای در مذاکره

یک ICON جدید برای توصیه ای در مذاکره در این مقاله به یک ICON جدید برای توصیه ای در مذاکره می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان A New ICON For Negotiation Advice می باشد.توصیه ی ارزشمند برای نشان دادن اینکه چگونه هر دو حریف می…
قدرت نفوذ عمومی در نتیجه های مذاکره
, ,

قدرت نفوذ عمومی در نتیجه های مذاکره

قدرت نفوذ عمومی در نتیجه های مذاکره در این مقاله به قدرت نفوذ عمومی در نتیجه های مذاکره می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Public Leverage In Negotiation Outcomes می باشد.چهار نکته ی مهم درمورد اینکه چگونه حریف ها می توانند بطور عموم…
بهبود نتایج مهارت های مذاکره کارمندان ما
, ,

بهبود نتایج مهارت های مذاکره کارمندان ما

بهبود نتایج مهارت های مذاکره کارمندان ما در این مقاله به بهبود نتایج مهارت های مذاکره کارمندان ما می پردازیم این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Improve Your Employees’ Negotiation Skill Outcomes می باشد.پنح سوال ضروری وجود دارد که همه …