تجسم روابط بهتر

تجسم روابط بهتر

/
روابط فعلی‌تان را ارزیابی کنید. رابطه ای که آرزوی آن را دارید، تجسم ک…
مراحل درونگرایی خلاق

مراحل درونگرایی خلاق

/
برای مثال، قانون منطقه‌ای را در نظر بگیرید که ایستادن در مقابل یک…
سطوح مختلف ارتباطات

سطوح مختلف ارتباطات

/
این مدل پنج سطح مختلف ارتباطات را به شما نشان خواهد داد که د…
روابط متقابل بسازید

روابط متقابل بسازید

/
در سال1991، مردی به‌نام سیریل رامافوزا دعوت‌نامه‌ای از یک دوست دریاف…
اندیشیدن به بخشش

اندیشیدن به بخشش

/
سخت‌ترین مرحله در کارکردن روی درد عاطفی بخشش است. سربازانی که…
غم از دست‌ دادن

غم از دست‌ دادن

/
یکی از مراحل مراحل کار با درد عاطفی غم ازدست‌دادن چیزی است که ب…
تحمل درد

تحمل درد

/
تأیید تحمل درد اعتراف به تحمل یعنی تصدیق درد عاطفی شخصی، مهم ن…
گزارش جلسه دوازدهم از دومین دوره هوش مالی

گزارش جلسه دوازدهم از دومین دوره هوش مالی

/
گزارش جلسه دوازدهم از دومین دوره هوش مالی با گزارش جلسه دوازدهم د…
گزارش جلسه یازدهم از دومین دوره هوش مالی

گزارش جلسه یازدهم از دومین دوره هوش مالی

/
گزارش جلسه یازدهم از دومین دوره هوش مالی با گزارش جلسه یازدهم د…
یک اسطوره چگونه عمل می‌کند؟

یک اسطوره چگونه عمل می‌کند؟

/
برای درست‌کردن یک اسطوره، ابتدا باید خواص اولیه آن را درک کنیم.ی…