نمونه هایی از اختلافات مذاکره در محل کار

نمونه هایی از اختلافات مذاکره در محل کار

/
وقتی اختلافاتی در محل کار ایجاد می شود، تولیدات منتفی شده و کا…

مذاکره و روابط موثر

/
حتی اگر یک تجارت، کوچک باشد باز هم یک رییس دارد و همیشه مذاک…
حل اختلافات در مذاکره

حل اختلافات در مذاکره

/
حل اختلافات در مذاکره ، برای تجارت های کوچک ما نقش اساسی و مهم…
استراتژی های مذاکره برای خصومت های محل کار

استراتژی های مذاکره برای خصومت های محل کار

/
خصومت های محل کار می تواند به دلایل گوناگونی و تحت هر شرایطی رخ…
نمونه هایی از اختلافات و راه حل ها در محل کار

نمونه هایی از اختلافات و راه حل ها در محل کار

/
اختلافات در محل کار، اجتناب ناپذیرند و می توانند بین دو همکار، سرپر…
سازگاری و تجانس کلامی

سازگاری و تجانس کلامی

/
زبان بدن به ارتباط کلامی رنگ می‌بخشد. دربارة کسانی نمی‌گوییم که با ر…
پرخاشگری، ناراحتی، قلمرو و دارایی

پرخاشگری، ناراحتی، قلمرو و دارایی

/
زبان بدن پرخاشگری و اختلاف‌نظر می‌تواند کاملاً جنگنده باشد. خوشبختانه در ا…
ده مهارت موثر در مذاکره

ده مهارت موثر در مذاکره

/
شرح شغل ها اغلب مهارت های مذاکره را بعنوان سرمایه مطلوبی برای ک…
ده تکنیک برای مذاکره بهتر

ده تکنیک برای مذاکره بهتر

/
موسس شرکت ها همیشه بهترین مذاکره کننده ها نیستند. آنها برای اولین بار…
استراتژی های موفق برای مذاکره برد-برد

استراتژی های موفق برای مذاکره برد-برد

/
آیا می خواهید مهارت بیشتری در مذاکره داشته باشید و شرایط برد-بردی …