معرفی خود

معرفی خود

,
معرفی خود معرفی خود یکی از مهمترین و اثرگذارترین رفتارهای ما می باشد.در این مقاله به معرفی خود می پردازیم.بحث معرفی خود بسیار مهم و پیچیده و طولانی می باشد و در این مقاله به معرفی خود بطوری که در مذاکرات ما اثر گذار باشد خواهیم پرداخ…
مبانی مذاکره

مبانی مذاکره

, ,
مبانی مذاکره کارگاه مبانی مذاکره برگزار شد.در اینجا به گزارش این جلسه می پردازیماین کارگاه در تاریخ هشتم بهمن ماه توسط علی بهرام پور برگزار گردیدبرای شناخت بیشتر ابتدا شرکت کنندگان به معرفی خود پرداختندپس از آن به توضیحات ابت…
تیپ روانشناسی disc

تیپ روانشناسی disc

, ,
تیپ روانشناسی disc تیپ روانشناسی disc یکی دیگر از مدل های شناخت تیپ شخصیتی می باشد.این مدل می تواند به ما در مذاکره بسیار کمک نماید.ما با شناخت تیپ شخصیتی طرف مقابلمان متوجه می شویم که باید با او چگونه برخورد نمائیم.تیپ روانشناسی…
اهمیت مذاکره

اهمیت مذاکره

,
اهمیت مذاکره در این مقاله به اهمیت مذاکره می پردازیم. پیش از این تعریف مذاکره را آموختیم.هنگامی که ما برای گرفتن تصمیمی با خود صحبت می کنیم، به این کار مذاکره با خود گفته می شود. مثال: همین صحبت های درونی که ما هرروز بارها انجام می ده…
مردم چه کسانی را باور می کنند؟

مردم چه کسانی را باور می کنند؟

,
مردم چه کسانی را باور می کنند؟ باور چیست؟ در این مقاله می پردازیم به این که مردم چه کسانی را باور می کنند.به باورهای مردم در مذاکره اشاره می نمائیم. اگر من ثروتمند بودم مردم باور می کردند و راضی از اینجا می رفتند. پول همیشه اعتبار نمی آورد. …
قدرت چیست

قدرت چیست

,
قدرت چیست در این مقاله به قدرت چیست می پردازیم و با توضیح قدرت و حالتهای موجود آن در مذاکره و خرید و فروش، می توانیم دید بهتری نسبت به قدرت داشته باشیم.قدرت یکی از اصول مذاکره می باشدیکی از مراحل آمادگی برای مذاکره، ارزیابی قدرت بی…
آداب مکالمه با تلفن

آداب مکالمه با تلفن

,
آداب مکالمه با تلفن در این بخش قصد داریم به آداب مکالمه با تلفن بپردازیم.ابتدا به توضیح و بیان اصول یک مذاکره تلفنی می پردازیم و پس از آن به آداب مکالمه با تلفن خواهیم پرداخت.  اصول مذاکره تلفنی شامل 3 اصل می باشد:دانش …
اصول مذاکره موفق

اصول مذاکره موفق

,
اصول مذاکره موفق اصول مذاکره موفق در زندگی روزمره و کار ما بسیار تاثیر گذار می باشد و در این مقاله به اصول مذاکره موفق می پردازیم.در حدود هفتاد سال پیش بسیاری از مغزهای متفکر قرن بیستم به این فکر افتادند که چرا بعضی انسان ها در مدرسه و م…
کتاب آموزش مذاکره

کتاب آموزش مذاکره

,
کتاب آموزش مذاکره در این مقاله قصد معرفی کتاب آموزش مذاکره با عنوان (( مذاکره سبز )) را داریم.کتاب با توجه به آسان توضیح دادن مفاهیم و قابل فهم بودن راحت، به زبان روزمره نوشته شده است.کتاب آموزش مذاکره چرا نامش مذاکره سبز است؟؟؟ این …
آموزش مذاکره

تفاوت مذاکره کننده حرفه ای با مذاکره کننده غیر حرفه ای

,
تفاوت مذاکره کننده حرفه ای با مذاکره کننده غیر حرفه ای در این مقاله به مذاکره کننده حرفه ای می پردازیم که در جلسات مهم چه واکنش هایی نشان می دهد. با مثالی واقعی به این مذاکره می پردازیم.یک صد و بیست مذاکره کننده حرفه ای از چهار شرکت مهم هوا-ف…