چگونه در یک مذاکره ی تجاری برنده شویم؟

چگونه در یک مذاکره ی تجاری برنده شویم؟

, , ,
چگونه در یک مذاکره ی تجاری برنده شویم؟ در این مقاله به برنده شدن در یک مذاکره ی تجاری می پردازیم.این مقاله به تحلیل و بررسی مقاله ای با عنوان How to Win a Business Negotiation می باشد.اگر وارد یک تجارت شویم، یک مذاکره کننده نیز به ح…
6 تاکتیک برای تعامل و طرز رفتار بهتر

6 تاکتیک برای تعامل و طرز رفتار بهتر

, , ,
6 تاکتیک برای تعامل و طرز رفتار بهتر در این مقاله به 6 تاکتیک برای تعامل و طرز رفتار بهتر می پردازیمدر این مقاله به تحلیل و بررسی مقاله ای با عنوان Six Surprising Negotiation Tactics That Get You The Best Deal می پردازیم.  توانمندی در مذاک…
مذاکره برای تازه کارها

مذاکره برای تازه کارها

, , ,
مذاکره برای تازه کارها در این مقاله به مذاکره برای تازه کارها می پردازیماین مقاله به تحلیل و بررسی مقاله با عنوان: Basics of Negotiation for Beginners می پردازد مردم از همان زمان کودکی مذاکره کردن و چگونگی انجام آن را می آموزند. مذاکره می تو…
استفاده از قدرت نفوذ اثبات اجتماعی

استفاده از قدرت نفوذ اثبات اجتماعی

, ,
استفاده از قدرت نفوذ اثبات اجتماعی در این مقاله به استفاده از قدرت نفوذ اثبات اجتماعی خواهیم پرداخت.اگر هنوز مقاله آموزش مذاکره را مطالعه نکردید پیشنهاد می کنم حتماً همین حالا کلیک نمائید.در سال های اخیر، تبلیغات رسانه ای یعنی تبلیغا…
5 روش برای مذاکره با طلبکاران

5 روش برای مذاکره با طلبکاران

, ,
5 روش برای مذاکره با طلبکاران در این مقاله به 5 روش برای مذاکره با طلبکاران می پردازیماین مقاله به تحلیل و بررسی مقاله ای به نام: five Tips for Negotiating with Your Creditors می باشد.  در دوران سخت اقتصادی، هم افراد شخصاً و هم کارفرمایان…
4 روش برای گرفتن جواب مثبت در مذاکره

4 روش برای گرفتن جواب مثبت در مذاکره

, , ,
4 روش برای گرفتن جواب مثبت در مذاکره در این مقاله به 4 روش برای گرفتن جواب مثبت در مذاکره می پردازیم.این مقاله به برداشت و تحلیل مقاله ای با نام :  4 Ways to Negotiate Your Way to a Yes می پردازیم.مقاله به معنی : 4 روش برای گرفتن جواب…
مذاکرات تجاری

مذاکرات تجاری

, , ,
مذاکرات تجاری در این مقاله به تحلیل و بررسی مذاکرات تجاری می پردازیممقاله ای با عنوان Negotiation به معنی مذاکره منتشر گردید که در اینجا به بررسی آن خواهیم پرداخت.تعریف مذاکره: بحثی رقابت آمیز با دو یا چند حریف که با هدف رسیدن به یک …
با آرامش و انعطاف پذیری می توان پیروز یک مذاکره بود

با آرامش و انعطاف پذیری می توان پیروز یک مذاکره بود

, , ,
با آرامش و انعطاف پذیری می توان پیروز یک مذاکره بود در این مقاله به آرامش و انعطاف پذیری می پردازیم.این مقاله به تحلیل و بررسی مقاله ای با عنوان Be Calm, Flexible and Speak Up in a Negotiation, and Everyone Can Win می باشدترجمه عنوان…
بهبود مهارتهای مذاکره برای موفقیت در کارآفرینی

بهبود مهارتهای مذاکره برای موفقیت در کارآفرینی

, , ,
بهبود مهارتهای مذاکره برای موفقیت در کارآفرینی کارآفرینی موضوع مهم و مورد بحث این مقاله می باشد.در این مقاله به تحلیل و بررسی مقاله Cultivate Your Negotiation Skills For Entrepreneurial Success می پردازیم.ترجمه مقاله عبارت است از: بهبو…
خجولی و استفاده از قدرت توجیه

خجولی و استفاده از قدرت توجیه

, ,
خجولی و استفاده از قدرت توجیه در این مقاله به خجولی و استفاده از قدرت توجیه می پردازیم.در یک تحقیقی در دانشگاه هاروارد ، قرار شد که تمام دستگاه های کپی در دانشگاه خاموش شده و اعلام شود که خراب هستند بجز یکییکی از دستگاه های کپی به …