قدرت رو در رو بودن

قدرت رو در رو بودن

, ,
قدرت رو در رو بودن در این مقاله به قدرت رو در رو بودن می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Negotiation Examples: The Power of Face می پردازیممثال هایی از مذاکره:قدرت رودر رو بودنرودر رو بودن یعنی چشم در چشم بودن با دیگران و در مذاکره یع…
اهمیت مذاکره برای خانم های مذاکره کننده

اهمیت مذاکره برای خانم های مذاکره کننده

, ,
اهمیت مذاکره برای خانم های مذاکره کننده در این مقاله به اهمیت مذاکره برای خانم های مذاکره کننده می پردازیماین مقاله ترجمه مقاله ای از دانشگاه هاروارد با عنوان The Importance of Negotiation for Female Negotiators: Women Should  Negotiate H…
اصولی که به عنوان مذاکره کننده بین المللی باید بدانیم

اصولی که به عنوان مذاکره کننده بین المللی باید بدانیم

, ,
اصولی که به عنوان مذاکره کننده بین المللی باید بدانیم در این مقاله به اصولی که به عنوان مذاکره کننده بین المللی باید بدانیم می پردازیم.این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Six Principles Every International Negotiator Must Know: A Divided Team is a Costl…
مدیریت کشمکش های داخلی

مدیریت کشمکش های داخلی

, ,
مدیریت کشمکش های داخلی در این مقاله به مدیریت کشمکش های داخلی می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Negotiation Examples: Managing Internal Conflict می پردازیممثال هایی از مذاکره: مدیریت کشمکش های داخلیهمه کتاب های مربوط به…
مهارت های مذاکره

مهارت های مذاکره

, ,
مهارت های مذاکره در این مقاله به مهارت های مذاکره می پردازیماین مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Negotiation Skills - How to Negotiate Effectively می باشدمهارت های مذاکره – چگونه مذاکره موثری داشته باشیم؟  مذاکره چیست؟ مذاکره بحثی است که ب…
مثالی از مذاکره

مثالی از مذاکره

, ,
مثالی از مذاکره در این مقاله به مثالی از مذاکره می پردازیماین مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Negotiation Examples: Building a Value Case می باشدمثالی از مذاکره : ساخت یک مورد ارزشیبعنوان یک مذاکره کننده همیشه باید یک مورد ارزشی را …
مثال هایی از مذاکره

مثال هایی از مذاکره

, , ,
مثال هایی از مذاکره در این مقاله به مثال هایی از مذاکره می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Negotiation Examples: Preparation is Key می پردازیم اغلب مذاکره ی موفق برای فروش مبتنی بر آماده سازی است.ما چطور …
چه چیزی را در مذاکره باید به اشتراک بگذاریم؟

چه چیزی را در مذاکره باید به اشتراک بگذاریم؟

, ,
چه چیزی را در مذاکره باید به اشتراک بگذاریم؟ در این مقاله به چه چیزی را در مذاکره باید به اشتراک بگذاریم؟ می پردازیماین مقاله ترجمه مقاله ای از دانشگاه هاروارد با عنوان An Example of the Anchoring Effect – What to Share in Negotiation می …
تکنیک هایی برای اصلاح و بهبود مهارت های مذاکره

تکنیک هایی برای اصلاح و بهبود مهارت های مذاکره

, ,
تکنیک هایی برای اصلاح و بهبود مهارت های مذاکره در این مقاله به تکنیک هایی برای اصلاح و بهبود مهارت های مذاکره می پردازیماین مقاله از مقالات دانشگاه هاروارد با عنوان Techniques for Improving Your Negotiating Ability می باشدبعنوان یک…
مذاکرات کنایه ای

مذاکرات کنایه ای

, ,
مذاکرات کنایه ای در این مقاله به مذاکرات کنایه ای می پردازیماین مقاله از مقالات دانشگاه هاروارد با عنوان Metaphorical Negotiation and Defining Negotiation Skills می باشد  مقاله آموزش مذاکره را مطالعه نموده اید مذاکرات کنایه ای و م…