پیروزی در معامله و قرارداد

پیروزی در معامله و قرارداد

, ,
پیروزی در معامله و قرارداد در این مقاله به پیروزی در معامله و قرارداد می پردازد.در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Six Tips to Nail Your Sales Position Interview می پردازیم.شش توصیه برای گرفتن موقعیت فروش خود در مصاحبهمصاحبه …
مذاکره کنندگان زرنگ چگونه زبان بدن ما را می خوانند

مذاکره کنندگان زرنگ چگونه زبان بدن ما را می خوانند

, , ,
مذاکره کنندگان زرنگ چگونه زبان بدن ما را می خوانند در این مقاله به مذاکره کنندگان زرنگ چگونه زبان بدن ما را می خوانند می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان How Savvy Negotiators Read Your Body Language می پردازیم.مذاکره …
درک ارتباط غیر کلامی

درک ارتباط غیر کلامی

, , ,
درک ارتباط غیر کلامی در این مقاله به درک ارتباط غیر کلامی می پردازیمدر این مقاله به Understanding Non-Verbal Communication می پردازیمآیا تا کنون در شرایطی بوده اید که حرف طرف مقابل را باور نکنید؟آیا این حس را داشتید که حرف هایی…
ارتباط غیر کلامی و زبان بدن

ارتباط غیر کلامی و زبان بدن

, , ,
ارتباط غیر کلامی و زبان بدن در این مقاله به ارتباط غیر کلامی و زبان بدن می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Nonverbal Communication می پردازیم. می دانیم که ارتباط خوب، پایه ی هر ارتباط موفقی است.و این امر می توان…
چگونه دفتر کار خود را در فروش ها مدیریت کنیم

چگونه دفتر کار خود را در فروش ها مدیریت کنیم

, , ,
چگونه دفتر کار خود را در فروش ها مدیریت کنیم در این مقاله به چگونه دفتر کار خود را در فروش ها مدیریت کنیم می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان How to Lead Your Office in Sales می پردازیمویژگی ها و مشخصه های متعددی وجود…
کمبود خواب چگونه روی کار کردن ما اثر منفی می گذارد

کمبود خواب چگونه روی کار کردن ما اثر منفی می گذارد

, , , ,
کمبود خواب چگونه روی کار کردن ما اثر منفی می گذارد از سری مقالات این شنبه به مقاله ای با عنوان کمبود خواب چگونه روی کار کردن ما اثر منفی می گذارد می پردازیمدر این مقاله از سری مقالات این شنبه به ترجمه مقاله ای با عنوان How Sleep Deprivation…
ابزار بازاریابی فروش

ابزار بازاریابی فروش چه هستند و چگونه کار می کنند؟

, , ,
ابزار بازاریابی فروش چه هستند و چگونه کار می کنند؟ در این مقاله به ابزار بازاریابی فروش چه هستند و چگونه کار می کنند؟ می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان What Are Sales Enablement Tools, and How Do They Work می باشد.اب…
سمینار هوش مالی برگزار شد

سمینار هوش مالی برگزار شد

,
سمینار هوش مالی برگزار شد سمینار هوش مالی برگزار شد و در ادامه به گزارش این سمینار می پردازیم.این سمینار در تاریخ سی و یکم مرداد ماه هزار سیصد و نود و شش توسط علی بهرام پور و عبدالحکیم بائی برگزار گردیدسمینار در ساعت 17 آغاز شد.ا…
سه تکنیک برای امتناع از فروش

سه تکنیک برای امتناع از فروش

, , ,
سه تکنیک برای امتناع از فروش در این مقاله به سه تکنیک برای امتناع از فروش و عملی که باید بجای آن انجام دهیم می پردازیم.در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Three Selling Techniques to Avoid and What to Do Instead می پردازیم.ما با آم…
با مذاکره کنندگانی که دیگران را تحت فشار قرار می دهند، چگونه رفتار کنیم؟

با مذاکره کنندگانی که دیگران را تحت فشار قرار می دهند، چگونه رفتار کنیم؟

, ,
با مذاکره کنندگانی که دیگران را تحت فشار قرار می دهند، چگونه رفتار کنیم؟ در این مقاله به با مذاکره کنندگانی که دیگران را تحت فشار قرار می دهند، چگونه رفتار کنیم؟ می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله How to Handle High-Pressure Negotiators…