هفت رفتار که باید از آنها اجتناب شود

هفت رفتار که باید از آنها اجتناب شود

, ,
هفت رفتار که باید از آنها اجتناب شود از سری مقاله های این شنبه به مقاله ای با عنوان هفت رفتار که باید از آنها اجتناب شود اشاره می نمائیم1) پیش از شروع درباره ی معامله تان با کسی حرف نزنید.این کار طرف مقابل است که شما را متقاعد کند که مقیاس ه…
چگونه یک تیم قدرتمند داشته باشیم

چگونه یک تیم قدرتمند داشته باشیم

, , , ,
چگونه یک تیم قدرتمند داشته باشیم در این مقاله می خواهیم بررسی کنیم چگونه یک تیم قدرتمند داشته باشیمبرای راحتی درک این موضوع می خواهیم به بررسی یک فیلم سینمایی بپردازیم با نام The Avengersاین فیلم که ساخته سال 2012 میلادی می باشد در کشورما…
پرسش های شما

پرسش های شما

, ,
پرسش های شما در این مقاله قصد داریم که به پرسش های شما بپردازیمتغداد هفت سوال از پرسش های شما عزیزان را انتخاب نموده و به آنها پاسخ داده ایم که درادامه به آنها می پردازیم.1) در دنیای من مذاکره اتفاق نمی افتد. می ترسم اگر زیاد سعی کن…
پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ

, ,
پرسش و پاسخ در این مقاله پرسش و پاسخ داریم. سوالاتی که مطرح شده را مورد بررسی قرار می دهیمحال به هفت پرسش و پاسخ که بیشتر مطرح شده بود می پردازیم.1) شنیده ام که می گویند"اشتباه در برنامه ریزی واقعا به معنای برنامه ریزی برای شکست خوردن…
هفت چیزی که امروز باید انجام دهید

هفت چیزی که امروز باید انجام دهید

,
هفت چیزی که امروز باید انجام دهید هفت چیزی که امروز باید انجام دهید را در این مقاله بررسی می نمائیماین هفت عمل را امرو انجام دهید و یادداشت نمائید و از آن استفاده ببرید.   هفت نکته برای مذاکره کنندگان جدید 1) اکنون …
نتیجه گیری

نتیجه گیری

,
نتیجه گیری در این مقاله به نتیجه گیری می پردازیماین موضوع در شرایطی که مذاکره در یک بازار خیابانی است و ظرف چند دقیقه به نتیجه گیری می رسد، پیچیده به نظر می رسد.این موضوع می تواند اثر بزرگی روی سرعت پیشرفت مذاکره بگذارد، اما مهارت ه…
دستور جلسه

دستور جلسه

, ,
دستور جلسه دز این مقاله به دستور جلسه می پردازیم.با باز شدن مذاکره و یک سری قضاوت های درونی درباره ی طرف مقابل، لازم است که در بحث کردن درباره ی صورت جلسه ی مذاکره هم پیشرفت هایی داشته باشیم.البته این کار مورد علاقه ی طرف مقابل هم هست و …
یخ شکنی

یخ شکنی

, ,
یخ شکنی در این مقاله به یخ شکنی در مذاکره می پردازیممثل بسیاری از عملکردهای تجاری دیگر، نتایج مذاکره هم تاثیر قابل توجهی از برنامه ریزی های ما می گیرند (و برعکس، نتایج نا امید کننده از آماده شدن نادرست حاصل می شوند.)حالا وقتش رسیده …
هفت رفتار قدرتمند برای تمرین مذاکره

هفت رفتار قدرتمند برای تمرین مذاکره

, ,
هفت رفتار قدرتمند برای تمرین مذاکره از سری مقاله های این شنبه به مقاله ای با عنوان هفت رفتار قدرتمند برای تمرین مذاکره می پردازیم.در این مقاله قصد داریم هفت رفتار قدرتمند برای تمرین مذاکره را بررسی نمائیم.  بدون …
انواع سبک در مذاکره

انواع سبک در مذاکره

, ,
انواع سبک در مذاکره در این مقاله به انواع سبک در مذاکره می پردازیم.  افراد و محل ها آیا تاکنون فردی را با شخصیت مغناطیسی ملاقات کرده اید؟ فردی که تحت هر شرایطی با دیگران کار می کند؟درحالیکه این مشخصات خیلی متداول نیستند، اما شکی نیس…