زبان بدن در مذاکره ی تجاری

زبان بدن در مذاکره ی تجاری

, ,

زبان بدن در مذاکره ی تجاری

در این مقاله زبان بدن در مذاکره ی تجاری می پردازیم.

انسان، ارتباطاتش را از شبکه های مختلفی شروع کرد.
زبان، تنها روش برای تبادل اطلاعات بشری نبود.
در مکالمات، ما ایده ها و احساساتمان را نه تنها از طریق حرف ها، بلکه از طریق حالات صورت، تون صدا و ژست ها بیان می کنیم.
این ها، زبان های غیر کلامی ای هستند که زبان بدن نامیده می شوند.
و مثل زبان کلامی، بخش از فرهنگ ما را می سازند.

در مذاکرات تجاری، زبان بدن، نقش بسیار مهمی را در ارتباطات ایفا می کند.
ضروری است که مهارت های استفاده و خواندن زبان بدن را به حد حرفه ا ی برسانیم.
این مقاله، اساساً، روی هنر زبان بدن در مذاکره بحث می کند.
و عملکرد و اهمیتش را در مذاکرات تجاری نشان داده
و سپس شرح می دهد که چگونه در مذاکرات،
از زبان بدن استفاده کرده و آن را بفهمیم.

افراد مختلف، راه های مختلفی برای ارتباطات غیر کلامی دارند.
یک تحقیق جامع روی زبان بدن چینی ها و آمریکایی ها، شباهت ها و تنوع ها را در زبان بدن نشان داد.
این تحقیق، اهمیت شناخت علائم خاصی را نشان داد که با همدیگر، یک زبان را می سازند.
و در آخر، روی اهمیت و ضرورت یادگیری زبان بدن در ارتباط غیر کلامی و مذاکرات تجاری تاکید می کند.

برخی مطالعات نشان داده اند که بیش از ۹۰ درصد ارتباطات،غیر کلامی هستند.
وقتی چیزی را می گویید، ممکن است که حرکات بدنتان چیزی کاملا متفاوت را نشان دهد.
تمام زبان هایی که بی حرف زدن پیاده سازی می شوند، به عنوان زبان غیر کلامی تعریف می گردند.
این زبان همیشه در حال اجرا شدن است.
هنگام مکالمه با دیگران، خیلی بیشتر از حرف زدن، با آنها ارتباط برقرار می کنیم.

 

مقاله زبان بدن با تصویر را مشاهده کنید

 

با حالات، ژست های و حرکات دیگر بدن، پیام هایی را به اطرافمان می فرستیم.
مثلا یک لبخند و دست های باز شده از هم، نشانه ی خوش آمد گویی است.
اخم، نشانه ی ناراحتی است.
تکان دادن سر یعنی موافقت و گفتن “بله”. حرکت موجی دست های باز، با کف دست باز، ژستی برای خداحافظی است.
لم دادن به عقب در حالت نشسته و یا فریاد زدن در صحبت کردن و سخنرانی، عدم علاقه و یا سر رفتن حوصله را نشان می دهد.

بسیاری از افراد تصور می کنند که برای داشتن یک مذاکره ی موفق، مذاکره کننده باید در مهارت های زبانی مذاکره و چانه زدن استاد باشد
و البته تا حدودی حق با آن هاست.
اما کافی نیست.

در واقع، بسیاری از مذاکره کنندگان نمی دانند که در حال ارتباطات غیر کلامی می باشند.
بسیاری از پیام های غیر کلامی، به شکل غیر اختیاری هستند.
زبان کلامی واقعا نقش مهمی را در مذاکرات بازی می کند،
اما تنها روش تبادل اطلاعات برای مذاکره کنندگان نیست.
برای مثال،

در مذاکره، مذاکره کنندگان ایده ها و احساساتشان را نه تنها از طریق حرف زدن،
بلکه از طریق حالات صورت، تون صدا و ژست ها بیان می کنند.
حتی لباس و ظاهر و شیوه ی خوش و بش کردن هم به نوعی به دیگران، پیام هایی می فرستد.
کارشناسان می گویند که تنها ۳۰ درصد ارتباطات، ناشی از حرف زدن است.
ژست ها و دیگر عملکردهای غیر کلامی هم مهم هستند.
و یک ضرب المثل قدیمی می گوید:
صدای عمل، بلند تر از صدای کلمه است.
مطابق نظر متخصصان ارتباطات، این حرف، درست است.

 

تعریف زبان بدن و ضرورت و اهمیت یادگیری اش در مذاکرات

ما همگی بطور غریزی، ژست ها و حالات صورتی داریم که افکار درونی مان را نشان می دهند.
این ها توی مغزمان سخت افزاری شده
و از دوران غار نشینی به همراه مان بوده اند،
از زمانی که ژست ها و حالت های صورت، تنها چیزهایی بودند که برای ارتباط، در دست داشتیم.
مثل قطعات موسیقی روی سی دی، این ابزار ارتباطی توی مغزمان جاسازی شده اند.
زبان بدن، بخشی از مکالمات مان را می سازد.
این زبان، سیگنال هایی را در ارتباط با ما، برای افراد دیگر می فرستد.
خودمان را با اعتماد به نفس و استقلال معرفی کنیم
و وضعیت خوب بدنی را تمرین نماییم.
صاف بایستیم. شانه ها عقب، چانه به جلو. وقتی چانه مان روی سینه مان افتاده باشد،
صدایمان بطور واضح در نمی آید.

دست ها را با آسایش در دو طرف بدن بگذاریم و از توی هم کردن دست ها به پشت یا جلوی بدنمان دوری کنیم.
خونسرد به نظر برسیم.
از ژست های عصبی، مثل کوبیدن پا به زمین، صدا دادن سکه ی توی جیبمان،
و یا بازی کردن با یک قلم دوری کنیم.
دست هایمان را جلوی صورتمان نگیریم و هرگز روی بینی مان دست نکشیم.
روش قدم زدن و حرف زدنمان، همه چیز را درباره ی وضعیت اجتماعی مان می گوید.
این ژست ها، طبق معانی ذکر شده، به طور عمومی پذیرفته شده اند
و یا دست کم درباره ی چینی ها و آمریکایی ها، اینطور است.

 

زبان بدن در مذاکره ی تجاری

 

تعریف زبان بدن

همانطور که قبلا گفته شد، قطع کردن ارتباط از طریق غیر کلامی، ممکن نیست.
ما همگی، لم می دهیم،
به چیزی اشاره می کنیم و یا به این سو و آن سو نگاه می کنیم.
اخم می کنیم، لبخند می زنیم، دستانمان را تا می کنیم،
و به سمت اجسام و افراد می رویم.
نحوه ی ایستادن، قدم زدن، غذا خوردن، و ژست هایمان، چیزهای زیادی را درباره ی شخصیتمان می گویند.
این ها را زبان بدن می نامند.
زبان بدن، واسطه ی مهمی است که از طریق آن، مردم با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.
این زبان مربوط به الگوهای حالات صورت و ژست هایی می شود که مردم برای بیان احساساتشان در ارتباطات، از آنها استفاده می کنند.

زبان بدن به عنوان ارتباط غیر کلامی و یا عملکرد ارتباطی بدن هم تعریف می شود.
بعلاوه به آن، کینسیس هم گفته می شود.
این زبان، بخشی از روش ارتباطی ماست.
زبان بدن، مثل زبان کلامی، بخشی از فرهنگ ما نیز هست.

 

ضرورت و اهمیت یادگیری زبان بدن در مذاکرات

این زبان، ابزار بسیار قدرتمندی است که می تواند به شیوه های مختلف باعث بهبود در زندگیمان شود.
با صبوری، استمرار و تمرین، می توانیم از الگوهای رفتاری غیر کلامی برای تشخیص آسان تر اعتماد و دروغ، و یا به وجود آوردن اعتماد به نفس، معرفی قدرتمند خویش، قدرت متقاعد کنندگی، فروش بهتر، معاشرت آسان تر با افراد، ایجاد حس اعتماد و پیدا کردن دوست بیشتر استفاده کنیم.
در مذاکرات تجاری، اهمیت ویژه ای دارد.
اگر فقط از پیام های کلامی شخص مذاکره کننده آگاهی دارید،
بخش اصلی ارتباطات کلی را از دست می دهید.
آگاهی از پیام های کلامی و غیر کلامی با هم، به شما برگ برنده را می دهد.

ارتباطات بیش از رابطه ی کلامی هستند.
مذاکره کنندگان خوب ابتدا باید برقرار کننده ی خوب ارتباط باشند.
متاسفانه بسیاری از مذاکره کنندگان فقط به تبادل کلامی کتبی یا شفاهی فکر می کنند.
اما مبادله ی کلامی فقط بخشی از پیام هایی را می رساند که افراد، فرستاده و یا دریافت می کنند.
تحقیق نشان داده که بین ۷۰ تا ۹۰ درصد طیف ارتباطات کلی، به شکل غیر کلامی است.
در نتیجه، باید شکل های مختلف غیر کلامی را که در کنفرانس های مذاکره با آنها مواجه می شوید، بشناسید.

 

انواع مختلف و کاربردهای زبان بدن در مذاکره

 

انواع زبان بدن

زبان بدن یا کینسیس را می توان با در نظر گرفتن شش جنبه ی مهم زیر شناخت:

۱- فاصله ی بین دو نفری که در حال مکالمه هستند

مذاکره ی یک عرب و یک انگلیسی را تماشا کنید.
عرب برای نشان دادن حس صمیمیت و دوستی نسبت به افراد، به فرد انگلیسی نزدیک می شود.
مرد انگلیسی کمی دور می شود.
مرد عرب دوباره نزدیک تر می آید و مرد انگلیسی عقب تر می رود.
در پایان مذاکره، می بینید که این دو نفر نسبت به محل اولیه ی شروع مذاکره، کلی دور شده اند.

فاصله ی بین دو نفر، یک عامل کلیدی است.
افراد مختلف، ایده های مختلفی درباره ی فاصله ی مناسب بین دو نفر در حال مکالمه دارند.
مطابق تحقیقات، به نظر می رسد که:

چهار فاصله ی اصلی در روابط تجاری و اجتماعی وجود دارد:
صمیمی، شخصی، اجتماعی و عمومی

فاصله ی صمیمی از محدوده ی تماس فیزیکی مستقیم تا حدود ۴۵ سانتیمتر است.
این فاصله، مخصوص افرادی است که روابط و فعالیت های خصوصی دارند. مثل زن و شوهر.
فاصله ی شخصی حدود ۴۵ تا ۸۰ سانتیمتر است و بین دوستان و خویشاوندان مرسوم می باشد.
فاصله ی اجتماعی بین ۱٫۵ تا ۳ متر است و افرادی که با هم کار می کنند و یا مشغول یک فعالیت تجاری هستند،
توی مکالماتشان، تمایل دارند که این فاصله را نسبت به هم داشته باشند.
و فاصله ی عمومی بیش از این محدوده است که اغلب در سخنرانی های عمومی
و یا فاصله ی معلم از شاگردان در یک کلاس درس دیده می شود.

 

مقاله زبان بدن را هم مشاهده کنید

 

نکته ی مهمی که باید به ذهن بسپاریم، این است که بیشتر افراد انگلیسی زبان دوست ندارند که خیلی به دیگران نزدیک بشوند.
البته فاصله ی زیاد گرفتن در یک مذاکره ممکن است خوشایند نباشد،
اما خیلی نزدیک شدن به افراد هم آنها را ناراحت می کند.
مگر اینکه دلیلی برای این نزدیک شدن وجود داشته باشد، مثل نشان دادن یک صمیمیت تاثیر گذار و مشوق که موضوع دیگری است.

 

۲- ظاهر فیزیکی و تماس فیزیکی

ظاهر فیزیکی پیام ها را منتقل می کند. و نقش بسیار مهمی در ایجاد نخستین احساس دارد.
شما باید از تاثیری که ظاهر فیزیکی روی ارتباط غیر کلامی می گذارد، آگاه باشید.
این آگاهی به شما اجازه می دهد که سود طبیعی خودتان را ببرید.
اگرچه آگاهی از تمام معایب طبیعی هم بسیار مهم است.

تحقیقات نشان داده اند که:

جذابیت فیزیکی روی روش دریافت خودتان و دیگران نسبت به شما، اثر می گذارد.

لباس شخصی: اهمیت لباس با یک جمله ی کلیشه ای اشاره شده است:
لباس موفقیت. لباس روی اعتبار، دوست داشتنی بودن، جذاب بودن و برتری داشتن شما اثر می گذارد،
اما محققان عقیده دارند که نهفته ترین اثر لباس، اثرش روی اعتبار شماست.

متاسفانه، بسیاری از مذاکره کنندگان خوب، اهمیت لباس را در مذاکره نادیده می گیرند
و این اغماض، اثری منفی روی تواناییشان برای کسب رضایت دوطرفه در نتایج مذاکره می گذارد.

در کشورهای انگلیسی زبان، دوستان و آشنایان معمولی، در طول مکالمه، از تماس فیزیکی احتراز می کنند.
لمس کردن کسی باعث واکنش ناخوشایند از سوی او می شود.
اگر کسی شخص دیگری را تصادفا لمس کند، با گفتن “ببخشید.متاسفم. عذر می خواهم” معذرت خواهی می کند.

در چین، شکایت مرسوم مادران غربی این است که چینی ها نوزادان و بچه های کوچک آنها را نوازش کرده اند.

 

مقاله آموزش زبان بدن هم احتمالاً بدردتان می خورد

 

چنین رفتاری، چه به شکل لمس کردن، بغل کردن یا بوسیدن، برای مادران بسیار شرم آور و وحشتناک است.
آنها می دانند که شخص قصد آزار رساندن به بچه شان را ندارد،
و چنین اداهایی نشانه ی صمیمیت و تاثیر گذاری است،
بنابراین نمی توانند خیلی باز و راحت حس ناخوشایندیشان را نشان دهند.
از سوی دیگر چنین کارهایی در فرهنگ خودشان، بی ادبی، مزاحمت و یا تعرض تلقی می شود و می تواند منجر به ناراحتی و حتی تنفر بشود.
برای همین، این مادران، معمولا می ایستند و با سکوتی وحشتناک، با احساسات درهم و برهم، آنها را نگاه می کنند،
حتی اگر دوست و فامیل نزدیکشان که چینی است، بچه ها را نوازش کند.

قضیه ی تماس فیزیکی دو هم جنس در فرهنگ کشورهای انگلیسی زبان، موضوع دیگری است.
با گذراندن دوران کودکی، دست به دست دادن و شانه به شانه ی هم گذاشتن و راه رفتن، اصلا درست تصور نمی شود
و آنها را هم جنس گرا می پندارند.
توی این کشورها، اغلب نسبت به هم جنس گراها تصور خوبی وجود ندارد.

 

۳- تماس چشمی

تماس چشمی، جنبه ی مهمی از زبان بدن است.
فهرست طویلی از قوانین درباره ی تماس چشمی وجود دارد.
نگاه کردن یا نکردن. چه زمانی و چگونه نگاه کنیم.
به چه کسی نگاه کنیم و به چه کسی نگاه نکنیم.

بسته به محل جلسه، فرمول های مختلفی برای تبادل نگاه وجود دارد.
اگر در حال رد شدن از کنار کسی، توی خیابان باشید، ممکن است تا چند قدم مانده به او، نگاهش کنید
و سپس رویتان را برگردانید.
پیش از رسیدن به فاصله ی چند قدمی، هر کدامتان سیگنال هایی می فرستید که جهت عبورتان از کنار هم را نشان می دهد.
این کار، با یک نگاه کوتاه به آن جهت انجام می شود.

 

مقاله پوکر فیس را مشاهده کرده اید !!!

هر کدامتان کمی راهش را کج کرده و خیلی راحت از کنار هم رد می شوید.

اگرچه طبق آداب و رسوم آمریکایی، در مکالمه بین افرادی که همدیگر را می شناسند، باید تماس چشمی وجود داشته باشد.
این تماس، هم از طرف گوینده و هم شنونده، لازم است.
نگاه نکردن هر یک از آنها به دیگری، نشان دهنده ی چیزی مثل ترس، تحقیر، ناامیدی، گناه و بی تفاوتی است.
حتی در سخنرانی های عمومی هم تماس چشمی باید به مقدار زیاد انجام شود.
یک سخنران که بینی اش را توی دست نوشته هایش فرو برده و بجای نگاه کردن به حضار در طول صحبت هایش، حرف هایش را فقط از روی متن می خواند،
همانطور که برخی از سخنران های چینی از روی عادت این کار را می کنند،
از دیدگاه حضار، شخصی بی توجه و بی احترام دیده می شود.

در طول مکالمه، شخصی که نشان می دهد در حال گوش دادن به حرف طرف مقابل است،
باید به چشم های او نگاه کند.
اگر صحبت های شخص سخنگو زیاد طول بکشد، شخص شنونده با تکان دادن سر به نشانه ی موافقت و یا گفتن “اوووم…..اوهوم” نشان می دهد که به حرف هایش توجه می کند.
اگر با حرف های سخنگو موافق باشد، می تواند سرش را تکان داده و یا لبخند بزند.
و اگر موافق نیست و حرف هایی دارد، سرش را به یک طرف کج  کرده،
یکی از ابروانش را بالا داده و نگاهی سوال برانگیز می کند.

زل زدن به مردم یا به مدت طولانی نگاهشان کردن در کشورهای انگلیسی زبان، نادرست است.
حتی وقتی این نگاه برای قدردانی و نشان دادن زیبایی فرد هم باشد،
وقتی طولانی شود،
احساس معذب بودن و خجالت بوجود می آورد.

 

مقاله مذاکره هم بدردتان می خورد

بسیاری از آمریکایی هایی که به خارج از مرزها سفر کرده اند، از زل زدن به افراد بومی، نتیجه ی خوبی نگرفته اند.
آنها این رفتار را بی ادبی می دانستند،
در حالیکه در آن منطقه جزو آداب و رسومشان بود و زل زدن را چیزی جز فضولی وکنجکاوی کردن نمی دانستند.
بسیاری از انگلیسی زبان ها در چین، شکایاتی از این قبیل را شنیده اند.

اختلاف در تفسیر یک ژست ساده ی چشمی، درسی از تنوع فرهنگی است
و به راحتی فراموش نمی شود.
برای مثال، چینی ها برای اینکه نشان دهند که خیلی مودب، با احترام و مطیع هستند،
زیاد به چشم طرف مقابل نگاه نمی کنند.
در حالیکه در آمریکای شمالی، نگاه کردن توی چشم طرف مقابل، نشانه ی صداقت و عدم نگاه کردن یا تغییر دادن جهت نگاه نشانه ی اعتماد نکردن به آن فرد است.
با اینکه اهالی بریتانیا هم انگلیسی حرف می زنند، اما برخلاف آمریکایی ها عقیده دارند که
مستقیما نگاه کردن به چشم های کسی نشانه ی بی ادبی است،
مگر اینکه قصد، ایجاد ارتباط نزدیک تر باشد.

یک زن تاجر آمریکایی تعریف می کرد که آمریکایی ها حس می کنند که انگلیسی ها همیشه یک چیز را مخفی می کنند،
چون هنگام معرفی خود، توی چشم های هیچ کس نگاه نمی کنند.
مشکل بریتانیایی ها در نگاه نکردن به چشم های این تاجر، باعث خراب شدن رابطه و سر نگرفتن معامله شد.
او می گفت:
“حالا دلیلش را می فهمم. اما هنوز هم این کارشان را دوست ندارم.”

میزان نگاه کردن به چشم، در فرهنگ های مختلف، خیلی متفاوت است.
برای مثال، در جلسات تجاری، فرانسوی ها حداقل چند بار توی چشم طرف مقابلشان نگاه می کنند.
نگاه نکردن به چشم طرف مقابل در یک جلسه، علامت غیر دوستانه ای است.

 

مقاله آموزش مذاکره را مشاهده نموده اید !!!

اما ژاپنی ها عقیده دارند که باید کمتر به چشم طرف مقابل نگاه کرد،
چون نگاه کردن به چشمان طرف مقابل، نشانه ی از خود راضی بودن است.
و نگاه کردن به چشمان او به نوعی احترام و تواضع تعبیر می شود.

قوانین مربوطبه زبان چشم، بیشمار و پیچیده هستند.
قوانین ذکر شده در بالا، ایده های خوبی در این زمینه می دهند.
اما ما بیشتر از این، به جزئیات نمی پردازیم.

 

۴- حالات صورت

بعنوان اظهار کننده ترین بخش بدن، شاید صورت، مهم ترین تک منبع برای ارتباطات غیر کلامی باشد.
صورت می تواند بطور همزمان چند احساس را منتقل کند.
و نه تنها توانایی ایجاد ارتباط به میزان زیاد را دارد، بلکه نوعی رفتار غیر کلامی است که افراد به راحتی می توانند آن را کنترل کنند.
اگرچه، حالات صورت باید مطابق فرهنگ و با احتیاط کامل، تفسیر شود.

برای مثال، لبخند و خنده را در نظر بگیرید.

لبخند و خنده، حس دوستی، نزدیکی، رضایت، خوشایندی، لذت و نشاط را نشان می دهند.
این موضوع چه در چین و چه کشورهای انگلیسی زبان، درست است.
اگرچه شرایطی وجود دارد که در آن ممکن است چینی ها بخندند، اما غربی ها واکنش منفی نشان می دهند.

حالات دیگر صورت بسته به فرهنگ متفاوت است.
برای مثال در برخی از فعالیت های تجاری ایالت متحده، اخم کردن، قسم خوردن و فریاد زدن قابل قبول است،
اما گریه کردن، نه.
اما برای ژاپنی ها، در شرایط پر احساس، لبخند و خنده قابل قبول است، اما اخم و گریه نیست.

 

۵ ژست ها

ژست ها حرکات اظهار کننده ی بخشی از بدن هستند، بخصوص دست ها و سر.
مردم با دست هایشان با هم حرف می زنند، اما منظورشان، به فرهنگشان نیز بستگی دارد.
مثل زبان کلامی، کدهای غیر کلامی، جهانی نیستند.

 

مقاله زبان بدن را مشاهده کنید

برخی از ژست ها در فرهنگ های مختلف، معانی مختلفی دارند.

گذاشتن انگشت در جلوی لب و گفتن “هیس” در آمریکا و بریتانیا نشانه ی دعوت به سکوت است،
اما در چین، علامت شگفت زده شدن است.

ژست های مختلف می توانند در فرهنگ های مختلف هم معنی هم باشند.
برای نشان دادن “بیا اینجا”، چینی ها سرشان را به طرف شخص مورد نظر کشانده،
کف دست را باز کرده و با انگشتشان اشاره به حرکت کردن می کنند.
آمریکایی ها دست هایشان را به طرف شخص دراز کرده،
کف دستشان باز و به طرف بالاست و یک انگشتشان را به عقب و جلو حرکت می دهند.
از نظر آمریکایی ها، این ژست چینی ها شبیه به خداحافظی کردن است.
چینی ها هم این ژست آمریکایی ها را متعرضانه می دانند.

همین موضوع، برای ژست های دیگر و در فرهنگ های مختلف نیز صحیح می باشد.
مثلا علامت اوکی (تشکیل دایره با انگشت شست و انگشت اشاره) که در بیشتر کشورهای اروپای غربی، معانی یکسانی دارند،
در یونان یک علامت مبتذل و زشت است و در برزیل و کشورهای مدیترانه ای و جنوب ایتالیا، دعوت به سکس معنی می دهد.
همین علامت در برخی از کشورهای امریکای لاتین هم همین معنی را می دهد
و در فرانسه و بلژیک، نشانه ی این حرف است ” نگران چیزی نباش.”

حرکت سر هم مثل حرکت دست، در هر فرهنگ، معنای متفاوتی دارد.
برای مثال در بلغارستان مردم سرشان را بالا و پایین می برند که “نه” را نشان دهند
و سرشان را به راست و چپ تکان می دهند که “بله” بگویند.
بنابراین این ژست ها هم می توانند در هر فرهنگی، گیج کننده باشند.
اما ژست هایی هم وجود دارند که معنایشان به شکل سراسری پذیرفته شده است.

 

مقاله گوش دادن موثر را از دست ندهید

برای مثال، تکان دادن پا، با انگشت ضربه زدن و با بی قراری، با مو یا کراوات بازی کردن همیشه نشانه ی سر رفتن حوصله یا عصبی بودن است.
و مشت کردن دست در سراسر دنیا نشانه ی خصومت و پرخاشگری است.

متخصصان در مطالعه ی حرکت های بدن تاکید کرده اند که هیچ تک ژستی نمی تواند معنای کاملا درست را نشان دهد.
ژست هایی که تا کنون مورد بحث قرار گرفته اند،
همیشه یک معنا را نشان نمی دهند.
برای درک منظور یک شخص، به تمام سرنخ هایی که نسبت به یک موضوع می فرستد، توجه کنید.

وقتی ارتباط به یک زبان خاص برقرار می شود،
توصیه می گردد که در کنار آن زبان خاص، از رفتار غیر کلامی هم استفاده شود.

 

۶ وضعیت بدن

روشی که مردم با آن خودشان را حمل می کنند، بخشی از ارتباط را می سازد (یعنی مدل ایستادن و حرکاتشان).
مردم فرهنگ های مختلف یاد گرفته اند که به شکل های مختلفی بنشینند، قدم بزنند و یا بایستند.
اثر فرهنگ بر ارتباط غیر کلامی آن قدر قوی است که حتی افراد بسیار با تجربه در ارتباطات چند فرهنگی نمی دانند که یک ارتباط غیر کلامی چگونه از فرهنگی به فرهنگ دیگر، این قدر فرق دارد.
همسر رئیس جمهور سابق ایالت متحده گفت که از اینکه میزبان عربش توی جلسه پاهایش را ضربدری بسته بود، شوکه شد.
در حالیکه این ژست توی کشورهای عربی کاملا عادی است.

وضعیت بدن، ساختار عمیق فرهنگی را نشان می دهد.
برای مثال در ایالت متحده برای رابطه ی صمیمی، ارزش زیادی قائلند.
معمولا در این حالت می نشینند و حتی ممکن است پایشان را تکان دهند.
در بسیاری از کشورهای اروپایی مثل آلمان، که سبک زندگی رسمی تر است، تکان دادن پا، بی ادبی تلقی می شود.
مشابها در ژاپن هم رسمی بودن بسیار مهم است

 

مقاله حل تعارض هم بدردتان می خورد

و ژاپنی ها بسیار مودبانه و آرام می نشینند.
آنها این مدل نشستن آمریکایی ها را فاقد تعادل روانی و روحی می دانند.

اما شباهت هایی هم وجود دارد.
برای مثال حتی در آمریکای شمالی، آویزان کردن پا در یک مصاحبه، احساسی منفی را منتقل می نماید.
بعلاوه مردم به افرادی که در حالت ایستاده به عقب تکیه داده و یا در محل کار، دستشان را توی جیبشان گذاشته اند،
و یا در اداره، پاهایشان را روی میز می گذارند، پاسخ نا مطلوبی می دهند.
تکان دادن پا یا لم دادن به میز سخنرانی در طول یک معرفی، به حضار این حس را منتقل می کند که سخنران نسبت به ایده هایش بی توجه و بی احترام است.

عموما، سینه را جلو دادن، شانه ها را عقب دادن، و سر را بالا نگه داشتن،
نشانه ی اعتماد به نفس، انرژی و اطمینان به خود است که توجه بیشتر حضار را به خود جلب می کند.
و حالت راحت و آرام، با راحتی نشستن، دست های باز از هم، و سفت نگرفتن بدن، نشانه ی باز بودن و نداشتن مانع برای ارتباطات می باشد.
از سوی دیگر، حرکت های بی قرار، مدام موقعیت نشستن را عوض کردن،
و بستن دست ها و پاها، نشانه ی داشتن نقص، ناراحتی، و یا عدم تمایل به گوش دادن است.

زنان در مقایسه با مردان، بیشتر دست هایشان را به بدنشان نزدیک می کنند.
پاهایشان را هم بیشتر به هم نزدیک کرده
و گاهی در شرکت ها آن ها را به شکل ضربدری می بندند.

 

کاربرد زبان بدن در مذاکره

مذاکره کنندگان خوب می دانند که چگونه از زبان بدن استفاده کرده و سود ببرند.
بعلاوه می دانند که چگونه زبان بدن دیگران را بخوانند تا پیشرفت کنند.
دست های ضربدری بسته شده، ابروهای بالا داده شده، چشم های سرگردان، هرکدامشان یک معنا دارند.
به این موارد توجه کنید تا متعجب شوید که چگونه می توانید یاد بگیرید که بدون توجه به گفته ها و حرف ها، مذاکره کنید.

 

اثرات زبان بدن بر مذاکره

زبان بدن و نظرات:

در تحقیق زبان بدن، ۱۳۵ ژست و حالت صورت، سر و بدن وجود دارد.
۸۰ تا از این ها، مربوط به ژست های سر و صورت هستند.

مثلا ۹ روش مختلف برای لبخند زدن وجود دارد.
این ژست ها و حالت ها نظرات شخص را منتقل می کنند.
علائم همزمان فیزیکی اغلب یکدیگر را تقویت نموده
و ابهام توی پیام ها را کاهش می دهند.
برای مثال اشتیاق با نمایش همزمان لبخند زیاد و سر تکان دادن پشت هم دیده می شود.

در طول مذاکره، نظرات مشترک با هم ارتباط برقرار می کنند
و می شود آنها را در دو گروه بزرگ نظرات مثبت و منفی تقسیم بندی کرد.

نظرات مثبت:
نظرات مثبتی که با زبان بدن نشان داده می شوند، تلاش های با احترامی هستند که قصدشان، رسیدن به نتیجه ی برنده/برنده است.
مشخصه های کلیدی نظرات مثبت، در زیر فهرست شده اند:

 

مذاکره به روش نوار چسب می دانید چیست …

 

ژست ها:
وقتی در حال تفسیر یا استفاده از ژست خاصی هستید، توجه زیادی نمایید و دقت کنید.
ممکن است ژستی در یک جامعه یک معنا داشته باشد و در جامعه ای دیگر، معنایش کاملا متفاوت باشد.
اگر با کسی در حال مذاکره اید که از آن سوی دنیا آمده، این شانس را دارید که تفسیر های دیگر زبان بدن را بدانید.
حتی اگر طرف مقابلتان از ایالت متحده هم باشد،
برخی از این تفاسیر مختلف را بصورت موروثی فرا گرفته اند و نشان می دهند.

 • در ایالت متحده، تکان دادن سر به بالا و پایین یعنی “بله” و به چپ و راست یعنی “نه”. در برخی مناطق دنیا، این معانی درست برعکس است.
 • ژست علامت اوکی در ایالت متحده، در برخی کشورها به معنی مبتذلی است.
 • در بیشتر جاهای دنیا، انگشت شست را بالا بردن، به معنای مثبت است، اما در برخی کشورها، معنای بی ادبانه ای دارد.
 • دست ها را به شکل حرف وی انگلیسی درآوردن، یعنی باز کردن انگشت وسط و اشاره از هم، در ایالت متحده، به معنای پیروزی یا صلح است، اما در برخی کشورها، ژست زننده ای تصور می شود.

 

چگونه از زبان بدن در مذاکره ی تجاری استفاده کرده و آن را بفهمیم؟

 

چگونه از زبان بدن در مذاکره تجاری استفاده کنیم؟

استفاده از ارتباطات غیر کلمی می تواند خودتان و دیگران را مدیریت کند.
در مذاکرات، وقتی از زبان بدن طرف مقابلتان آگاه هستید،
می توانید ارتباط غیر کلامی خودتان را تغییر دهید.
با گذاشتن یک نوت بوک روی میز، صاف نشستن، نبستن پاها، می توانید موقعیتتان را به حالت دریافت کننده تر تغییر دهید.
وقتی شروع به کنترل رفتار غیر کلامی خود و طرف مقابلتان کردید، از صحبت کردن به ن زبان، سود خواهید برد.
زبان بدن احساسات درست افراد را نشان می دهد.
هرچه این زبان را بهتر بشناسید، بیشتر می توانید از آن سود ببرید.

در مذاکرات قراردادی، می توانید از دانش زبان بدن، به چندین شیوه سود ببرید:

هنگام آماده شدن برای کنفرانس مذاکره، باید با اعضای تیم، بطور خلاصه، عناصر کلیدی زبان بدن را مرور کنید.

مهم ترین مشاهده ای که می توانید از اتاقی پر از افراد مختلف داشته باشید، فضاهای شخصی بین آنهاست.
طبیعت انسان نشان می دهد که افراد قدرتمندتر، فضای شخصی بیشتری را برای خود درنظر می گیرند.

کنترل کنید تا ببینید که صندلی شخص برتر، عیان ترین نشانه ی قدرت است.
آرشیو بونکر را یادتان می آید؟
او موقعیت قدرت را در محل کارش کنترل نکرد، برای همین صندلی اش، سمبلی از موقعیتش، توی خانه اش شد.

وقتی روابط مکانی مشخص شود، تغییرشان آسان نیست.
پیش از رفتن به جلسه ی بعدی، کمی صبر کنید
و به روابطی که دوست دارید با دیگران داشته باشید، فکر کنید.
و صندلیتان را مطابق این تصمیم، انتخاب کنید.

 

نوشتن اولین قرارداد

هر جلسه ای را با زبان بدن فوق العاده ای شروع کنید.
انرژی و اشتیاق زیادی از خودتان نشان دهید.
به چشمان طرف مقابل خوب نگاه کرده و با او به گرمی دست دهید.
سعی کنید که فضای بین انگشت اشاره و شست شما فضای بین انگشت اشاره و شست او را کاملا لمس کند.
دستش را خیلی فشار ندهید.
یک فشار معمولی با تماس چشمی مناسب.
یکی دوبار اشتیاقتان را بیان کنید.
بیشتر از این، طرف مقابل را ناراحت می کند.

زن ها در آمریکا، برای احوالپرسی می توانند هم زمان هر دو دست همدیگر را گرفته و بطور متناوب دست ها را تکان دهند.

دست دادن در سراسر دنیا به یک شیوه ی خاص نیست.
آلمانی ها یک دست را می گیرند.
فرانسوی ها با یک دست، دست داده و دست دیگر را روی شانه ی طرف مقابل می گذارند.
ژاپنی ها بجای دست دادن، برای هم تعظیم می کنند.

 

اندازه گیری دریافت پیام

اگر در اوایل یک مذاکره به زبان بدن توجه کنید،
نشانه های میزان دریافت طرف مقابل را خواهید فهمید (چقدر آماده ی گوش دادن است و چقدر ذهنش را برای ایده های شما باز کرده است).

موقعیت کف و ساق پا در هنگام نشستن:
پاها کنار هم، و یا کمی مقابل طرف مقابل (طوری که انگار خط شروع مسابقه است)

در حالت ایستاده:
وزن بدن رویشان افتاده و بدن کی به سمت شخص سخنگو کج شده.

بازه ایستاده:
پاها ضربدری شده و به سمت شخص سخنگو اشاره دارد.

نشسته و یا ایستاده:
ساق و کف پا به طرف شخص سخنگو اشاره دارد.

افراد دریافت کننده، با دست های باز،
نشان دادن کف دست، و ارائه ی ذهن باز نسبت به بحث، دیده می شوند.
آنها چه در حالت نشسته و چه ایستاده، کمی به جلو خم می شوند.
مذاکره کنندگان دریافت کننده دکمه های کتشان را باز می گذارند.
برعکس، افرادی که نمی خواهند گوش دهند، روی صندلی شان به پشت لم داده و یا به حالت محافظت، دست هایشان را به دو طرف صندلی شان تا می کنند.
یکپا را تا دسته ی صندلی بالا آوردن نشانه ی ذهن باز است،
اما در بیشتر وقت ها، این علامت نشانه ی عدم توجه کردن است.

 

دیدن تغییرات از ته قلب

دیدن این امر که یک شخص چگونه روی صندلی نشسته و یا ایستاده، اولین گام در خواندن زبان بدن است.
اما مردم مثل مجسمه یک جا خشکشان نمی زند.
ژست ها و موقعیت هایشان بسته به نظرات و احساسات تغییر می کند.
به این تغییرات توجه کنید.

از پنجره به بیرون نگاه کرده و سرتان را با یک دست به بالا بگیرید.
با این رفتار و یا با انگشت، تلنگر زدن روی میز، نشان می دهد که حواستان به جلسه نیست.

چیز دیگری که باید به ذهن بسپارید:
زبان بدن می تواند به هردو شیوه کار کند.
اگر طرف مقابلتان مذاکره کننده ی با تجربه ای باشد، این شانس وجود دارد که بخوبی ژست ها، وضعیت بدن، الگوی نفس کشیدن، و…را در شما ببیند.
از این موضوع آگاه بوده و سعی کنید که سود ببرید.
با استفاده از زبان بدن برای انتقال پیام های خاص به طرف مقابل مذاکره تان، می توانید شانس و ایمنی یک معامله ی مناسب را برای خود افزایش دهید
و مهم تر اینکه، فضای مذاکره را به شکل دوستانه حفظ نمایید.

 

چگونه زبان بدن را در مذاکره بفهمیم

یاد گرفتن زبان ارتباطات غیر کلامی به سختی تاثیر گذاری با یک زبان خارجی است.
شاید خواندن زبان بدن، قوی ترین شکل ارتباطات انسانی باشد.
و اگر به اطلاعات مناسبی درباره ی خواندن زبان بدن مجهز باشیم، تقریبا می توانیم ذهن افراد را بخوانیم.
علاوه بر مطالعه ی ژست ها و درک معانیشان، باید از چیزهایی که طرف مقابلتان درک می کند هم آگاهی داشته باشید.

 

خوشه ی ژست ها

بسیاری از منتقدان می گویند که سخت است از روی علائمی که شخص درهنگام صحبت کردن می فرستد،
دقیقا بگوییم که به چه چیزی فکر می کند.
حق با آنهاست. یک ژست ساده مثل یک کلمه به تنهایی است.
به سختی می شود از روی یک کلمه معنی موضوع مورد نظر را فهمید.
اگرچه وقتی ژست ها بصورت خوشه ای و دسته ای می شوند، معنایشان هم واضح تر می شود.
برای مثال با دیدن حالت بی قرار در یک شخص، نمی شود گفت که او صادق نیست
یا اگر کسی با طرف مقابلش زیاد تماس چشمی برقرار نکند،
دست هایش را جلوی دهانش بگذارد و بی قرار باشد، در این حالت راحت تر می شود گفت که او صداقت ندارد.

حرکت بی اختیار دست ها هم حرف های خاصی برای گفتن دارند.
افراد اغلب وقتی در برابر آنچه گفته می شود، عصبی و یا فاقد اعتماد به نفس باشند،
چانه، بینی، گوش، بازو و یا لباسشان را لمس می کنند.

پاها:
وقتی از مردم می پرسیم که چرا پاهایشان را توی هم قفل کرده اند،
بیشتر افراد می گویند که اینطوری راحت هستند.
اگرچه حرفشان تا حدودی درست است، اما همیشه هم اینطور نیست.
اگر برای مدت طولانی پاهایتان را به این شکل بگذارید، متوجه می شوید که به حد دردناکی ناراحتتان می کند.

با بررسی خودتان و طرف مقابل در یک مذاکره،
به راحتی نمی توان گفت که رسیدن به نتیجه ی برنده/برنده بسیار مهم و بحرانی است.

 

نتیجه گیری

مطالعه ی زبان بدن باید مکمل مطالعه ی زبان ارتباطات باشد.
باید شناخت یکی، به شناخت بیشتر آن دیگری کمک نماید.
برخی محققین این دو را کاملا مستقل از هم می دانند.
البته در بیشتر شرایط، این حرف درست است.
اما اینهم درست است که در برخی شرایط خاص، عملکرد بدن در تناقض با چیزیست که گفته می شود.
یعنی حرفی که گفته شده، معنایی کاملا متفاوت از حرفی دارد که زبان بدن نشان می دهد.
در این حالت، باید سعی کرد که اطلاعات بیشتری به دست آورد و یا معنای درست آن شرایط را حدس زد.
در یک کلام، زبان بدن باید مطابق موضوع معین تفسیر شود:
نادیده گرفتن شرایط کلی می تواند منجر به نتیجه ی نادرست شود.

یک توصیه ی عمومی:
هنگام مذاکره با یک زبان خاص،
معمولا توصیه می شود که از رفتار غیر کلامی ای استفاده شود که طبق آن زبان خاص پیش می رود.
مشاهدات نشان داده که افراد دو زبانه در هر زمان مطابق زبانی که در حال گفتگویش هستند، از زبان بدن خود استفاده می نمایند.
این کار، مذاکره را آسان تر و بهتر می کند.

بخش قدرتمند زبان بدن که قابل کنترل است، نزدیکی بین شما و طرف مقابل تان می باشد.
برای نتیجه گیری یک مذاکره،
لازم است یک احساس ارتباط به وجود بیاورید.
اگر طرف مقابل از میزش فاصله گرفته و یا به عقب لم دهد، بروشورهایی را روی میزش بگذارید،
اما فاصله تان را به حدی حفظ کنید که او خودش به شما نزدیک تر شود.
نتیجه ی نهایی ایناست که شما در موقعیت بهتری قرار دارید
و می توانید ضربه ی نهایی را برای بستن معامله بزنید.

سعی کنید که با توجه به زبان بدن، به حرف های گفته شده گوش دهید
و با تمرین و صبوری، تصمیم بگیرید که عملکرد بعدی تان چه باشد.

اگر این مطالب برای شما مفید بود می توانید آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید
سرنخ های غیر کلامی

الگویی برای خواندن سرنخ های غیر کلامی

, , ,

الگویی برای خواندن سرنخ های غیر کلامی

الگویی برای خواندن سرنخ های غیر کلامی موضوع این مقاله می باشد.
این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان The Template to Read Non Verbal Cues می باشد.

امروز یاد خواهید گرفت که چگونه سرنخ های غیر کلامی را جمع آوری و سر هم بندی کنید.
کانون بحث ما زیاد درباره ی “چه معنایی دارد، وقتی….” نیست
و در این مقاله فرض می کنم که شما این موضوعات را کاملا می دانید
و با علایم زبان بدن و معانیشان آشنا هستید.
آنچه که می خواهم در اینجا با شما در میان بگذارم، الگویی برای خواندن سر نخ های غیر کلامی
و فهرستی ذهنی برای پوشش دادن بیشتر جنبه های زبان بدن در یک نگاه است.

وقتی این چک لیست را توی ذهنتان داشته باشید،
این عادت را بوجود آورده اید که به سرعت زبان بدن را اسکن کنید
و نکته هایی از آن را برداشت نمایید.
این روش باعث می شود که روی برخی موضوعات، بدون توجه به عدم قطعیت ها متمرکز شوید.

 

مقاله زبان بدن با تصویر را از دست ندهید

 

پیش از شروع، می خواهم دو چیز را به ذهن بسپارم:

۱)راهی برای انجام این کار وجود ندارد که بشود بهترین راه را نشان داد.
بیاد داشته باشید که هدف، کمک کردن به شما برای تمرکز کردن روی اطلاعات غیر کلامی است، نه روی زمان.
انتظار نداشته باشید که بنشینید و این روش برایتان کار کند.

۲)راهنمای جامعی برای این کار وجود ندارد.
فقط اصول مبنایی است که می توانید در یک نگاه اجمالی به آن اشراف پیدا کنید.
از سوی دیگر، همه چیز توی این فهرست وجود ندارد.

بطور خلاصه، این فقط یک متد است که متناسب با نیازها و راحتی شما می باشد.

در یک نکته، می توان گفت که این تکنیک برای شروع خلق یک مبنا، تکنیک خوبی است.

اصول مبنا چیست؟
ممکن است آن را نوع رفتار نرمال یک فرد بدانید.
ما راه های خاصی داریم که این کار را انجام دهیم.
که بسیاری از آنها کاملا منحصر به فرد و برای ما هستند.
برای تعیین تفاوت ها در رفتارهای معمولی برای یک نفر، ابتدا باید یاد بگیرید که رفتار معمولی چیست که این را خلق اصول مبنا می گویند، یعنی آشنایی با شخصیت افراد.

 

وضعیت بدنی و آرامش

این اولین چیزیست که مشاهده می کنید. روشی عمومی برای تعیین پرسناژ بدن یک فرد.

نشستن، ایستادن، راه رفتن، این ها کوالیته ی خاص تعیین شخصیت و پرسناژ می باشند.
آیا شخص در موقعیت بسته و دفاعی می ایستد؟ باز؟ جمع شده؟ با اعتماد به نفس؟ بی پروا؟ ضعیف؟ برتری جو؟ پرخاشگر؟
این ها و خیلی از ویژگی های دیگر را فهرست کنید…

مثالی نمی آورم که هر یک از این نکات تویش باشد،
چون مطمئنم که می توانید مشخصات را در هر یک از موارد تصور کنید.
اما روی بسیاری از آنها به شکل جزئی و از طریق سایت بحث خواهم کرد.

یک راه خوب برای داشتن احساس مناسب، تقلید کردن آن (توی ذهن) است.
چطور می شود با این احساس، ایستاد یا عمل کرد؟
سعی کنید خودتان را در شرایط شخص مورد نظر قرار دهید
و با کفش او راه بروید تا تصوراتتان راهنمای شما بشوند.

اگرچه….

توی تله ی عمومی سازی مشاهداتتان نیافتید.
این یک اشتباه متداول است.

 

مقاله زبان بدن را هم مشاهده کنید

 

ما اغلب چیزها را به شکل معمولی نگاه کرده
و سریع می فهمیم که درباره ی چیست.
چون یک طرح کلی درباره شان داریم.
برای مثال، طرحی برای یک پیرزن و نحوه ی راه رفتنش و یا صحبت کردنش و چیزهایی که دوست دارد، داریم.

با اینکه طرح ما می تواند راهی موثر (و طبیعی) برای دیدن دنیا باشد (که دقت را قربانی این کارایی می کنیم)،
وقتی می خواهیم با دقت روی زبان بدن علایمش را بخوانیم، کور می شویم.
چون خیلی چیزها را به سرعت نادیده گرفتیم، و مطمئن بودیم که آنها را می دانیم.

پس یک نکته ی پایانی:
بدون عمومی سازی مسائل، یک ایده ی عمومی برای خود داشته باشید.

 

سرنخ های غیر کلامی

جهت گیری

جهت گیری بدن (یا بخشی از آن) راهی عالی برای دیدن علاقمندی شخص و یا اجتناب او از چیزی است.

پاها نقطه ی شروع خوبی هستند،
چون صادقانه رفتار می کنند.
اگر بخواهیم جایی برویم، می توانیم با پاهایمان به آنجا اشاره کنیم.

جهت گیری بخش اصلی بدن (تنه) هم علامت خوبی است.
فقط جهت گیری کتف ها نمی تواند یک علامت باشد.
مثلا رخ به رخ حرف زدن یعنی توجه ۱۰۰ درصدی به شخص مقابل.

سر هم با توجه به جهت گیری می تواند نکات خوبی را به شما ارائه کند.
اما تفکیک و تشخیصشان سخت تر است.
ژست های دیگر سر هم می توانند چنین چیزهایی را به شما بگویند.

 

توجه و علاقه

توجه و علاقه (یا فقدان اینها) با علائمی مثل علائم زیر ساپورت می شود:

 

حرکت های سر

سر تکان دادن یا کج کردن سر علائم خوب و واضحی هستند. (اما مطمئن باشید که سریع تکان دادن سر نشانه ی ناشکیبایی است).

 

دست را روی چانه گذاشتن

علامت توجه کردن است، اما نشان می دهد که بسیاری از حرف های شخص گوینده، قابل درک نیست.

اضطراب یا عصبی بودن را با تکان های ریز و ضربه زدن ریز به جایی و دیگر علایم بی معنی می توان نشان داد که نشانه ی ناراحتی هستند.
بنابراین می توانند نشانه ی عدم تمرکز روی مکالمه و یا داشتن احساسات مشکل ساز باشند.

 

حالات صورت

میخواهید برخی احساسات را ببینید، نه صورت خالی را.

لم دادن به جلو یا عقب

علامتی بسیار صادقانه

 

ژست ها

حتی اگر ژست های یک فرد را نشناسید،
با مشاهده ی اینکه از هر ژست چقدر استفاده می کنند، می توانید آنها را یاد بگیرید.

این ها به فرهنگ بستگی زیادی دارند، اما قانون عمومی این است:
ژست های کمتر یعنی با اهمیت بیشتر و اغلب با وضعیت اجتماعی شخص ارتباط دارند.

وضعیت اجتماعی و استفاده از ژست کاملا شبیه به این ایده است که ژست های مربوط به قدرت سر و صدای زیادی ندارند.
افراد سلطه طلب که در برخورد با دیگران اعتماد به نفس زیادی دارند،
در حرف هایشان کمتر از ژست های اضطرار استفاده می کنند.
آنها کمتر خودشان را گرم و با حس همدردی نشان می دهند.

موضوع دیگری که باید در نظر بگیرید، سطح ژست های بدن است.

ژست های سطح پایین یعنی در سطح کمر آرام تر، با خونسردی بیشتر
و منطقی تر هستند و میزان کنترل را نشان می دهند.

هر چه بالاتر می رویم، ژست ها احساسی تر می شوند.
ژست های سطح سینه صادقانه تر و اظهار کننده تر هستند.
و بالاتر از آن، یعنی سطح سر احساسات قوی مثل خشم، غم و آرزوها را نشان می دهد.

 

دینامیک عمومی

درست مثل چیزی است که در ژست ها گفتم،
اما مربوط به احساسات عمومی تر سر نخ های غیر کلامی در شخص مشاهده شده می گردد.

میزان تکان خوردن، عصبی بودن، خونسرد بودن، اینها را در ارزیابی ظاهری بکار می برند.

آیا به حرکت های غیر ضروری که نشانه ی عصبی بودن است، توجه کرده اید؟
مثل حرکت این سو و آن سوی چشم، ژست ها و حرکت های ناشی از ناراحتی.

آیا این حرکت ها پر از انرژی و پویایی به نظر می رسند؟

شناسایی سریع چنین چیزهایی آسان است،
اما همیشه سعی کنید که در مشاهداتتان بطور ویژه تری رفتار نمایید.
آیا او عصبی به نظر می رسد، چون هیجان زده است یا چون می خواهد برود؟
در هر دو حالت، شما علائم به اشتراک گذاشته شده ای را می بینید،
چون استرس و نشانه های مشابه را در دو حالت دیده اید.

به دقت و مدت طول کشیدن هر نشانه هم توجه کنید.
آیا افراد می دانند که با بدنشان چه علائمی می فرستند یا بدون آگاهی این کارها را می کنند؟

 

فاصله

فاصله گرفتن از دیگران هم مولفه ی فرهنگی بسیار قوی ای است که مرزهای شخصی خودش را دارد
و ما آن را به شیوه های مختلف و طبق معیارهای پذیرفته شده ی زندگیمان می سنجیم.

پس ما اساسا دونوع موضوع داریم:

یکی شامل افرادی با زمینه های فرهنگی مختلف است (مثل افرادی که در شهر زندگی می کنند با افرادی که در روستا بزرگ شده اند).
در چنین مواردی شکاف فرهنگی وجود دارد.

ممکن است کسی از دور ایستادن خوشش نیاید و سعی کند که نزدیک تر شود.

مورد دیگر مربوط به افرادی با پیش زمینه های مشترک است.
در چنین حالتی، فاصله ی بین طرفین چیزهای زیادی را به شما یاد می دهد که درباره ی روابط است.
نزدیکی فیزیکی مشخصه ی پیوند احساسی است
و میزان راحتی و احترام اجتماعی راهم نشان می دهد.

در این بخش می توانیم از اطلاعات مربوط به لمس کردن یکدیگر هم استفاده کنیم.

 

مقاله مذاکره هم بدردتان می خورد

 

می توانید روی برخی سوالات متمرکز شوید،
مثل: یا این زوج جدید اولین قرار ملاقاتشان را می گذارند یا…. سال هاست که با هم هستند؟
در هر دو حالت، تسلای فیزیکی اما به شیوه های مختلف وجود دارد که می توانید درباره اش صحبت کنید.

حرف های پایانی

خب کارمان را انجام دادیم….

این الگو را بعنوان راهنمای مبنا در درک زبان بدن در یک نگاه، در نظر بگیرید.
البته راهنمای خیلی عمیقی نیست و نباید وقت زیادی را صرفش کنید.
اما کار می کند و تمرین خوبی است.

همانطور که در مقدمه گفتم، تکنیک خوبی است برای ساخت اصول مبنا برای رفتار غیر کلامی هر شخص.
ما روی فریبندگی و علائم نامعمول دیگر متمرکز نشدیم،
چون فرض کردنشان از روی یک تک علامت کار سختی است.
اما با ساخت مبنا، می توانیم به انحراف از این استانداردها توجه نماییم که نقاط داغ ما هستند
و وقایع در حال وقوع غیر عادی را نشان می دهند.

امیدوارم که در تمرکز بیشترتان روی زبان بدن و بیان جزئی علائم مفید واقع شده باشم.

اگر این مطالب برای شما مفید بود می توانید آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید
زبان بدن در پاها

زبان بدن در پاها

, , ,

زبان بدن در پاها

در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان زبان بدن در پاها می پردازیم.
این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Body Language of Legs می باشد.
زبان بدن در پاها – موقعیت های نشسته

هسته ی اصلی ژست های بدن، در زمان نشستن تعیین می شود.
در این مقاله، روی موقعیت های مختلف نشستن متمرکز خواهیم شد که اول از همه، نشستن روی صندلی را تفسیر می کنیم.

ما اغلب اطلاعات زیادی از انواع نشستن و موقعیت پا در برابر شخص دیگر می گیریم،
چون هنگام نشستن، پاها کاملا بی استفاده هستند و کار خاصی نداریم که با آنها انجام دهیم.
و این دقیقا همان زمانیست که می توانیم به راحتی تمام انواع حرکات و دادن اطلاعات غیر کلامی از پاهای بی استفاده را تشخیص دهیم.

 

نشانه های علاقه

اولین گروه از ژست های پا در حالت نشسته که می خواهم برایتان تعریف کنم، ژست های نشان دهنده ی علاقه هستند.
در مقالات قبل درباره ی اشاره کردن با پا حرف زدیم و دوباره در حالت نشسته هم به این علامت اشاره می کنیم.

در طول نشستن، این ژست حتی واضح تر هم می شود
و حتی کسی که در انتهای یک مبل نشسته هم می تواند این را به راحتی بگوید.

شکل دیگر از تعیین جهت در زمان نشستن به شکل اشاره کردن با زانو است،
یعنی یک پا در زیر پای دیگر خم شده و زانو به جهت علاقمندی اشاره دارد.

لم دادن و تکیه دادن را هم فراموش نکنید که مستقیم ترین راه برای نشان دادن علاقه یا بی علاقه گی است.

 

مقاله مذاکره را مشاهده کنید

 

پا روی پا انداختن

پا را به شکل ضربدری روی پای دیگر انداختن در نشستن بسیار متداول بوده و انواع بسیار مختلفی دارد.
برای مثال، زن ها بخاطر ویژگی های پا، ترجیح می دهند که هنگام نشستن از این ژست استفاده کنند
و به این شیوه، پاهایشان را محکم می بندند.
مردان از موقعیت نشسته بیشتر استفاده می کنند.

پا روی پا انداختن به شکل استاندارد معمولاً با بالا بودن پایی انجام می شود که برتر است.
درحالیکه ضربدر کردن پا نظرات مخالف و بسته را نشان می دهد،
اما همیشه اینطور نیست.
بسته به عادت و راحتی می توان تفاسیر مختلفی از آن داشت.
مثلاً روی یک صندلی ناراحت و بدون دسته، نشستن با مدل ضربدری مرسوم است
و ممکن است دست ها محکم به هم بسته باشند.

به دلیل کامل دیگر، وقتی سردمان باشد هم به مدل ضربدری بسته شده می نشینیم.

زنان در نشستن غیر از مدل ضربدری، مشکلات بیشتری از مردان دارند، چون لباسشان به آنها اجازه ی این مدل نشستن را نمی دهد
و یا شاید عادت به این نوع نشستن ندارند.

 

زبان بدن در پاها

 

مدل ۴ انگلیسی

این مدل نشستن یعنی گذاشتن یک پا روی پای دیگر که برای مردان بسیار راحت تر است.
این ژست معروف ترین ژست ضربدری پا است و در برخی زنان برون گرا هم دیده می شود.

می تواند ژست اعتماد به نفس و اطمینان از خود هم باشد.
بعلاوه راهیست برای نشان دادن نظرات رقابتی و چالش برانگیز در مقابل دیگران
و انگار می گویند: بیشتر تلاش کن. من تحت تاثیر قرار نگرفتم.

 

مقاله زبان بدن با تصویر هم بدردتان می خورد

 

هر دو پا روی زمین

قرار دادن هر دوپا روی زمین با فاصله ی استاندارد بینشان اساسی ترین و نرمال ترین موقعیتی است که می توانید فکرش را بکنید،
مثل ژست های دست ها در دو طرف بدن که علامت بی طرفی و خنثی بودن است،
اما می تواند نقطه ی شروع قدرتمندی باشد.
این ژست، با ثبات، متمرکز و فاقد سروصداهای غیر کلامی است.
بنابراین برای مکالمات رسمی و متمرکز بسیار موثر می باشد.

این را هم اضافه کنم که قرار دادن هر دو پا روی زمین برای زنان که موقعیت پای ضربدری را ترجیح می دهند، کمتر متداول است،
چون آنها دامن می پوشند و از لحاظ تفکر اجتماعی هم این نوع نشستن را دوست ندارند.

 

زبان بدن در پاها

 

تنش و آماده بودن برای عمل کردن

تنش می تواند بسیاری از اشکال زبان بدن را بپوشاند و هنگام نشستن، آسان تر در معرضش قرار می گیریم.
هنگام نشستن افکار منفی توی ذهن ناخودآگاهمان نفوذ می کند.
برخی مثال های قابل توجه عبارتند از:

قفل کردن قوزک پاها

قفل کردن قوزک ها یک نوع ژست بسته شدن است
و تعبیری مشابه با گزیدن لب دارد که انگار جلوی خودتان را گرفته اید که حرفی را نزنید.
این ژست را می توان برای پنهان کردن احساس خشم، نا امیدی، ترس یا احساسات منفی دیگر بکار برد.

معمولاً مردان در زیر صندلی قوزک پاهایشان را توی هم قفل می کنند
و دست هایشان را محکم روی دسته ی صندلی مشت می نمایند.
مردان معمولا دو پایشان را قفل کرده و به یک طرف آنها را کج می کنند
و دست ها را روی زانو گذاشته و یا در دو طرف بدن قرار می دهند.

پیچیدن پاها به دور پایه ی صندلی

قلاب کردن پاها

افراد گارد گرفته برای تقویت موقعیتشان نه تنها پاهایشان را ضربدری می بندند،
بلکه دست هاشان را هم دور خود قلاب می کنند.
به راحتی هم می توانند آن را باز کنند.
این ژست برای مشاهده در زیر گذرها که غریبه ها روبه روی هم می نشینند، بسیار متداول است.

 

مقاله آموزش زبان بدن را از دست ندهید

 

زانوها را با هم نگه داشتن

این یک ژست فریبنده است، چون در عین اینکه ذهن بسته و مخالف را نشان می دهد،
بسیاری از زنان به دلایل واضح دوست دارند که این مدلی بنشینند و این عادت را به زندگیشان وصل کنند.
اما مردان تمایلی برای نشستن به این شکل ندارند
و به ندرت به این شکل می نشینند که نشانه ی عدم امنیت است.

احساس توی خانه بودن

در شرایط غیر رسمی و راحت تنوع ژست های پا زیاد است
و شخص هر طور که دوست دارد، پایش را قرار می دهد.
ژست های غیر رسمی تر به شکل های عجیبی دیده می شوند.

قرار دادن پا روی میز یعنی داشتن حس خوب و آسایش و قرار دادن دست ها پشت سر یعنی لذت بردن از زندگی.
اینطور نیست؟

 

احتمالاً مقاله زبان بدن هم بدردتان می خورد

 

نشستن روی کف زمین

نمی خواهم وارد جزئیات شوم، چون معانی اینها همه اش یکی است
و تا حد ممکن ژست حتی راحت و آرام را نشان می دهد.

می خواهم این را بگویم پاها به جلو باز می شوند، چون رو به افراد روبرو هستند.
شرایط حساس و جدی نیاز به توجه و آمادگی دارند.
بنابراین این ژست تنبلانه نشانه ی این است که اتفاقاتی که دارد می افتد، به حد کافی مهم یا جالب نیست.
نشستن به طرف شرق برای چنین مواردی مناسب تر است.

نشستن به طرف شرق، یعنی نشستن روی پاهای تا شده.
ژست غیر رسمی ای است، اما حالت عصبی کمتری را نشان می دهد.

اگر این مطالب برای شما مفید بود می توانید آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید
انواع لبخندها روی صورت

انواع لبخندها روی صورت – زبان بدن درباره ی لبخندها

, , ,

انواع لبخندها روی صورت – زبان بدن درباره ی لبخندها

انواع لبخندها روی صورت – زبان بدن درباره ی لبخندها موضوع این مقاله می باشد.
این مقاله ترجمه مقاله Types of Smiling Faces می باشد.

انواع زیادی از لبخند وجود دارد که خیلی هایشان جعلی و خیلی هایشان حقیقی هستند (لبخندهای حقیقی را لبخند داشن هممی نامیم).
تخمین زده شده که ما حدود ۵۰ نوع لبخند مختلف داریم که خیلی هایشان در ظاهر مشابه و در موضوع با هم فرق دارند
و می توانند طبق معیارهای فرهنگی و شخصی باشند.
و یک تغییر کوچک در ظاهر این لبخندها، معانیشان را به میزان زیادی تغییر می دهد.

در این مقاله به برخی مثال ها درباره ی لبخند نگاه می کنیم
و روی ویژگی های مختلفشان تاکید می نماییم تا معنی لبخند ها را بدانیم.

 

لبخند با لب بسته

شاید لبخند با لب بسته متداول ترین شکل لبخند باشد
و دلیل اصلی اش این است که جعل کردنش آسان است
و هر زمان که فکرمان درگیر هم باشد، می توانیم مودبانه این فرم از لبخند را نشان دهیم.

 

انواع لبخندها روی صورت

 

در بسیاری از موارد می شود گفت که این لبخند، مصنوعی است
و اگر هم واقعا شخص خوشحال است، شاید نمی خواهد دندان هایش را نشان دهد.

معنی این لبخند چه می تواند باشد؟
خیلی چیزها. ترس، خجالت، مودب بودن، ذهن درگیر و یا پنهان کردن احساسات واقعی.
معنی این لبخند هر چه که باشد، یک پیام مرموز دارد.
پنهان کردن دندان ها همانقدر رمز آلود است که پنهان کردن افکار و احساسات.

 

مقاله زبان بدن در تصویر را از دست ندهید

 

این را هم به ذهن بسپارید که برخی از افراد لب هایشان را محکم به هم می بندند تا دندان های زشتشان دیده نشوند.
و یا چون عقیده دارند با دهان باز فتو ژنیک به نظر نمی رسند.
اگر شک دارید که هنگام لبخند دندان هایتان را نشان دهید یا نه، جلوی آینه امتحان کنید و خودتان را ببینید.

این لبخند نقش زیادی در دلربایی دارد،
چون یک کیفیت رمز گونه به ظاهرتان می دهد.

 

لبخند با اشتیاق

می دانید که لبخند نشانه ی رضایت و تکبر و گاهی فرمی از آن، شیطانی است.

علائم:

لب ها:
معمولا روی هم فشار می آورند و به یک طرف صورت کشیده می شوند.
گاهی هم لب ها از هم جدا می شوند.
معمولا در این حالت لب بالایی کمی جابجا می شود.

چشم ها:
کمی تنگ می شوند تا نوعی ظاهر مشکوک را بوجود آورند.

 

معانی:

نوعی رضایت از خود و بیان اولویت داشتن است.
می تواند نشانه ی شک داشتن و تلاش کردن برای رد نظر کسی هم باشد.
اگر لب بالایی بالا رود، شاید نشانه ی مسخره کردن هم باشد.

 

مقاله زبان بدن هم بدردتان می خورد

 

نیم لبخند

این لبخند هم شبیه به لبخند با اشتیاق است
و فقط کمی متفاوت بوده و معنایش هم فرق می کند.

نیم لبخند یکی از گیج کننده ترین حالاتی است که داریم.
چون ظاهر مبهم و غیر متقارنی دارد.

بسیاری از لبخندها غیر متقارن هستند (گفتیم که یکمی از نشانه های لبخند واقعی، همین است)،
اما اگر در شرایطی باشید که نمی دانید اخم کنید یا لبخند بزنید،
این عدم تقارن برایتان مشکل ساز می شود.

خب.پس معنایش چیست؟

۱)یکی از ویژگی های مهم طعنه زدن، لبخند است،
مثلا با یک لبخند شیطانی یا با اشتیاق.
بعلاوه، نشانه ی اعتماد به نفس یا برتر بودن نسبت به کسی که به رویش لبخند زده می شود هم می باشد.

گاهی درباره ی این موضوع فکر کنید:
به شما گفتم که لبخند می تواند ژست طعنه هم باشد،
و در برابر تهدید ها هم ژست تسلیم پذیری می باشند.
خب. پس چطور بفهمیم که لبخند متناسب با چه حالتی است؟
به نظر من، این چیزی نیست که به آن احساس لبخند می گوییم،
بلکه در کنار ویژگی های مشابهشان، در معانی و موضوعات موارد مشترک کمی دارند.
و این عدم ارتباط آگاهانه ایست بین آنچه در بیرون نشان داده می شود و آنچه در درون حس می گردد.

 

۲)معانی دیگر شامل مخلوطی از احساسات متقابل و متضاد هم هستند.
یعنی سایه ای بین شادی و خجالت، شادی و یا ژست راحتی هستند.
می توانید بگویید که این یک لبخند ناقص یا ناشی از خستگی است
و در واقع، پاسخی است به وقایع ناراحت کننده و این نوع لبخند با لبخند با لب بسته اشتراک زیادی دارد،
اما معانی و حالت هایشان فرق می کند.

 

مقاله مذاکره هم بدردتان می خورد

 

لبخند با دهان باز

حالا که درباره ی لبخند با لب هایبسته حرف زدیم،
بیایید به حالت برعکسش، یعنی لبخند با دهان باز بپردازیم.

درباره ی لبخندهای منظمی که دندان ها را نشان می دهند، حرف نمی زنم.
اما واقعا لبخند با دهان باز یک جور نمایش و لبخندی یخ زده و تثبیت شده است.

جالب است نه؟
لبخند بزرگ با دهان باز هم یک لبخند مصنوعی است.
بندرت دیده می شود که شخصی با لبخندی یخ زده در حال خندیدن باشد.
شخص یا باید بخندد یا نه.
اما چه لبخند مصنوعی باشد، چه نه، این لبخند بی کیفیت جادوی خاصی دارد،
بخصوص در عکس ها.
ظاهر شخص را غرق لذت و آزادی نشان می دهد.

پس در کل، لبخند خوبی است، حتی اگر مصنوعی باشد.
چون انرژی یک “حس خوب” را به دیگران می دهد.

اگر می خواهید توی عکس هایتان فتوژنیک تر و شادتر به نظر بیایید، می توانید این نوع لبخند را تمرین کنید.
فقط کافیست به یک چیز جالب فکر کنید و لبخند بزنید.

 

لبخند دلفریب

لبخند ملایمی است که شبیه نیم لبخند است.
این لبخند جاذبه ی زیادی دارد، چون ویژگی های مبهمی را نشان می دهد.
این ژست در زنان جاذبه ی ویژه ای دارد،
چون مثل این است که می گویند “چیزی را که می بینم، دوست دارد، اما باید سخت تر کار کنی.” اغلب نوعی دعوت کردن به تقابل بیشتر است.

گزیدن یا لیسیدن لب در حین لبخند اندازه و پربودن لب ها را افزایش داده و لبخند را تحریک کننده تر می کند.

 

مقاله آموزش زبان بدن را مشاهده کرده اید !!!

 

جنبه ی جالب دیگر:
درحالیکه ما مردها تمایل داریم لبخند زنان را نشانه ای از میلشان تعبیر کنیم،
و اینکه نمی توانند در برابر مان مقاومت کنند،
از سوی دیگر، زنان لبخند را از سوی ما نوعی پشتیبانی می بینند.
این عدم همگونی در درک، اغلب منجر به دیدگاه های بسیار مختلف در نحوه ی دیدن طرف مقابلمان می شود.

نکته ی دیگری برای شما:
درحالیکه لبخند فایده های زیادی دارد، مثل فواید اجتماعی،
اجتناب از لبخند هم بخصوص برای زنان فواید زیادی دارد.
مثلا افرادی که سخت اعتماد می کنند، لبخند زدن طرف مقابل کار را سخت تر می کند.

 

نشانه های دیگر

در آخر، می خواهم برخی ایده های کلیدی را درباره ی لبخندهای مختلف بیان کنم:

۱)با لبخند نگاه کردن نشانه ی احساسات قوی است – این درست است که ما وقتی لبخند می زنیم که احساس قوی شادی داشته باشیم،
اما در پاسخ به ترس، هیجان و حتی خشم هم گاهی لبخند می زنیم.

۲)درحالیکه بیشتر لبخندهای عادی به شکل صادقانه رخ می دهند،
ولی انسان ها هنگام مردد بودن در برابر یک دروغ هم لبخند می زنند،
دو دلیل برای این کار وجود دارد:
اول اینکه، دروغگوها می خواهند شما دروغشان را باور کنید.
آنها سخت تلاش می کنند تا شما را متقاعد کنند که دروغشان را باور کنید.
دوم اینکه برخی لبخند ها پاسخ های غیر اردای به تنش های درونی هستند، درست مثل پاراگراف بالا.

۳)برعکس، (امیدوارم که شما را گیج نکرده باشم) لبخند در شرایط استرس زا می تواند به شما کمک کند تا احساساتتان را تسکین دهید.
مثل شوخی کردن در شرایز ناراحت کننده، لبخند می تواند کمک کند تا دنیا را از لای لنزهای بزرگتری ببینید.

اگر این مطالب برای شما مفید بود می توانید آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید
لبخند حقیقی

زبان بدن درباره ی لبخند – لبخند حقیقی یا مصنوعی؟

, , ,

زبان بدن درباره ی لبخند – لبخند حقیقی یا مصنوعی؟

زبان بدن درباره ی لبخند – لبخند حقیقی یا مصنوعی؟ موضوع مقاله امروز می باشد.
این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Body Language of Smiles می باشد.
با یک لبخند می توانید راهی طولانی را طی کنید.
با لبخند و تفنگ راهی بسیار طولانی تر را طی می کنید.

ما در اینجا بررسی خواهیم کرد که لبخند چه معنایی دارد،
چگونه شناخته می شود، و چگونه می توانیم از لبخند برای ارتباط با دیگران استفاده کنیم،
حتی بدون استفاده از تفنگ….

پیش از شروع، بیایید به چیزی فکر کنیم.

برای یک لحظه فکر کنید که عبارت لبخند مصنوعی یعنی چه؟

 

مقاله زبان بدن با تصویر را از دست ندهید

 

منطقی ترین پاسخ این می تواند باشد:
لبخندی که ناشی از احساس مثبت نباشد. درست است؟

پس از بحث روی معنای لبخند در مقاله ی قبل، فهمیدیم که همه ی موارد مثل هم نیستند.
بیاد داشته باشید که یک لبخند مصنوعی ضرورتا پیام گمراه کننده و غیر مستقیم نمی فرستد.
کسی که لبخند مصنوعی به لب دارد،
شاید آنطور که می بینید شاد نباشد، اما آنقدر مودب است که ناراحتی اش را نشان ندهد.

خط پایین – جعل کردن همیشه بد نیست.
حتی گاهی لبخند مصنوعی بهتر از لبخند واقعی است.
پس آن را یک ابزار اجتماعی بدانید.

حالا که موضوعات شفاف سازی شده، بیایید ببینیم که مشخصات یک لبخند واقعی چیست و چگونه به لب می آید.

 

لبخند حقیقی

 

لبخندهای خیره کننده

یک لبخند واقعی و شاد نمایشی بسیار موثر و قدرتمند است.
ما دوست داریم که چنین لبخندهایی را ببینیم و مردم معتاد تماشا و تقلید چنین حالاتی هستند.
اگرچه لبخندهای مصنوعی در چنین کارهایی تاثیر بسیار کمتری دارند. و حتی گاهی باعث تحیر می شوند.

 

اما چطور فرق لبخند واقعی از مصنوعی را تشخیص بدهیم؟

برای شفاف سازی چیزها، گیلامو داشن که یک پزشک فرانسوی معروف قرن نوزدهم بود، تصمیم گرفت که بجای روش های دیگر آنها را امتحان کند.
او علاقمند به بررسی عضلات دخیل در بوجود آمدن حالات صورت بود.
و عقیده داشت که آنها با احساسات خاص (امروزه می دانیم که این حرف برای برخی احساسات درست است) ارتباط دارند.

برای امتحان این فرضیه،
او از یک غیر مرسوم استفاده کرد و الکترودهایی را به پوست اطراف عضلات دهانی وصل کرد تا جریان در آنها به جریان افتد (به مقدار کم).

نتیجه ی کارش بسیار عالی بود.
او کشف کرد که یک گروه از عضلات در بسیاری از حالات صورت نقش دارند
و یکی از آنها درباره ی لبخند حقیقی است.
و به همین دلیل امروزه به آن داشن هم می گویند.

 

مقاله زبان بدن هم بدردتان می خورد

 

چه چیز خاصی درباره ی ماهیچه های دخیل در یک لبخند وجود دارد؟
خب. در هر لبخند ما از ماهیچه های زیر استفاده می کنیم:

 

لبخند حقیقی

 

اوربیکولاریس اوریس:
که ماهیچه ای است که لب ها را برای لبخند کنار می کشد.
اما در یک لبخند واقعی، ماهیچه ی دومی هم هست که بطور پیوسته با این عضله، کار می کند:

-ماهیچه ی زیگوماتیک اصلی که چین های کوچکی در اطراف چشم ها و بینی مان در هنگام لبخند می اندازد و ماهیچه ی “پای کلاغ” هم چشم های ما را به شکل هلالی کج می کند.

بنابراین تفاوت اصلی در این است که وقتی به یک صورت در حال لبخند زدن نگاه می کنیم،
ببینیم که آیا چشم ها هم لبخند می زنند یا نه.
اگر تغییری توی چشم ها دیده نشد، مشخصه ی قوی جعلی بودن لبخند اتست.

اما صبر کنید.یک چیز دیگر….

 

مقاله مذاکره را مشاهده کرده اید !!!

 

حالا که می دانیم فرمول کامل شناسایی لبخندها در چیست، تشخیصش آسان می شود.
چون وقتی بیشتر ما در لحظات سخت بتوانیم بصورت مصنوعی دور چشممان چین بیاندازیم،
یعنی به حد کافی مهارت پیدا کرده ایم که الکی لبخند بزنیم
و این را برای چشمک زدن هم یاد خواهیم گرفت.

خوشبختانه، مشخصه های خوبی وجود دارند که جلوی این کلک ها را می گیرند:

 • لبخندها با چه سرعتی پدید می آیند: لبخندهای واقعی دیر به لب می آیند و خیلی روی لب نمی مانند
 • چند وقت یکبار لبخند زده می شود و چقدر طول می کشد: لبخندهای واقعی به توالی ظاهر می شوند و کمی طول می کشند. این لبخندها روی لب یخ نمی زنند
 • لبخندهای واقعی چقدر بزرگند و چقدر تقارن دارند: لبخندهای واقعی همیشه بزرگ و متقارن نیستند. چرا؟ چون توی لبخندهای مصنوعی ما سعی می کنیم که شکل لبخند را حفظ کنیم و اغلب لبمان را زیاد می کشیم و در لبخندهای واقعی همیشه این اتفاق نمی افتد.

 

نکاتی برای لبخند زدن

حالا که اختلاف بین لبخند واقعی و مصنوعی را می دانیم،
می خواهم نکاتی را درباره ی بهتر کردن لبخند و استفاده ی خاص تر از آن به شما یاد دهم.

اول اینکه،
می خواهم تاکید کنم که اینجا نیستم تا لبخند زدن را به شما یاد بدهم.
اصلا چطور می توانم این کار را بکنم؟
این یک توانایی ذاتی است و مطمئنم که شما با آن آشنا هستید.
هدف من، اشاره کردن به چیزهایی است که ممکن است آنها را نادیده گرفته باشید.

 

بدانید که کجا و چه وقت لبخند بزنید

البته برای این موضوع محدوده ای وجود دارد (نه به این معنی که مثلا ۵ لبخند در روز یا چیزی شبیه به این) ،
اما می توانید این را از فیدبک هایی که اطرافیانتان می دهند، متوجه شوید.
اینکه دیگران حس کنند که شما شاد و سبکبال هستید، خیلی خوب است.
اما گاهی تعبیرها خوب نیست و در چنین مواردی باید لبخند زدنتان را طبق آن شرایط تنظیم کنید.
از سوی دیگر، همیشه ادا درآوردن هم خوب نیست.
بهتر است که ببینید دیگران چه رفتاری دارند.

 

جلوی آینه تمرین کنید

اینکه می خواهید لبخندتان حقیقی باشد یا فقط برای یک ژست جلوی عکس می خواهید لبخند الکی بزنید، کار ساده ای است.
بهتر است این کار را جلوی یک آینه تمرین کنید.
لازم نیست که برای یک لبخند ساده زیاد به عضلات صورت فشار بیاورید و لبخندتان خیلی بزرگ باشد.

لبخند را برای حس خوب می زنید یا برای اینکه خوب به نظر بیایید؟

پاسخش ساده است.
هر دو. لبخند برای یک حس خوب است،
اما در همین زمان می توان تلاش کرد که حالت مثبتی را هم ساخت و یک چرخه ی قدرت بخشی مثبت فراهم آورد.

از لبخندتان برای ایجاد ارتباط با دیگران استفاده کنید.

تماس چشمی و لبخند زدن بهترین کار است.
و مثبت ترین و مستقیم ترین راه برای ایجاد ارتباط با دیگران و بخصوص افراد جدید می باشد.
نیازی نیست که برای باز شدن لب هایتان خیلی زحمت بکشید چون می دانید که لبخند قادر است چه ارتباط های خوبی را فراهم سازد.

اگر این مطالب برای شما مفید بود می توانید آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید
پنج راهکار حل تعارض

پنج راهکار حل تعارض

, , , ,

پنج راهکار حل تعارض

در این مقاله به پنج راهکار حل تعارض می پردازیم.
این مقاله از مقالات این شنبه می باشد که ترجمه مقاله ای با عنوان Five Conflict Management Strategies می باشد.

در هر شرایطی که بیش از یک نفر درگیر یک کار باشد، احتمال بروز تعارض وجود دارد.
دلایل تعارض می توانند از اختلافات فلسفی تا تفاوت اهداف و عدم تعادل قدرت باشند.
تعارض های مدیریت نشده و یا به شکل ضعیف مدیریت شده، باعث از بین رفتن اعتماد و کاهش تولید می گردند.
برای تجارت های کوچک که موفقیت به حضور افراد معدودی بستگی دارد،
از دست رفتن اعتماد و تولید می تواند نشانه ی مرگ آن کار باشد.
با شناخت پنج راهکار مدیریت تضاد، صاحبین تجارت های کوچک می توانند پیش از خراب شدن همه چیز، به شکل بهتری با آن کشمکش روبرو شوند.

وفق دادن

راهکار وفق دادن، یعنی دادن آنچه که طرف مقابل می خواهد، به او.
استفاده از پذیرش و وفق دادن، اغلب وقتی رخ می دهد که یکی از طرفین می خواهد صلح برقرار کند
و همه چیز را در حد وسط نگه دارد.
برای مثال، کاری که به لباس رسمی نیز دارد، می تواند از سیاست جمعه ی سببی بعنوان روش کم سرمایه برای ایجاد صلح و آرامش با رتبه و فایل، استفاده کند.
کارمندانی که از روش وفق دادن برای راهکار اول مدیریت نزاع استفاده می کنند، ممکن است برنجند.

 

پنج راهکار حل تعارض

اجتناب کردن

راهکار اجتناب کردن به دنبال سرپوش گذاشتن روی تضاد است.
با به تاخیر انداختن یا نادیده گرفتن تضاد، شخص پرهیز کننده امیدوار است که مشکل خودش حل شود
و نیازی به رفعش نباشد.
کسانی که اغلب از تضاد کردن اجتناب می کنند،
یا اعتماد به نفس کمی دارند و یا در موضع قدرت پایینی قرار دارند.
در برخی شرایط، اجتناب کردن می تواند راهکار مدیریت تضاد سودمندی باشد،
مثل زمان پس از برکناری یکی از کارکنان با راندمان پایین، اما محبوب.
جذب کارمندی با راندمان بیشتر، ممکن است با کشمکش و تضاد همراه باشد.

همکاری

همکاری با تلفیق مجموعه ی ایده های افراد مختلف کار می کند.
هدف از همکاری، یافتن راه حل خلاق است که همه آن را قبول داشته باشند.
همکاری مفید و نیازمند زمان زیاد برای اثبات تعهد افراد و تضاد نداشتنشان می باشد.
برای مثال، صاحب یک تجارت باید با همکاری با یک مدیر کار کند تا سیاست های مربوطه را طرح کنند،
اما تصمیم گیری با همکاری با توجه به زمان تلف شده ی عرضه کنندگان اداره می توانست صرف فعالیت های بهتری شود.

 

مقاله حل تعارض را از دست ندهید

 

مصالحه

راهکار مصالحه برای هر دو طرف عناصری از موقعیتشان را ارائه می کند که اگر به توافق نرسیدند،
راه حل قابل قبولی داشته باشند.
این راهکار در بیشتر کشمکش ها بکار می رود و طرفین به یک قدرت نسبتا برابر می رسند.
صاحبین تجارت اغلب از مصالحه در طول مذاکرات قرارداد با تجارت های دیگر استفاده می کنند
و هر یک از طرفین چیز ارزشمندی را مثل مشتری یا سرویس های ضروری، از دست می دهد.

رقابت

رقابت یک بازی جمع صفر است که در آن یکی از طرفین برده و آن یکی، می بازد.
شخصیت هایی با اظهار کنندگی بسیار زیاد، اغلب رقابت را بعنوان راهکار مدیریت تضاد درنظر می گیرند.
راهکار رقابتی در موارد بیشماری از تضاد ها بهترین نتیجه را داده است،
مثل شرایط اضطراری. عموما صاحبین مشاغل از راهکار رقابتی بعنوان گنجینه ی بحران و تصمیم گیری استفاده می کنند تا به نتیجه برسند.

در ادامه مقالات این شنبه به مقاله ای با عنوان پنج راهکار حل تعارض می پردازیم.

اگر این مطالب برای شما مفید بود می توانید آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید
گزارش جلسه دهم دوره جامع هوش مالی یک

گزارش جلسه دهم دوره جامع هوش مالی یک

, , ,

گزارش جلسه دهم دوره جامع هوش مالی یک

به بررسی و گزارش جلسه دهم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم.

دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشد

این دوره در هجده جلسه برگزار می شود

[gap height=”22″]

دوره جامع هوش مالی[gap height=”22″]

این دوره در مرداد ماه با حضور بیست و یک نفر در دوره اول آغاز گردید.

[gap height=”22″]

دوره جامع هوش مالی !!!

[gap height=”22″]

این دوره با حضور چهار استاد و مشاور برگزار می گردد:

[gap height=”22″]

علی بهرام پور

مدرس فروش و اصول و فنون مذاکره

نویسنده کتاب “فقط مرگ قابل مذاکره نیست

نویسنده کتاب “مذاکره سبز

نویسنده بیش از چهارصد مقاله در زمینه مذاکره و فروش

سابقه مشاور و مدیریت در استانداری تهران

سابقه مشاوره و معاونت در وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران

مشاور بیش از ده شرکت بازرگانی در کشور ترکیه

مشاور ارشد شرکت WMAO بلاروس

[gap height=”22″]

عبدالحکیم بائی

تحلیلگر و تریدر بازارهای مالی داخلی و خارجی 
مدیر عامل شرکت ساختمانی تکسازثمین

[gap height=”22″]

حمید محمدی

وکیل پایه یک دادگستری با دو دهه تجربه کاری در امر وکالت

و مشاوره در ادارات حقوقی ارگان‌های دولتی از جمله بانک مسکن و شهرداری

 • نویسنده کتاب “چرا معامله من باطل شد؟”
 • دارای تحصیلات حقوق قضایی از دانشگاه تهران
 • دانش آموخته تحصیلات تکمیلی با گرایش حقوق خصوصی از دانشگاه تهران
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

[gap height=”22″]

نگار رضوی

کارشناس ارشد روانشناسی با حدود ۲۴ سال سابقه مشاوره و تدریس

 • کارشناس روانشناسی بالینی از دانشگاه الزهرا تهران و کارشناسی ارشد
 • روانشناسی عمومی از دانشگاه علوم و تحقیقات گیلان
 • سابقه بیش از بیست سال در بهزیستی و آموزش و پرورش در سمتهای مختلف کارشناس آموزشی
 • مشاور، معاون و دبیر، مشاور طرحواره درمانگر
 • نویسنده کتاب جرینگ

[gap height=”22″]

جلسه دهم دوره جامع هوش مالی یک در دوم آذر ماه برگزار گردید.

در روز جمعه از ساعت ۹ الی ۱۸ در خدمت شرکت کنندگان عزیز بودیم.

[gap height=”25″]

گزارش جلسه دهم دوره جامع هوش مالی یک

[gap height=”25″]

در جلسه دهم دوره جامع هوش مالی یک به ادامه بحث الگوهای عمومی تحلیل تکنیکال، پرداخته شد.

[gap height=”25″]

الگوهای عمومی تحلیل تکنیکال

در این جلسه ابتدا به جمع بندی مطالب تحلیل تکنیکال در جلسات پنجم ( برای مشاهده گزارش جلسه پنجم دوره هوش مالی یک کلیک کنید ) و ششم (برای مشاهده گزارش جلسه ششم دوره هوش مالی یک کلیک کنید) پرداخته شد.

سپس به پایان بحث الگوهای عمومی تحلیل تکنیکال پرداخته شد.

در ادامه و پس از بررسی الگوهای عمومی و بررسی رفتار معامله گران در بخش روانشناسی این الگوها مباحثی که در کتابهای تحلیل تکنیکال در این زمینه ننوشته اند مطرح گردید.

سپس وارد بحث اندیکاتورها و اسیلاتورها شدیم و رفتار عمومی قیمت و لزوم استفاده از اندیکاتورها بررسی گردید.
سپس با بررسی میانگین های متحرک بحث به اتمام رسید.

[gap height=”25″]

گزارش جلسه دهم دوره جامع هوش مالی یک

[gap height=”25″]

در ادامه استاد علی بهرام پور به تدریس مذاکره پرداختند.

ابتدا مقدمات مذاکره با خود را باز نموده.
بعد از آن به نمره دهی روزانه برنامه ها پرداخته شد.
این که ما در روز چقدر از کارهایی که انجام می دهیم لذت می بریم و چقدر اهمیت از لحاظ انجام دادن دارد.
قرار شد که هر شب برنامه روزی که انجام داده ایم را نمره دهی کنیم و در گروه قرار دهیم تا ماه آینده.

[gap height=”25″]

گزارش کلاس ها و کارگاه ها را مشاهده کرده اید !!!

 

[gap height=”25″]

گزارش جلسه دهم دوره جامع هوش مالی یک

[gap height=”25″]

در ادامه استاد حمید محمدی به موضوع نکات کاربردی اسناد تجاری و با محوریت چک در مجموعه بیشتر از یک نفر و با استقبال حاضرین برگزار گردید.
خوشبختانه جلسه به صورت مصداقی و موردی با ذکر مثالهای مبتلابه و عینی و ملموس توام با مشارکت فعال حاضرین به مدت دوساعت و نیم ادامه داشت
و در جریان کلاس و کارگاه همزمان به سئوالات متعدد حاضرین پاسخ داده شد.

از آنجائیکه پیش بینی می شد بسیاری از دوستان و دانشجویان با مواردی در صدور یا دریافت چک آشنا شدند که پیش از این هیچ اطلاعی از آن نداشتند.

[gap height=”25″]

گزارش جلسه دهم دوره جامع هوش مالی یک

[gap height=”25″]

در پایان جلسه با تولد یکی از شرکت کنندگان عزیز همراه بود که تولد مختصری گرفته شد.

[gap height=”25″]

گزارش جلسه دهم دوره جامع هوش مالی یک

[gap height=”25″]

به گزارش جلسه دهم دوره جامع هوش مالی یک پرداختیم.

اگر این مطالب برای شما مفید بود می توانید آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید
گزارش جلسه نهم دوره جامع هوش مالی یک

گزارش جلسه نهم دوره جامع هوش مالی یک

, , ,

گزارش جلسه نهم دوره جامع هوش مالی یک

به بررسی و گزارش جلسه نهم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم.

دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشد

این دوره در هجده جلسه برگزار می شود

[gap height=”22″]

دوره جامع هوش مالی[gap height=”22″]

این دوره در مرداد ماه با حضور بیست و یک نفر در دوره اول آغاز گردید.

[gap height=”22″]

دوره جامع هوش مالی !!!

[gap height=”22″]

این دوره با حضور چهار استاد و مشاور برگزار می گردد:

[gap height=”22″]

علی بهرام پور

مدرس فروش و اصول و فنون مذاکره

نویسنده کتاب “فقط مرگ قابل مذاکره نیست

نویسنده کتاب “مذاکره سبز

نویسنده بیش از چهارصد مقاله در زمینه مذاکره و فروش

سابقه مشاور و مدیریت در استانداری تهران

سابقه مشاوره و معاونت در وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران

مشاور بیش از ده شرکت بازرگانی در کشور ترکیه

مشاور ارشد شرکت WMAO بلاروس

[gap height=”22″]

عبدالحکیم بائی

تحلیلگر و تریدر بازارهای مالی داخلی و خارجی 
مدیر عامل شرکت ساختمانی تکسازثمین

[gap height=”22″]

حمید محمدی

وکیل پایه یک دادگستری با دو دهه تجربه کاری در امر وکالت

و مشاوره در ادارات حقوقی ارگان‌های دولتی از جمله بانک مسکن و شهرداری

 • نویسنده کتاب “چرا معامله من باطل شد؟”
 • دارای تحصیلات حقوق قضایی از دانشگاه تهران
 • دانش آموخته تحصیلات تکمیلی با گرایش حقوق خصوصی از دانشگاه تهران
 • عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

[gap height=”22″]

نگار رضوی

کارشناس ارشد روانشناسی با حدود ۲۴ سال سابقه مشاوره و تدریس

 • کارشناس روانشناسی بالینی از دانشگاه الزهرا تهران و کارشناسی ارشد
 • روانشناسی عمومی از دانشگاه علوم و تحقیقات گیلان
 • سابقه بیش از بیست سال در بهزیستی و آموزش و پرورش در سمتهای مختلف کارشناس آموزشی
 • مشاور، معاون و دبیر، مشاور طرحواره درمانگر
 • نویسنده کتاب جرینگ

[gap height=”22″]

جلسه نهم دوره جامع هوش مالی یک در دوم آذر ماه برگزار گردید.

در روز پنجشنبه از ساعت ۱۵ الی ۲۱ در خدمت شرکت کنندگان عزیز بودیم.

[gap height=”25″]

گزارش جلسه نهم دوره جامع هوش مالی یک

[gap height=”25″]

در جلسه نهم دوره جامع هوش مالی یک، پس از مرور مطالب جلسات گذشته به بحث الگوهای ادامه دهنده و بازگشتی پرداخته شد.

[gap height=”25″]

الگوهای ادامه دهنده و بازگشتی

در این جلسه ابتدا به جمع بندی مطالب تحلیل تکنیکال در جلسات پنجم ( برای مشاهده گزارش جلسه پنجم دوره هوش مالی یک کلیک کنید ) و ششم (برای مشاهده گزارش جلسه ششم دوره هوش مالی یک کلیک کنید) پرداخته شد.

الگوهای ادامه دهنده عبارتنداز: الگوهای سر و شانه سقف و کف، دو سقف و دو کف، سه سقف و سه کف معرفی شدند.

پس از بحث تحلیل تکنیکال روی مباحث روانشناسی بازارهای مالی صحبت گردید.

[gap height=”25″]

گزارش جلسه نهم دوره جامع هوش مالی یک

[gap height=”25″]

در ادامه استاد علی بهرام پور به تدریس مذاکره پرداختند.

ابتدا مقدمات مذاکره را باز نموده و اینکه اصلاً مذاکره چیست.

سپس در ارتباط با مذاکره با خود شروع به آموزش کردند.

بعد از آن به برنامه ریزی روزانه پرداختند و اینکه هر شب قرار شد برنامه روز آینده را شرکت کننده ها ارسال نمایند.

 

گزارش کلاس ها و کارگاه ها را مشاهده کرده اید !!!

 

با تستی از دانشگاه هاروارد جلسه ادامه یافت.

با این تست متوجه شدیم که فرق بین انسانهای فوق موفق و معمولی از کجا شروع می شود.

[gap height=”25″]

گزارش جلسه نهم دوره جامع هوش مالی یک

[gap height=”25″]

در ادامه به بررسی آموزش جدول تی پرداخته شد و با انجام دادن چند نمونه از جدول تی برای شرکت کنندگان بیشتر باز شد.

[gap height=”25″]

گزارش جلسه نهم دوره جامع هوش مالی یک

[gap height=”25″]

به گزارش جلسه نهم دوره جامع هوش مالی یک پرداختیم.

اگر این مطالب برای شما مفید بود می توانید آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید
تفسیر حرکت ها و موقعیت های پا در حالت ایستاده

تفسیر حرکت ها و موقعیت های پا در حالت ایستاده

, , ,

تفسیر حرکت ها و موقعیت های پا در حالت ایستاده

در این مقاله به تفسیر حرکت ها و موقعیت های پا در حالت ایستاده می پردازیم.
این مقاله ترجمه مقاله Interpreting Standing Leg Movements and Positions می باشد.

داریم روی اصول مبنای ژست های پا کار می کنیم
و حالا وقتش رسیده که ببینیم این ژست چطور علاقه، و عدم قطعیت را نشان می دهد
و خوشقدم یعنی چه.

بیایید بحثمان را با تاکید بر اهمیت جهت پاها شروع کنیم:

اشاره کردن با پا

پا مثل بخش های دیگر بدن، می تواند تمایلات یک شخص و مرکز توجهش را به ما نشان دهد.
اغلب می توانید حدس بزنید که شخص می خواهد به کجا برود،
و با اشاره ی پایش می فهمید که به کدام جهت دارد نگاه می کند.

برای مثال، فرض کنید شخصی را می بینید که روی هر دو پایش ایستاده
و دارد با شما حرف می زند.
واکنش و حرکت پایش به شما می فهماند که به موضوع حرف علاقمند است یا نه و شاید بخواهد زود برود.

پا معتبرترین مشخصه برای چنین تمایلاتی است
و اگرچه به اندازه ی زل زدن توی چشم کسی قابل دید نیست، اما نشانه ی مهمی است.
ممکن است که ما توی ارتباط بخندیم
و یا سر تکان دهیم، اما تا حالا بطور دقیق روی جهت بدنمان فکر نکرده ایم.

اشاره کردن، علامت مفید و خاصی است که در واکنش های گروهی دیده می شود.
بخصوص وقتی یک گروه از افراد توی یک نیم دایره ایستاده اند،
به راحتی می توانید مشخص کنید که مرکز توجهشان کجاست
و این کار را با جهت پای آنها انجام می دهید.

 

مقاله زبان بدن با تصویر را مشاهده کرده اید

 

اگر قصد دارید وارد یک مکالمه ی پیوسته شوید،
بهتر است توجه کنید که پاها در جهت چه کسی قرار گرفته اند
و آیا جهتشان رو به خارج از جمع است یا نه.
اگر در یک گروه بسته، مکالمه ی فعالی در حال انجام است،
پاها هم یک دایره ی بسته را می سازند.
ازسوی دیگر اگر به جهت پاهای خارج از دایره توجه کنید،
متوجه می شوید که آنها در حال به هم زدن بحث هستند
و بهترین راه این است که همه این حلقه را باز کنند.

 

یک پا را به پشت زدن (مدل لک لکی)

ایستادن به حالتی که یک پا بالا رفته و در پشت بدن مخفی شده
و در واقع شبیه لک لک ایستادن یک ژسن زنانه است که نشانه ی حفاظت از خود می باشد.
وقتی درباره ی ثبات حرف زده می شود، توجه کنید که شاید این ژست کمترین ثبات را داشته باشد
و حتی دخترهای ضعیف با داشتن این ژست کمی تکان بخورند.
پس برای شکستن یخ ها در یک رابطه، با چنین دختری، یک روش دقیق و مورد توجه لازم است که درست مثل نزدیک شدن به حیوانات جنگی است،
درحالیکه شما نمی خواهید بنجنگید و یا حتی به او اجازه ی نزدیک شدن بدهید.

چرا این یک ژست زنانه است؟
شاید چون برای مردها ژست ناراحتی است
و بخاطر نداشتن انعطاف پذیری و نرمی نمی توانند این ژست را تقلید کنند. اما نگران نباشید.
مردان هم سهم خودشان را در فرستادن سیگنال های دفاعی دارند که بعدا درباره اش بحث خواهد شد.

 

مقاله مذاکره هم احتمالاً بدردتان می خورد

 

درباره ی مدل لک لکی گیج نشوید. چرا چنین اتفاقی می افتد؟
چون بیشتر مردم ترجیح می دهند در شرایط غیر رسمی روی پاهایشان تعادل داشته باشند.
می شود گفت که این سبکی از ایستادن است.

 

در حرکت

بیایید درباره ی مثال هایی از حرکت پاهای در حال حرکت حرف بزنیم:

 

خوش قدمی

وقتی احساس خوب و هیجان نسبت به یک رویداد داریم،
با روش تکان دادن بدنمان اجازه می دهیم که این هیجان شناخته شود.
مردم شاد با گام های پرشی راه می روند و انگار دارند از روی زمین به بالا می پرند.

پس حتی وقتی آرام نشسته ایم،
یا سعی می کنیم هیجانمان را نشان ندهیم،
پاهایمان هنوز این هیجان را نشان می دهند و ممکن است در حال تکان دادن پاها باشیم.

 

پا را به زمین کوبیدن

پا را به زمین کوبیدن، نشانه ی جهانی خصومت و ناراحتی است.
در سلطنت حیوانات، گاو نر پایش را به زمین می کوبد و پس از آن به طرف هدفش حرکت می کند.
در ما انسان ها هم هنگام خشم، با این کار احساساتمان را به شیوه ی فیزیکی نشان می دهیم.

بله. این یک ژست بچگانه است و وقتی یک بزرگسال این ژست را از خودش نشان می دهد، افراد بسیار کنجکاو می شوند.
چون در اینصورت یا به احساسشان اجازه ی نمایش داده و یا دارند آن را سرکوب می کنند.

 

مقاله آموزش زبان بدن را از دست ندهید

 

با پا ضربه زدن

ضربه زدن سریع به زمین با یک پا هم جزو عادات آزاردهنده ی دیگر است.
با علائمش بسیار آشنا هستم، چون هنگام بی حوصله گی و ناشکیبایی خودم هم این کار را انجام می دهم.
این حرکت های سریع و پشت سرهم پا به من کمک می کند تا انرژی اضافی ناشی از عصبانیت یا بی حوصله گی را تخلیه کنم،
اما اطرافیانم را هم اذیت می کند.
اگر خوش شانس باشم، می توانم این عادت را ترک کنم،
مثل ناخن جویدن که می شود آن را ترک کرد و فقط به کمی تلاش آگاهانه و سخت کوشی نیاز دارد.

انواع دیگری از ضربه زدن با پا هم وجود دارد که نشانه ی تنش هستند.
همه ی آنها با حرکات سریع و پشت سر هم همراه هستند و آزار دهنده می باشند.
و هرچه سرعتشان بیشتر باشد، نشانه ی آشفتگی بیشتر است.

نکته ی جالب درباره ی تنش و سر رفتن حوصله این است که حرکت های کندتر پا نشانه ی آرامش بیشتر هستند
و در نتیجه حرکت پا را می توان فشار سنجی برای سطح نا آرامی فرد دانست.

اگر این مطالب برای شما مفید بود می توانید آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید
تفسیر زبان بدن در پاها

تفسیر زبان بدن در پاها

, , ,

تفسیر زبان بدن در پاها

در این مقاله به تفسیر زبان بدن در پاها می پردازیم.
این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Interpreting the Body Language of Legs می باشد.

مطمئنم که حالا که اینجایید، از خودتان می پرسید:
“از حرکت دادن پای یک فرد چقدر می توانید نسبت به او شناخت پیدا کنید؟”
خب. ظاهرا خیلی. چون در غیر اینصورت، اینها را توضیح نمی دادم.
درست است؟

در اینجا یاد خواهیم گرفت که چگونه به زبان بدن در پاها توجه کنیم.
به علائمی که اغلب نادیده گرفته می شوند، حتی توسط مشاهده گرهای مشتاق.

اما اول اجازه دهید که شما را متقاعد کنم که بررسی این علائم ارزش دارند:
یک نکته ی سریع، اما مهم:
در دو بخش اول، روی موقعیت های پا در حالت ایستاده و نشسته متمرکز خواهیم شد تا آنها را با هم اشتباه نگیرید.

چرا پاها؟

وقتی برای بار اول شروع به یادگیری زبان بدن کردم، فکر نمی کردم که بتوانم چیز زیادی از پاها یاد بگیرم.
صادقانه بگویید که آخرین باری که چیزی را از پای کسی فهمیدید، کی بود؟
واقعیت این است که از صورت و حرکات یک شخص می شود چیزهای بیشتری فهمید تا وضعیت پاها و ایستادنش.
اما ویژگی های زبان بدن در پا چیست؟

 

مقاله زبان بدن با تصویر هم بدردتان می خورد

 

از دل برود هر آنکه از رود. یعنی هر چیزی که دور شد، کمتر بیاد می آید.
این یک توضیح ادبی است که چرا بیشتر ما با حرف زدن و لبخند دروغین
و یا پنهان کردن دست هایمان دروغ می گوییم.
اما بندرت حواسمان به پاهایمان است.

پا دورترین عضو بدن از مغز است و بنابراین از مرکز توجه دیگران به دور است.
به همین خاطر هرگز روی پای دیگران و پیام هایی که می رسانند، متمرکز نمی شویم.
ما حتی از حرکت پای خودمان هم اغماض می کنیم.
این چشمپوشی و اغماض برای یک مشاهده گر مشتاق فضایی را بوجود می آورد
تا به افکار و نظرات مخفی که بوضوح در هیچ جای بدن دیده نمی شوند، توجه کند.

این منطقه درست برعکس صورت است.
چون صورت مرکز توجه در واکنش با دیگران است
و می تواند به راحتی احساسات را نشان دهد
و ما به سرعت یاد می گیریم که در مواقع ضروری ماسک بر صورتمان بگذاریم.

حالا که این را می دانیم،
بیایید ببینیم که از زبان بدن در پاها چه چیزهایی می توانیم بفهمیم:

 

تفسیر زبان بدن در پاها

 

چقدر پایدار هستید؟

درباره ی شخصی که ایستاده، چیزهای زیادی می توان گفت.
انطباقی بین پایداری و دوام شخص و اعتماد به نفس و خوب بودنش وجود دارد.

 • وارد کردن وزن متعادل به هردو پا با پاهایی باز شده به عرض شانه، موقعیت برتری و پرخاشگری است. فقط تفنگداری را مجسم کنید که برای شلیک کردن در چنین موقعیتی ایستاده است
 • انداختن پاها روی هم، نشانه ی همدردی با اوست، چون با اینکار فضایی را برای مانور دادن در حضورش باقی نگذاشته اید

اما اگر هر دو نفر هم جنس باشند،
می تواند نشانه ی خصمانه ای باشد
و اگر از دو جنس مخالف باشند، نشانه ی جاذبه و علاقه است.

و بستن پاها در کنار همدیگر، نشانه ی تسلیم شدن، شناخت (احترام سربازان) و یا عدم قطعیت است.
تسلیم کردن یک فرد از لحاظ اجتماعی و فیزیکی با چنین موقعیتی، کار آسانی است.
بعلاوه سازگاری با افرادی که از چنین ژست هایی استفاده می کنند، کار ساده ایست.
انداختن وزن بدن روی یک پا و قرار دادن پای دیگر در موقعیت آرام تر تمایلات و نظرات آن شخص را به ما نشان می دهد

 

پاهای ضربدری بسته شده

پاهای ضربدری بسته شده بسیار شبیه به دست های ضربدری هستند.
و منطقه ی جنسی را پوشش داده و می توانند به منطقه ی حفاظت شده اشاره داشته باشند.
با اینکه دست و پای ضربدری بسته شده تعابیر مشابهی دارند،
اما ضربدری بستن پاها عملکردی با خودآگاهی کمتر است
و همیشه پیام های منفی را نمی رساند.

 

مقاله زبان بدن را از دست ندهید

 

ضربدری کردن پاها ما را بی حرکت می کند
و تا آنها را از هم باز نکنیم، نمی توانیم حرکت کنیم.
پس می تواند علامتی منفی باشد و نتیجه ای معکوس بدهد.
درحالیکه شما خواستار چنین نتیجه ای نبوده باشید.
پاهای ضربدری علامت ماهیت یادآوری هم هستند

از سوی دیگر، می توانند یک موقعیت لم دادن به عقب ساده باشند که بسیاری از افراد برای رسیدن به آرامش از آن استفاده می کنند
تا نشان دهند که خسته اند.
بیاد داشته باشید که وقتی می خواهید کسی را متقاعد کرده و یا رویش تاثیر بگذارید، از این ژست استفاده نکنید.
چون برای اثر گذاری روی دیگران به حد کافی جدی و مشتاق به نظر نخواهید رسید.

اگر این مطالب برای شما مفید بود می توانید آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید