مذاکره با مدیرمان چگونه باید باشد؟

مذاکره با مدیرمان چگونه باید باشد؟

, ,
مذاکره با مدیرمان چگونه باید باشد؟ در این مقاله به مذاکره با مدیرمان چگونه باید باشد؟ می پردازیم.برای رفتار با مدیرمان ابتدا نسبت به پذیرش مسئولیتها شور و شوق و آمادگی از خود نشان دهید.   واگذاری کارها را بپدیرید می توانیم بر…
بدانیم کی وقت ترک میز مذاکره است و نه وقت حرف زدن

بدانیم کی وقت ترک میز مذاکره است و نه وقت حرف زدن

, ,
بدانیم کی وقت ترک میز مذاکره است و نه وقت حرف زدن بدانیم کی وقت ترک میز مذاکره است و نه وقت حرف زدن موضوع این مقاله می باشد. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Knowing When It’s Time To Walk-Not Talk می باشد.اگر دیگر هیچ دلیلی برای مذاکره …
گزارش جلسه چهاردهم دوره جامع هوش مالی یک

گزارش جلسه چهاردهم دوره جامع هوش مالی یک

, ,
گزارش جلسه چهاردهم دوره جامع هوش مالی یک به بررسی و گزارش جلسه چهاردهم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم.دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشداین دوره در هجده جلسه برگزار می شود[gap height="22"][gap height="22"]این دوره …
جلسه سیزدهم دوره جامع هوش مالی

گزارش جلسه سیزدهم دوره جامع هوش مالی یک

, ,
گزارش جلسه سیزدهم دوره جامع هوش مالی یک به بررسی و گزارش جلسه سیزدهم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم.دوره جامع هوش مالی یک دوره هشت ماهه می باشداین دوره در هجده جلسه برگزار می شود[gap height="22"][gap height="22"]این دور…
بررسی مدیران

بررسی مدیران

, ,
بررسی مدیران در ادامه مقالات این شنبه به بررسی مدیران می پردازیم. این سومین مقاله از انواع مدیران می باشد. مدیر مداخله گر مدیری که در کارها مداخله می کند، نمی تواند منتطر پیشرفت کارهای واگذار شده بماند. از این رو، پی در پی در نزدیکی میز کا…
جلوگیری از گرفتار شدن در دام های مذاکره در چین

جلوگیری از گرفتار شدن در دام های مذاکره در چین

, ,
جلوگیری از گرفتار شدن در دام های مذاکره در چین در این مقاله به جلوگیری از گرفتار شدن در دام های مذاکره در چین می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Avoiding Common Pitfalls During Negotiations In China می باشد..باید سعی کنیم آن اشتباه…
حوزه ی احتمالی توافق

حوزه ی احتمالی توافق

, ,
حوزه ی احتمالی توافق در این مقاله به حوزه ی احتمالی توافق می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان The Zone Of Possible Agreement می باشد.حوزه ی احتمالی توافق یا مذاکره ZOPAحوزه ی احتمالی مذاکره یا ZOPA گستره ی آسمان آبی است، جاییک…
هوش فرهنگی

هوش فرهنگی

, ,
هوش فرهنگی در این مقاله به هوش فرهنگی می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Being Culturally Intelligent می پردازیم.برای آموزش فرهنگی محدودیت هایی وجود دارد، اگر ناهنجاری هایی داشته باشد منحرف یا تحریف می شود. باید تصمیم بگیریم نکات دقیق …
از سبک مذاکره ی خود استفاده کنید

از سبک مذاکره ی خود استفاده کنید ، نگذارید آن از شما استفاده کند

, ,
از سبک مذاکره ی خود استفاده کنید ، نگذارید آن از شما استفاده کند از سبک مذاکره ی خود استفاده کنید ، نگذارید آن از شما استفاده کند، موضوع این مقاله می باشد. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Use Your Negotiation Style – Don’t Let It Use You می …
جنبه های فکری و نگرش های مذاکره

جنبه های فکری و نگرش های مذاکره

, ,
جنبه های فکری و نگرش های مذاکره در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان جنبه های فکری و نگرش های مذاکره می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Negotiation Approaches And Perspectives می باشد.قبل از اینکه به سرعت بر سر میز مذاکره بنشینی…