من علی بهرام پور، نویسنده، مدرس و مربی اصول و فنون مذاکره هستم و قصد دارم در این وبسایت مطالب کاربردی و مورد نیاز را که در سالیان فعالیتم در بلاروس و ترکیه و ایران عزیز بدست آوردم را به اشتراک بگذارم.

مقاله301
 • اثر زبان بدن بر مذاکرات

  اثر زبان بدن بر مذاکرات در این مقاله به اثر زبان بدن بر مذاکرات می پردازیم در این مقاله به ترجمه مقا ...

 • زبان بدن و مهارت های گوش دادن

  زبان بدن و مهارت های گوش دادن در این مقاله به زبان بدن و مهارت های گوش دادن می پردازیم در این مقاله ...

 • معایب و مزایای فروش غیرمستقیم

  معایب و مزایای فروش غیرمستقیم در این مقاله به معایب و مزایای فروش غیرمستقیم می پردازیم در این مقاله ...

 • مذاکره و انواع مختلف مذاکره

  مذاکره و انواع مختلف مذاکره دز این مقاله به مذاکره و انواع مختلف مذاکره می پردازیم در این مقاله به ت ...

 • زبان بدن احترام

  زبان بدن احترام در این مقاله به زبان بدن احترام می پردازیم اگرچه امروز بندرت در جوامع برای احترام از ...

 • زبان جنسی بدن

  زبان جنسی بدن در این مقاله به زبان جنسی بدن می پردازیم. هدف این مقاله بیان علائم زبان بدن است، نه رو ...

 • زبان بدن در حالت نشستن نسبت به دیگران

  زبان بدن در حالت نشستن نسبت به دیگران در این مقاله به زبان بدن در حالت نشستن نسبت به دیگران می پرداز ...

 • نقطه ی مقاومت خود را مشخص کنید

  نقطه ی مقاومت خود را مشخص کنید در این مقاله از مقاله های این شنبه به نقطه ی مقاومت خود را مشخص کنید ...

 • آینه بودن و هماهنگی علائم زبان بدن

  آینه بودن و هماهنگی علائم زبان بدن در این مفاله به آینه بودن و هماهنگی علائم زبان بدن می پردازیم وقت ...

 • فضای شخصی

  فضای شخصی در این مقاله به فضای شخصی می پردازیم عبارت تکنیکی فضای شخصی در زبان بدن، تقریبی است. فضای ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده