من علی بهرام پور، نویسنده، مدرس و مربی اصول و فنون مذاکره هستم و قصد دارم در این وبسایت مطالب کاربردی و مورد نیاز را که در سالیان فعالیتم در بلاروس و ترکیه و ایران عزیز بدست آوردم را به اشتراک بگذارم.

مقاله239
 • مذاکره در محل کار

  مذاکره در محل کار در این مقاله به مذاکره در محل کار می پردازیم در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنو ...

 • برخورد با خشم

  برخورد با خشم در این مقاله به برخورد با خشم می پردازیم مذاکره کنندگان اغلب با کسی که عصبانی یا ناراح ...

 • مذاکرات در زندگی واقعی

  مذاکرات در زندگی واقعی در این مقاله به مذاکرات در زندگی واقعی می پردازیم در این مقاله به ترجمه مقاله ...

 • مثالهایی از مذاکره

  مثالهایی از مذاکره در این مقاله به مثالهایی از مذاکره می پردازیم در این مقاله به ترجمه مقاله ای از د ...

 • استراتژی مذاکره

  استراتژی مذاکره در این مقاله به استراتژی مذاکره می پردازیم در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان N ...

 • استراتژی و تاکتیک موثر در مذاکره

  استراتژی و تاکتیک موثر در مذاکره در این مقاله به استراتژی و تاکتیک موثر در مذاکره می پردازیم در این ...

 • مهارتهایی که رهبران برای موفقیت به آنها نیاز دارند

  مهارتهایی که رهبران برای موفقیت به آنها نیاز دارند در این مقاله به مهارتهایی که رهبران برای موفقیت ب ...

 • تمرین هایی برای مذاکره

  تمرین هایی برای مذاکره در این مقاله به تمرین هایی برای مذاکره می پردازیم در این مقاله به ترجمه مقاله ...

 • بهترین روش های ارتباط بی کلام

  بهترین روش های ارتباط بی کلام در این مقاله به بهترین روش های ارتباط بی کلام می پردازیم در این مقاله ...

 • طرز برخورد با افراد غیرمنطقی

  طرز برخورد با افراد غیرمنطقی در این مقاله به طرز برخورد با افراد غیرمنطقی می پردازیم در اولین مقاله ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده