آرشیو دسته: این شنبه

ایجاد، مدیریت و بهبود معامله ها در سراسر جهان ایجاد، مدیریت و بهبود معامله ها در سراسر جهان موضوع این مقاله از سری مقالات این شنبه می باشد. همانطور که عنوان مشخص ...
ادامه مطلب ۸ اردیبهشت , ۱۳۹۷
درآمدتان را چند برابر کنید در ادامه مقالات این شنبه به مقاله ای با عنوان درآمدتان را چند برابر کنید می پردازیم که ترجمه مقاله ای با عنوان HOW TO TURN YOUR PASSION ...
ادامه مطلب ۱ اردیبهشت , ۱۳۹۷
سیستم عامل فوق العاده ی مغز شما سیستم عامل فوق العاده ی مغز شما موضوع این مقاله می باشد از سری مقالات این شنبه که ترجمه مقاله ای با عنوان YOUR BRAIN’S ...
ادامه مطلب ۱۸ فروردین , ۱۳۹۷
آیا به فضای خصوصی آنلاین اهمیت می دهید؟ در این مقاله به آیا به فضای خصوصی آنلاین اهمیت می دهید؟ می پردازیم. این مقاله تحلیل مقاله ای با عنوان Your Emotional Reactions are being ...
ادامه مطلب ۱۱ فروردین , ۱۳۹۷
شناسایی دروغگو در این مقاله از سری مقالات این شنبه به مقاله ای با عنوان شناسایی دروغگو می پردازیم. این مقاله با عنوان Catching Liars توسط دکتر پل اکمن نوشته شده است که ...
ادامه مطلب ۴ فروردین , ۱۳۹۷
راه های تشخیص دروغگو راه های تشخیص دروغگو موضوع این مقاله از سری مقالات این شنبه می باشد. این مقاله که نوشته دکتر پل اکمن می باشد در اینجا به تحلیل این ...
ادامه مطلب ۲۶ اسفند , ۱۳۹۶
چگونه نه بگوییم در این مقاله از سری مقالات این شنبه به مقاله ای با عنوان چگونه نه بگوییم می پردازیم. این مقاله تحلیل مقاله ای با عنوان Yes to the Person, "No" to ...
ادامه مطلب ۱۹ اسفند , ۱۳۹۶
چگونه اشتباه مدیرمان را گوشزد کنیم؟ در ادامه مقالات این شنبه به چگونه اشتباه مدیرمان را گوشزد کنیم؟ می پردازیم. این مقاله تحلیل و بررسی مقاله ای با عنوان How to Tell Your Bosses ...
ادامه مطلب ۱۲ اسفند , ۱۳۹۶
حل اختلافات فردی از سری مقالات این شنبه حل اختلافات فردی موضوع این مقاله می باشد. این مقاله ترجمه مقاله Resolving Interpersonal Conflicts می باشد. حل اختلافات فردی در محل کار، یک فرآیند بهبود ...
ادامه مطلب ۵ اسفند , ۱۳۹۶
با مدیرمان کار کنیم در ادامه مقالات این شنبه به مقاله ای با عنوان با مدیرمان کار کنیم می پردازیم. اداره کردن مدیرمان می تواند با اداره کردن خودمان، عملکرد مطلوب، و به ...
ادامه مطلب ۲۸ بهمن , ۱۳۹۶
در محل کار چه شخصیتی داشته باشیم؟ در محل کار چه شخصیتی داشته باشیم؟ موضوع این مقاله از مقالات این شنبه می باشد. خود را در وضعیت مناسبی نگه داریم و انرژی ...
ادامه مطلب ۲۱ بهمن , ۱۳۹۶
به مدیرمان پاسخ بدیم به مدیرمان پاسخ بدیم موضوع مقاله ای می باشد که در ادامه مقالات این شنبه که به بررسی مدیر و رفتارهایشان پرداختیم می باشد. مدیر آرمانی، جسور و ...
ادامه مطلب ۱۴ بهمن , ۱۳۹۶
بررسی مدیران در ادامه مقالات این شنبه به بررسی مدیران می پردازیم. این سومین مقاله از انواع مدیران می باشد. مدیر مداخله گر مدیری که در کارها مداخله می کند، نمی تواند منتطر پیشرفت کارهای ...
ادامه مطلب ۷ بهمن , ۱۳۹۶
انواع مدیران انواع مدیران ، در ادامه مقالات این شنبه به بررسی مدیران می پردازیم.   مدیر کمال گرا مدیر کمال گرا معیارهایی در سطح بالا را برای خطوط پایانی قرار می دهد و راضی ...
ادامه مطلب ۳۰ دی , ۱۳۹۶
چه نوع مدیری داریم در ادامه مقالات این شنبه به مقاله ای با عنوان چه نوع مدیری داریم می پردازیم. در طول مسیر شغلی ممکن هست با مدیران متفاوتی کار کنیم. بررسی کنیم که ...
ادامه مطلب ۲۳ دی , ۱۳۹۶