آرشیو دسته: بهبود فردی

شناخت مسائل اخلاقی در این مقاله به شناخت مسائل اخلاقی می پردازیم بسیاری از (و شاید اکثرا) رفتارهای غیر اخلاقی که افراد در طول مذاکره از خود نشان می دهند، ناشی از فرآیندهای روحی ...
ادامه مطلب ۳۱ اردیبهشت , ۱۳۹۶
خواندن فکر افراد در این مقاله به خواندن فکر افراد می پردازیم این مقاله ترجمه مقاله ای با نام Be a Better Mind Reader and Create Value Using Integrative Negotiation Strategies می باشد در این ...
ادامه مطلب ۲۵ اردیبهشت , ۱۳۹۶
در این مقاله به دروغ گفتن پردازیم در این مقاله به تحلیل و بررسی مقاله ای از دانشگاه هاروارد با عنوان Dealing with Difficult People: Lies, Lies, and More Lies می پردازیم.   معامله با ...
ادامه مطلب ۱۰ اردیبهشت , ۱۳۹۶
شغل مناسب من در این مقاله به شغل مناسب من می پردازیم در این مقاله به تحلیل و بررسی مقاله ای با عنوان seven Ways Millennials Can Make Really Smart Career Choices می ...
ادامه مطلب ۷ اردیبهشت , ۱۳۹۶
چگونه همیشه سرحال باشیم چگونه همیشه سرحال باشیم ، موضوع این مقاله می باشد. در این مقاله به تحلیل و بررسی مقاله ای از آقای پیتر اکونومی با عنوان five Things Really Happy People ...
ادامه مطلب ۶ اردیبهشت , ۱۳۹۶
چگونه سریع به خواب برویم در این مقاله به چگونه سریع به خواب برویم می پردازیم. در این مقاله به تحلیل و بررسی مقاله ای با عنوان Can't Sleep? Do This 1 Thing to ...
ادامه مطلب ۵ اردیبهشت , ۱۳۹۶
چگونه فرد موفقی شویم چگونه فرد موفقی شویم ، موضوع مقاله مورد بحث می باشد در این مقاله به تحلیل و بررسی مقاله ای با عنوان Want to Be Happier and More Successful? ...
ادامه مطلب ۲ اردیبهشت , ۱۳۹۶
استفاده از قدرت ذهن در این مقاله به استفاده از قدرت ذهن می پردازیم. در این مقاله به تحلیل و بررسی مقاله ای می پردازیم به نام The 1 Thing You Need to ...
ادامه مطلب ۱ اردیبهشت , ۱۳۹۶
تمایل به خود محوری در این مقاله به تمایل به خود محوری می پردازیم در مقاله های گذشته به تعریف خود محوری در مذاکره پرداختیم. در این مقاله تمایل به خود محوری را ...
ادامه مطلب ۱۶ اسفند , ۱۳۹۵
مذاکره با شش کلاه تفکر در این مقاله به مذاکره با شش کلاه تفکر می پردازیم. شش کلاه تفکر نام کتابی می باشد از دکتر ادوارد دبونو که نگاهی تازه به مدیریت اندیشه ...
ادامه مطلب ۸ اسفند , ۱۳۹۵
راه کارهای دریافت اطلاعات از مذاکره کنندگان در این مقاله راه کارهایی را بررسی می نمائیم تا بتوانیم از مذاکره کنندگان دریافت اطلاعات داشته باشیم. قبل از مطالعه مقاله راه کارهای دریافت ...
ادامه مطلب ۵ اسفند , ۱۳۹۵
چگونه تمرکز خود را افزایش دهیم، نام مقاله ای می باشد که امروز می خواهیم در ارتباط با آن بیشتر بدانیم. با این مطلب آغاز می نمایم که هیچ چیز را ...
ادامه مطلب ۲۹ آبان , ۱۳۹۵