آرشیو دسته: ترجمه شده

اهداف، لنگر و نتیجه ی مذاکره در این مقاله به اهداف، لنگر و نتیجه ی مذاکره می پردازیم. این مقاله تحلیل مقاله ای با عنوان Aspirations, Anchoring, And Negotiation Result می باشد. باید بفهمیم چرا ...
ادامه مطلب ۱۰ فروردین , ۱۳۹۷
خشم سازنده در این مقاله به خشم سازنده می پردازیم. این مقاله تحلیل مقاله ای با عنوان Constructive Anger می باشد. مطلب زیر گزیده ای در مورد خشم سازنده برگرفته از کتاب " گفتگو بین ...
ادامه مطلب ۹ فروردین , ۱۳۹۷
رفتارهای انطباقی در این مقاله به رفتارهای انطباقی می پردازیم. این مقاله به تحلیل مقاله ای با عنوان Compassionate Actions می پردازد شرحی بر احساسات انطباقی چرا رفتار انطباقی را خوب می دانیم؟ ما عقیده دارم که ...
ادامه مطلب ۸ فروردین , ۱۳۹۷
در این مقاله به هشت افسانه در مورد دروغ می پردازیم این مقاله تحلیل مقاله ای با عنوان 8 Myths about Lying می باشد همه دروغگو هستند اینگونه نیست. نه در مورد مسائل جدی، و نه ...
ادامه مطلب ۷ فروردین , ۱۳۹۷
به من دروغ بگو در این مقاله به مقاله ای با عنوان " به من دروغ بگو " می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان The Truth Behind Lie to Me ...
ادامه مطلب ۶ فروردین , ۱۳۹۷
چطور تقاضای پول بیشتر کنیم؟ در این مقاله به چطور تقاضای پول بیشتر کنیم؟ می پردازیم این مقاله تحلیل مقاله ای با عنوان Price Negotiation Techniques: How To Ask For More می باشد. تکنیک های مذاکره ...
ادامه مطلب ۵ فروردین , ۱۳۹۷
شناسایی دروغگو در این مقاله از سری مقالات این شنبه به مقاله ای با عنوان شناسایی دروغگو می پردازیم. این مقاله با عنوان Catching Liars توسط دکتر پل اکمن نوشته شده است که ...
ادامه مطلب ۴ فروردین , ۱۳۹۷
پنج عادت ناپسند که باعث می شود رهبران کاملا غیر حرفه ای بنظر برسند در این مقاله به پنج عادت ناپسند که باعث می شود رهبران کاملا غیر حرفه ای بنظر برسند ...
ادامه مطلب ۴ فروردین , ۱۳۹۷
چگونگی بیان شما نشان می دهد که که پیروز می شوید یا شکست می خورید چیزی که شما می گویید، و چگونگی بیان شما نشان می دهد که که پیروز می ...
ادامه مطلب ۳ فروردین , ۱۳۹۷
علم همواره برای کمک به درک مستقیم احساسات راهی پیدا می کند در این مقاله به علم همواره برای کمک به درک مستقیم احساسات راهی پیدا می کند می پردازیم. این مقاله تحلیل ...
ادامه مطلب ۲ فروردین , ۱۳۹۷
هشت راه ساده برای خواندن و تشخیص زبان بدن دیگران در این مقاله به هشت راه ساده برای خواندن و تشخیص زبان بدن دیگران می پردازیم این مقاله تحلیل مقاله ای با عنوان 8 ...
ادامه مطلب ۱ فروردین , ۱۳۹۷
اصول و تکنیک های یک مذاکره ی قوی در این مقاله به اصول و تکنیک های یک مذاکره ی قوی می پردازیم. این مقاله تحلیل مقاله ای با عنوان Power Negotiation Principles & Techniques ...
ادامه مطلب ۲۹ اسفند , ۱۳۹۶
چهار شگرد زبان بدن برای افزایش فروش در این مقاله به چهار شگرد زبان بدن برای افزایش فروش می پردازیم. این مقاله تحلیل مقاله ای با عنوان 4 Body Language Tricks You Can Use ...
ادامه مطلب ۲۸ اسفند , ۱۳۹۶
هشت راهی که از طریق آنها، زبان بدن به آی کیو غلبه می کند هشت راهی که از طریق آنها، زبان بدن به آی کیو غلبه می کند موضوع این مقاله می باشد. این ...
ادامه مطلب ۲۷ اسفند , ۱۳۹۶
راه های تشخیص دروغگو راه های تشخیص دروغگو موضوع این مقاله از سری مقالات این شنبه می باشد. این مقاله که نوشته دکتر پل اکمن می باشد در اینجا به تحلیل این ...
ادامه مطلب ۲۶ اسفند , ۱۳۹۶