آرشیو دسته: تعریف و انواع مذاکره

تفاوت های سبک مذاکره در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان تفاوت های سبک مذاکره می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Gender Benders می باشد. این مقاله تفاوت ...
ادامه مطلب ۱۷ آذر , ۱۳۹۶
مذاکره برنده برنده مذاکره برنده برنده چیست؟ در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان What Is Win-Win Negotiation می پردازیم. باید ارزیابی کنیم که یک سبک ضعیف مذاکره برنده برنده چگونه ...
ادامه مطلب ۱۰ آذر , ۱۳۹۶
استعاره های مذاکره تجاری در این مقاله به استعاره های مذاکره تجاری می پردازیم. در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Business Negotiation Metaphors می پردازیم. استعاره ها کمک می کنند ...
ادامه مطلب ۲۴ آبان , ۱۳۹۶
انواع سبک مذاکره در این مقاله به انواع سبک مذاکره که ترجمه مقاله ای با عنوان Negotiation Styles می پردازیم. سبک مذاکره ما می تواند آنچه با سختکوشی به بن بست می ...
ادامه مطلب ۳ آبان , ۱۳۹۶
انواع مذاکرات در این مقاله به انواع مذاکرات می پردازیم در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Negotiation Types می پردازیم دو نوع مذاکره مختلف وجود دارد: مذاکره یکپارچه و مذاکره ...
ادامه مطلب ۱۲ مهر , ۱۳۹۶
دستور جلسه دز این مقاله به دستور جلسه می پردازیم. با باز شدن مذاکره و یک سری قضاوت های درونی درباره ی طرف مقابل، لازم است که در بحث کردن درباره ی ...
ادامه مطلب ۳ مهر , ۱۳۹۶
انواع سبک در مذاکره در این مقاله به انواع سبک در مذاکره می پردازیم.   افراد و محل ها آیا تاکنون فردی را با شخصیت مغناطیسی ملاقات کرده اید؟ فردی که تحت هر شرایطی ...
ادامه مطلب ۱ مهر , ۱۳۹۶
مهارت هایی برای مذاکره در این مقاله به مهارت هایی برای مذاکره می پردازیم.   حتی اگر کارمان شامل مذاکره نشود، برای تعویض ماشین، خانه و یا حتی فروش کمد لباسمان می توانیم یک ...
ادامه مطلب ۳۰ شهریور , ۱۳۹۶
چهار نوع مذاکره کننده داریم : شما جزو کدام دسته هستید؟ چهار نوع مذاکره کننده داریم: شما جزو کدام دسته هستید؟ در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Four Types of ...
ادامه مطلب ۲۸ شهریور , ۱۳۹۶
مذاکره و انواع مختلف مذاکره دز این مقاله به مذاکره و انواع مختلف مذاکره می پردازیم در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Negotiation And Different Types Of Negotiators می پردازیم   " مباحثه ها ...
ادامه مطلب ۲۵ مرداد , ۱۳۹۶
انواع مذاکره در سازمان ها در این مقاله به انواع مذاکره در سازمان ها می پردازیم در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Types of negotiation in organizations می پردازیم با توجه به زمان ...
ادامه مطلب ۸ مرداد , ۱۳۹۶
انواع روش های مذاکره در این مقاله به انواع روش های مذاکره می پردازیم در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Negotiation Outcomes می پردازیم   نتیجه مذاکره: برد-باخت، باخت-باخت و برد-برد   درحالیکه بسیاری ...
ادامه مطلب ۷ مرداد , ۱۳۹۶
راه های مذاکره در این مقاله به راه های مذاکره می پردازیم در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Approaches to Negotiation می پردازیم   راه های مذاکره چهار روش مختلف برای مذاکره وجود دارد ...
ادامه مطلب ۶ مرداد , ۱۳۹۶
انواع مذاکره را نام ببرید انواع مذاکره را نام ببرید عنوان این مقاله می باشد. در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Seven Types of Negotiation And One Big Myth می ...
ادامه مطلب ۵ مرداد , ۱۳۹۶
مذاکره باخت باخت در این مقاله به مذاکره باخت باخت می پردازیم در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان The Secrets To Lose-Lose Negotiation می پردازیم رموز مذاکره باخت باخت بهترین مذاکره کنندگان به ...
ادامه مطلب ۲۴ تیر , ۱۳۹۶