آرشیو دسته: پیش مذاکره

پیشنهاد اول در مذاکره پیشنهاد اول در مذاکره که همیشه سوال بسیاری از مذاکره کنندگان بوده. ما پیشنهاد اول را بدهیم؟ بگذاریم طرف مقابل پیشنهاد اول را بدهد؟ اکثراً بر این باورند که هرگز ...
ادامه مطلب ۲۴ بهمن , ۱۳۹۵
اولین نکته تمرین کردن می باشد. (آمادگی قبل از جلسه مذاکره) نقطه شروع مذاکره در واقع پیش از آغاز مذاکره می باشد، برنامه ریزی برای مذاکره به نظر بنده مهمترین قسمت ...
ادامه مطلب ۲۶ آبان , ۱۳۹۵
قبل از برگزاری یک مذاکره مفید و نتیجه بخش باید مرحله پیش مذاکره را جدی بگیرید. این مرحله که با برنامه ریزی برای مذاکره رابطه مستقیم دارد به شما کمک ...
ادامه مطلب ۱۶ آبان , ۱۳۹۵
چگونه برای مذاکره برنامه ریزی کنیم؟ تصور کنید پیشنهادی جهت برگزاری یک مذاکره روی میز شما قرار داده اند و شما برنامه ریزی برای مذاکره انجام نداده اید، می دانید در این ...
ادامه مطلب ۱۳ مهر , ۱۳۹۵