آرشیو دسته: گزارش کلاس و کارگاه

مبانی مذاکره کارگاه مبانی مذاکره برگزار شد. در اینجا به گزارش این جلسه می پردازیم این کارگاه در تاریخ هشتم بهمن ماه توسط علی بهرام پور برگزار گردید برای شناخت بیشتر ابتدا شرکت کنندگان ...
ادامه مطلب ۱۱ بهمن , ۱۳۹۵