آرشیو دسته: زبان بدن

افراد قدرتمند، دروغگو های بهتری هستند در این مقاله به افراد قدرتمند، دروغگو های بهتری هستند می پردازیم. این یک مقاله از مقالات دانشگاه هاروارد با عنوان Defend Your Research: Powerful People Are Better ...
ادامه مطلب ۳۱ فروردین , ۱۳۹۶
در این مقاله به آموزش زبان بدن می پردازیم. زبان بدن در انتقال افکار و احساسات ما بسیار موثرتر از زبان گفتاری عمل می کند. برخی از نشانه های زبان بدن ...
ادامه مطلب ۲۷ فروردین , ۱۳۹۶
زبان بدن در مذاکره در این مقاله به زبان بدن در مذاکره می پردازیم. در این مقاله به تحلیل و بررسی مقاله ای با عنوان These 5 Body Language Mistakes Make Millennials Look ...
ادامه مطلب ۲۵ فروردین , ۱۳۹۶
زبان بدن چیست ؟ زبان بدن چیست و در مذاکره چگونه باید از آن استفاده نمائیم. در مقاله ای به تعریف زبان بدن پرداختیم و با مفهوم و تعریف آن آشنا شدیم ...
ادامه مطلب ۲۷ دی , ۱۳۹۵
زبان بدن زبان بدن چیست؟ در این مقاله به زبان بدن می پردازیم، زبان بدن را تعریف می کنیم و با مقدمات زبان بدن بیشتر آشنا می شویم. اهمیت زبان بدن اگر بیشتر ...
ادامه مطلب ۱۲ دی , ۱۳۹۵