آرشیو دسته: زبان بدن

پنج راه برای اینکه زبان بدنمان بلند و واضح حرف بزند در این مقاله به پنج راه برای اینکه زبان بدنمان بلند و واضح حرف بزند می پردازیم. در این مقاله به ترجمه ...
ادامه مطلب ۲۹ تیر , ۱۳۹۶
صداقت در زبان بدن در این مقاله به صداقت در زبان بدن می پردازیم در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Body Language Basics می پردازیم میلیون ها سال است که نیاکانمان در ...
ادامه مطلب ۲۸ تیر , ۱۳۹۶
چگونه با زبان بدن ارتباط برقرار کنیم زبان بدن یکی از ابزارهای بسیار مهم در ارتباطات روزمره و تخصصیه که به آن ارتباط غیرکلامی هم میگیم. استفاده درست از این ابزار ...
ادامه مطلب ۲۷ تیر , ۱۳۹۶
تحقیق درباره ی زبان بدن در این مقاله به تحقیق درباره ی زبان بدن می پردازیم این مقاله از مقالات ترجمه شده دانشگاه هاروارد با عنوان Body Language in the Negotiation Process and Beyond ...
ادامه مطلب ۱۵ خرداد , ۱۳۹۶
خواندن فکر افراد در این مقاله به خواندن فکر افراد می پردازیم این مقاله ترجمه مقاله ای با نام Be a Better Mind Reader and Create Value Using Integrative Negotiation Strategies می باشد در این ...
ادامه مطلب ۲۵ اردیبهشت , ۱۳۹۶
افراد قدرتمند، دروغگو های بهتری هستند در این مقاله به افراد قدرتمند، دروغگو های بهتری هستند می پردازیم. این یک مقاله از مقالات دانشگاه هاروارد با عنوان Defend Your Research: Powerful People Are Better ...
ادامه مطلب ۳۱ فروردین , ۱۳۹۶
آموزش زبان بدن در این مقاله به آموزش زبان بدن می پردازیم. در این مقاله به تحلیل و بررسی مقاله ای با عنوان Your Body Language Speaks for You in Meetings می پردازیم این ...
ادامه مطلب ۲۷ فروردین , ۱۳۹۶
زبان بدن در مذاکره در این مقاله به زبان بدن در مذاکره می پردازیم. در این مقاله به تحلیل و بررسی مقاله ای با عنوان These 5 Body Language Mistakes Make Millennials Look ...
ادامه مطلب ۲۵ فروردین , ۱۳۹۶
زبان بدن چیست ؟ زبان بدن چیست و در مذاکره چگونه باید از آن استفاده نمائیم. در مقاله ای به تعریف زبان بدن پرداختیم و با مفهوم و تعریف آن آشنا شدیم ...
ادامه مطلب ۲۷ دی , ۱۳۹۵
زبان بدن زبان بدن چیست؟ در این مقاله به زبان بدن می پردازیم، زبان بدن را تعریف می کنیم و با مقدمات زبان بدن بیشتر آشنا می شویم. اهمیت زبان بدن اگر بیشتر ...
ادامه مطلب ۱۲ دی , ۱۳۹۵