آرشیو دسته: هوش مالی

با گزارش جلسه شانزدهم دومین دوره هوش مالی با ما همراه باشید. دوره جامع هوش مالی، یک دوره هفت ماهه می­ باشد که دومین دوره آن در اسفند نود و شش با ...
ادامه مطلب ۸ مهر , ۱۳۹۷
با گزارش جلسه پانزدهم دومین دوره هوش مالی با ما همراه باشید. دوره جامع هوش مالی، یک دوره هفت ماهه می­ باشد که دومین دوره آن در اسفند نود و شش با ...
ادامه مطلب ۷ مهر , ۱۳۹۷
با گزارش جلسه چهاردهم دومین دوره هوش مالی با ما همراه باشید. دوره جامع هوش مالی، یک دوره هفت ماهه می­ باشد که دومین دوره آن در اسفند نود و شش با ...
ادامه مطلب ۱۶ مرداد , ۱۳۹۷
سمینار سرعت‌گیرهای جاده ثروت زمان: رأس ساعت 5 بعدازظهر روز جمعه 12 مردادماه 1397 مکان: طبقه شانزدهم هتل پارسیان انقلاب تهران موضوع: در جاده ثروت، چه سرعت‌گیرهایی هست؟ چگونه آن‌ها را از پیش ...
ادامه مطلب ۱۵ مرداد , ۱۳۹۷
با گزارش جلسه سیزدهم دومین دوره هوش مالی با ما همراه باشید. دوره جامع هوش مالی، یک دوره هفت ماهه می­ باشد که دومین دوره آن در اسفند نود و شش با ...
ادامه مطلب ۱۴ مرداد , ۱۳۹۷
گزارش جلسه دوازدهم از دومین دوره هوش مالی با گزارش جلسه دوازدهم دومین دوره هوش مالی با ما همراه باشید. دوره جامع هوش مالی، یک دوره هفت ماهه می­ باشد که دومین دوره ...
ادامه مطلب ۲۵ تیر , ۱۳۹۷
گزارش جلسه یازدهم از دومین دوره هوش مالی با گزارش جلسه یازدهم دومین دوره هوش مالی با ما همراه باشید. دوره جامع هوش مالی، یک دوره هفت ماهه می­ باشد که دومین دوره ...
ادامه مطلب ۲۴ تیر , ۱۳۹۷
به نظر شما چطور می توانیم هوش مالیمان را افزایش دهیم و فرد ثروتمندی شویم؟ هوش مالی یک کیفیت ذهنی است که با آموزش ها و تمرین های خاصی تقویت می ...
ادامه مطلب ۱۹ تیر , ۱۳۹۷
جمعه 15 تیر 1397، دانش آموختگان نخستین دوره هوش مالی دور هم جمع شدند تا علاوه بر تجدید دیدار با همدیگر، مباحث آموزش جدیدی از اساتید این دوره را دریافت ...
ادامه مطلب ۱۷ تیر , ۱۳۹۷
گزارش جلسه دهم از دومین دوره هوش مالی با گزارش جلسه دهم از دومین دوره هوش مالی با ما همراه باشید. دوره جامع هوش مالی، یک دوره هفت ماهه می باشد که ...
ادامه مطلب ۱۰ تیر , ۱۳۹۷
گزارش جلسه نهم از دومین دوره هوش مالی با گزارش جلسه نهم دومین دوره هوش مالی با ما همراه باشید. دوره جامع هوش مالی، یک دوره هفت ماهه می­ باشد که دومین دوره ...
ادامه مطلب ۹ تیر , ۱۳۹۷
گزارش جلسه هشتم از دومین دوره هوش مالی با گزارش جلسه هشتم دومین دوره هوش مالی با ما همراه باشید. دوره جامع هوش مالی، یک دوره هفت ماهه می باشد که دومین ...
ادامه مطلب ۲۱ خرداد , ۱۳۹۷
گزارش جلسه هفتم از دومین دوره هوش مالی با گزارش جلسه هفتم دومین دوره هوش مالی با ما همراه باشید. دوره جامع هوش مالی، یک دوره هفت ماهه می باشد که دومین ...
ادامه مطلب ۱۷ خرداد , ۱۳۹۷
گزارش جلسه پنجم از دومین دوره هوش مالی با گزارش جلسه پنجم دومین دوره هوش مالی با ما همراه باشید. دوره جامع هوش مالی، یک دوره هفت ماهه می باشد که دومین ...
ادامه مطلب ۲۲ اردیبهشت , ۱۳۹۷
گزارش جلسه هجدهم دوره جامع هوش مالی یک در ابنجا به گزارش جلسه هجدهم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم. دوره جامع هوش مالی، یک دوره هفت ماهه می باشد. در دوره جامع ...
ادامه مطلب ۸ اردیبهشت , ۱۳۹۷