مهارت شخصیت خوانی در مذاکره

مهارت شخصیت خوانی در مذاکره

, , ,
مهارت شخصیت خوانی در مذاکره در این مقاله به مهارت شخصیت خوانی در مذاکره می پردازیمشنیدن یکی از بهترین مهارت های خویشتن داری در مذاکره است.ما علایق طرف مقابل را با گوش دادن یاد می گیریم.برخی سبک ها نسبت به بقیه بهترند، اما در بیشتر مواق…
بهبود مهارت های مذاکره

بهبود مهارت های مذاکره

, , ,
بهبود مهارت های مذاکره در این مقاله به بهبود مهارت های مذاکره می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Improving your Negotiating Skills: Tips learned in the Trenches می پردازیمبهبود مهارت های مذاکره : نکاتی که در سنگربندی ها…
تیپ روانشناسی disc

تیپ روانشناسی disc

, ,
تیپ روانشناسی disc تیپ روانشناسی disc یکی دیگر از مدل های شناخت تیپ شخصیتی می باشد.این مدل می تواند به ما در مذاکره بسیار کمک نماید.ما با شناخت تیپ شخصیتی طرف مقابلمان متوجه می شویم که باید با او چگونه برخورد نمائیم.تیپ روانشناسی…