به دلال نیاز داریم؟

به دلال نیاز داریم؟

/
با توجه به دانش متعارف و همگانی، همیشه باید از یک مشاور املاک در خرید…
قدرت اطلاعات در مذاکره

قدرت اطلاعات در مذاکره

/
سه توصیه برای مذاکره که می توانید در جلسه بعدی خود از آنها ا…
در مذاکره گروهی بر سر املاک خودداری کنیم

در مذاکره گروهی بر سر املاک خودداری کنیم

/
یک مذاکره گروهی شرایطی فراهم است که آماده شک و تردید و کشمکش میب…
چطور یک قرارداد آهنین ببندیم؟

چطور یک قرارداد آهنین ببندیم؟

/
روابط تجاری و مذاکرات قراردادی: چطور یک قرارداد آهنین ببندیم؟ است…
مدیریت کارمندان

مدیریت کارمندان

/
مدیریت کارمندان - رازهایی درباره سازمان‌دهی افراد که هر مدیر موفقی باید بداند به…
توجه و دقت

توجه و دقت

/
مانند یک شیری که در کمین طعمه اش است: بدن آرام و چشم ها ثابت است،…
چطور اهداف مذاکره را تنظیم کنیم؟

چطور اهداف مذاکره را تنظیم کنیم؟

/
باید یاد بگیریم چطور اهداف مذاکره را در راه رسیدن به بهترین ت…
فواید تعصب بر سر میز مذاکره

فواید تعصب بر سر میز مذاکره

/
باید از دانش تعصب خود بعنوان وسیله ای تاثیرگذار در مذاکره استف…
چطور از رییسمان بخواهیم زمان بیشتری به ما بدهد تا چیزهای جدیدی یاد بگیریم؟

چطور از رییسمان بخواهیم زمان بیشتری به ما بدهد تا چیزهای جدیدی یاد بگیریم؟

/
همه ی ما می خواهیم یاد بگیریم و رشد کنیم. بهبود مهارت هایمان …
نمونه هایی از اختلافات مذاکره در محل کار

نمونه هایی از اختلافات مذاکره در محل کار

/
وقتی اختلافاتی در محل کار ایجاد می شود، تولیدات منتفی شده و کا…