ده تکنیک برای مذاکره بهتر

ده تکنیک برای مذاکره بهتر

/
موسس شرکت ها همیشه بهترین مذاکره کننده ها نیستند. آنها برای اولین بار…
هنر متقاعد سازی دقیقا چیست؟

هنر متقاعد سازی دقیقا چیست؟

/
هنر مذاکره همانطور که یک فروشنده با مشتری های خود مذاکره می…
تکنیک های متقاعد سازی

تکنیک های متقاعد سازی

/
تکنیک های متقاعد سازی: اهمیت صبوری در مذاکره مذاکرات بسیاری ه…
موفقیت چیست و چرا یک وظیفه است؟

موفقیت چیست و چرا یک وظیفه است؟

/
هیچکس از شکست ما سودی نمی بیند. موفقیت چیست؟ موفقیت در هر زمینه ای …
سلام و احوال پرسی

سلام و احوال پرسی

/
همه‌ چیز با سلام شروع می‌شود مشاهده زبان بدن از لحظه‌ای شروع می‌شو…
خودمان باشیم؟ نه، فقط خودمان نباشیم

خودمان باشیم؟ نه، فقط خودمان نباشیم

/
چند بار تا به حال این جمله ی معروف را شنیده اید که می گوید: …
اعتماد به نفس چیست؟

اعتماد به نفس چیست؟

/
به عنوان یک تعریف بسیار ساده و همه کس فهم، اعتماد به نفس اعتم…
وابستگی در برابر خودمختاری

وابستگی در برابر خودمختاری

/
رمز و رازی خاص شماره را دربرمی‌گیرد. هنگامی‌که دو فرد ازدواج می‌کن…
مراحل درونگرایی خلاق

مراحل درونگرایی خلاق

/
برای مثال، قانون منطقه‌ای را در نظر بگیرید که ایستادن در مقابل یک…
یک اسطوره چگونه عمل می‌کند؟

یک اسطوره چگونه عمل می‌کند؟

/
برای درست‌کردن یک اسطوره، ابتدا باید خواص اولیه آن را درک کنیم.ی…