بیایید حرف بزنیم

بیایید حرف بزنیم

, , ,
بیایید حرف بزنیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان بیایید حرف بزنیم می پردازیم.این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان LET’S TALK: HOW TO BE A BETTER COMMUNICATOR می باشد.بیایید حرف بزنیم: چطور می شود ارتباط گیرنده ی بهتری شد…
قلب و ذهن مذاکره کننده

قلب و ذهن مذاکره کننده

, ,
قلب و ذهن مذاکره کننده در این مقاله به قلب و ذهن مذاکره کننده می پردازیم.احساسات در مقابل افکار، یک سوال دایمی برای مذاکره کنندگان پیش می آید و آن این است که زیر میکروسکوپ یک متخصص باشند و از دیدگاه های متعددی مورد بررسی قرار گیرند. ک…
عقلانی مذاکره کنیم

عقلانی مذاکره کنیم

, ,
عقلانی مذاکره کنیم موضوع این مقاله عقلانی مذاکره کنیم می باشد که ترجمه مقاله ای با عنوان Negotiating Rationally می باشد.یک روش عقلانی برای چگونگی مدیریت و برگزاری مذاکره. این مقاله استراتژی های مفیدی برای کاهش تکنیک های غیرعقلانی برای ما فراهم م…
تنظیم کردن اوضاع در مذاکره

تنظیم کردن اوضاع در مذاکره

, ,
تنظیم کردن اوضاع در مذاکره در این مقاله به تنظیم کردن اوضاع در مذاکره می پردازیم که ترجمه مقاله ای با عنوان Setting The Climate For A Non-Confrontational Negotiation می باشد.وسیله ای ارزشمند برای اینکه چگونه با آنچه دیگران در حین مذاکره …
برنده شدن در مذاکره

برنده شدن در مذاکره

, ,
برنده شدن در مذاکره از طریق "تشخیص سبک های مختلف اجتماعی مذاکره کنندگان" در این مقاله یاد می گیریم چگونه سبک های مختلف مذاکره ی حریفان را شناسایی و از آن برای برنده شدن در یک مذاکره استفاده کنیم.مذاکره کنندگان موفق دیدگاه مثبتی نسبت به م…
موفقیت در مذاکره: چگونه ارزیابی و بررسی کنیم؟

موفقیت در مذاکره: چگونه ارزیابی و بررسی کنیم؟

, ,
موفقیت در مذاکره: چگونه ارزیابی و بررسی کنیم؟ در این مقاله به موفقیت در مذاکره: چگونه ارزیابی و بررسی کنیم؟ می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Negotiation Success: How To Evaluate & Measure می باشد.باید یاد بگیریم سه روش مهم …
هرآنچه یک مذاکره کننده باید قبل از مذاکره بداند

هرآنچه یک مذاکره کننده باید قبل از مذاکره بداند

, ,
هرآنچه یک مذاکره کننده باید قبل از مذاکره بداند در این مقاله به هرآنچه یک مذاکره کننده باید قبل از مذاکره بداند می پردازیم. این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان What Every Negotiator Must Know Before They Negotiate می باشد.مذاکره کنندگان…
هنر و علم مذاکره

هنر و علم مذاکره

, ,
هنر و علم مذاکره در این مقاله به هنر و علم مذاکره می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان The Art And Science Of Negotiation می باشد.یک روش ریاضی و تحلیلی در استخراج راه حل های خلاقانه برای یک مشکل مذاکره. خط هدایت های عملی پیشنهادها در…
درآمدتان را چند برابر کنید

درآمدتان را چند برابر کنید

, , ,
درآمدتان را چند برابر کنید در ادامه مقالات این شنبه به مقاله ای با عنوان درآمدتان را چند برابر کنید می پردازیم که ترجمه مقاله ای با عنوان HOW TO TURN YOUR PASSION INTO MULTIPLE INCOME STREAMS می باشد.چگونه به واسطه ی علاقه و اشتیاقتان، درآمدتان را چ…
حیله های مذاکره و اقداماتی برای رویارویی با آنها

حیله های مذاکره و اقداماتی برای رویارویی با آنها

, ,
حیله های مذاکره و اقداماتی برای رویارویی با آنها در این مقاله به حیله های مذاکره و اقداماتی برای رویارویی با آنها می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Deceptive Negotiation Gambits And Counter Measures می پردازیم.باید نیرنگ ها و ترف…