یک تصویر جدید برای توصیه ای در مذاکره
, ,

یک ICON جدید برای توصیه ای در مذاکره

یک ICON جدید برای توصیه ای در مذاکره در این مقاله به یک ICON جدید برای توصیه ای در مذاکره می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان A New ICON For Negotiation Advice می باشد.توصیه ی ارزشمند برای نشان دادن اینکه چگونه هر دو حریف می…
قدرت نفوذ عمومی در نتیجه های مذاکره
, ,

قدرت نفوذ عمومی در نتیجه های مذاکره

قدرت نفوذ عمومی در نتیجه های مذاکره در این مقاله به قدرت نفوذ عمومی در نتیجه های مذاکره می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Public Leverage In Negotiation Outcomes می باشد.چهار نکته ی مهم درمورد اینکه چگونه حریف ها می توانند بطور عموم…
بهبود نتایج مهارت های مذاکره کارمندان ما
, ,

بهبود نتایج مهارت های مذاکره کارمندان ما

بهبود نتایج مهارت های مذاکره کارمندان ما در این مقاله به بهبود نتایج مهارت های مذاکره کارمندان ما می پردازیم این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Improve Your Employees’ Negotiation Skill Outcomes می باشد.پنح سوال ضروری وجود دارد که همه …
سخمرانی حرفه ای متا درست بشه عکس های کنار دانلود ها کوچیک بشه ماجراهای من آماده هست
, , ,

چگونه مطمئن شویم که از زبان بدن خود درست استفاده می کنیم

چگونه مطمئن شویم که از زبان بدن خود درست استفاده می کنیم در این مقاله به چگونه مطمئن شویم که از زبان بدن خود درست استفاده می کنیم می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان 5 Practices to ensure you’re using the right body language می باشد.زبان بدن به م…
هجده شیوه مناسب برای استفاده هر چه صحیح تر از زبان بدن
, , ,

هجده شیوه مناسب برای استفاده هر چه صحیح تر از زبان بدن

هجده شیوه مناسب برای استفاده هر چه صحیح تر از زبان بدن در این مقاله به هجده شیوه مناسب برای استفاده هر چه صحیح تر از زبان بدن می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان 18 Ways to Send the Right Message With Body Language می باشد. این مقاله از پیتر…
سه اشتباه زبان بدن که واقعا غیر حرفه ای می باشد
, , ,

سه اشتباه زبان بدن که واقعا غیر حرفه ای می باشد

سه اشتباه زبان بدن که واقعا غیر حرفه ای می باشد در این مقاله به سه اشتباه زبان بدن که واقعا غیر حرفه ای می باشد می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان These 3 Body Language Mistakes Make You Look Really Unprofessional می باشد که توسط پیتر اک…
از بین بردن باورهای نادرست در مذاکره
, ,

از بین بردن باورهای نادرست در مذاکره

از بین بردن باورهای نادرست در مذاکره در این مقاله به از بین بردن باورهای نادرست در مذاکره می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Dispelling Negotiation Myths می باشد.باید یاد بگیریم چگونه آماده سازی صحیح، آنچه مذاکره کننده نیاز دارد را افشا می ک…
سر و کار داشتن با احساسات در مذاکره
, ,

سر و کار داشتن با احساسات در مذاکره

سر و کار داشتن با احساسات در مذاکره در این مقاله به سر و کار داشتن با احساسات در مذاکره می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Dealing With Your Emotions In Negotiations می باشد.این مقاله توصیه هایی در رابطه با اینکه چگونه می توانیم در …
تفاوت های جنسیتی در مذاکرات
, ,

تفاوت های جنسیتی در مذاکرات

تفاوت های جنسیتی در مذاکرات در این مقاله به تفاوت های جنسیتی در مذاکرات می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Gender Differences In Negotiations می باشد.ما تفاوت های رایج و کلیشه ای بین زنان و مردان را ارزیابی کرده ایم و اینکه چگونه زن…
سه اشتباه زبان بدن که برای فروشندگان واقعا غیر حرفه ای به نظر می رسد
, , ,

سه اشتباه زبان بدن که برای فروشندگان واقعا غیر حرفه ای به نظر می رسد

سه اشتباه زبان بدن که برای فروشندگان واقعا غیر حرفه ای به نظر می رسد در این مقاله به سه اشتباه زبان بدن که برای فروشندگان واقعا غیر حرفه ای به نظر می رسد می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای توسط پیتر اکونومی با عنوان  These 3 Body Language Mis…