تفاوت های سبک مذاکره

تفاوت های سبک مذاکره

, , ,
تفاوت های سبک مذاکره در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان تفاوت های سبک مذاکره می پردازیم. این مقاله ترجمه مقاله ای با عنوان Gender Benders می باشد.این مقاله تفاوت های جنسیتی را توضیح داده و مورد سوال قرار می دهد. همچنین سبک های رابطه …
مذاکره برنده برنده

مذاکره برنده برنده

, , ,
مذاکره برنده برنده مذاکره برنده برنده چیست؟ در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان What Is Win-Win Negotiation می پردازیم. باید ارزیابی کنیم که یک سبک ضعیف مذاکره برنده برنده چگونه می تواند ما را در دستیابی به هدف ها در شکست کند و طلاها …
استعاره های مذاکره تجاری

استعاره های مذاکره تجاری

, , ,
استعاره های مذاکره تجاری در این مقاله به استعاره های مذاکره تجاری می پردازیم. در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Business Negotiation Metaphors می پردازیم. استعاره ها کمک می کنند سرنخ هایی پیدا کنیم که به وسیله آنها بفهمیم چگونه یک مذاک…
انواع سبک مذاکره

انواع سبک مذاکره

, , ,
انواع سبک مذاکره در این مقاله به انواع سبک مذاکره که ترجمه مقاله ای با عنوان Negotiation Styles می پردازیم.سبک مذاکره ما می تواند آنچه با سختکوشی به بن بست می رسد و یا یک ارزش خلاقانه به همراه آن یک رابطه بادوام تعریف شود.بنابراین وقتی نیازها…
انواع مذاکرات

انواع مذاکرات

, , ,
انواع مذاکرات در این مقاله به انواع مذاکرات می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Negotiation Types می پردازیمدو نوع مذاکره مختلف وجود دارد: مذاکره یکپارچه و مذاکره توزیعی.این مقاله مهمترین تفاوتهایی که بین این دو ن…
دستور جلسه

دستور جلسه

, ,
دستور جلسه دز این مقاله به دستور جلسه می پردازیم.با باز شدن مذاکره و یک سری قضاوت های درونی درباره ی طرف مقابل، لازم است که در بحث کردن درباره ی صورت جلسه ی مذاکره هم پیشرفت هایی داشته باشیم.البته این کار مورد علاقه ی طرف مقابل هم هست و …
انواع سبک در مذاکره

انواع سبک در مذاکره

, ,
انواع سبک در مذاکره در این مقاله به انواع سبک در مذاکره می پردازیم.  افراد و محل ها آیا تاکنون فردی را با شخصیت مغناطیسی ملاقات کرده اید؟ فردی که تحت هر شرایطی با دیگران کار می کند؟درحالیکه این مشخصات خیلی متداول نیستند، اما شکی نیس…
مهارت هایی برای مذاکره

مهارت هایی برای مذاکره

, ,
مهارت هایی برای مذاکره در این مقاله به مهارت هایی برای مذاکره می پردازیم. حتی اگر کارمان شامل مذاکره نشود، برای تعویض ماشین، خانه و یا حتی فروش کمد لباسمان می توانیم یک مذاکره کننده ی خوب باشیم.واقعیت این است که مذاکره کنن…
چهار نوع مذاکره کننده داریم : شما جزو کدام دسته هیستید؟

چهار نوع مذاکره کننده داریم : شما جزو کدام دسته هستید؟

, , ,
چهار نوع مذاکره کننده داریم : شما جزو کدام دسته هستید؟ چهار نوع مذاکره کننده داریم: شما جزو کدام دسته هستید؟در این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Four Types of Negotiators: Which Are You می پردازیم.در دنیای فروش چند نوع مذاکره کننده داری…
مذاکره و انواع مختلف مذاکره

مذاکره و انواع مختلف مذاکره

, , ,
مذاکره و انواع مختلف مذاکره دز این مقاله به مذاکره و انواع مختلف مذاکره می پردازیمدر این مقاله به ترجمه مقاله ای با عنوان Negotiation And Different Types Of Negotiators می پردازیم " مباحثه ها یک عامل غیرقابل انکار در عکس الع…