چطور بفروشیم

چطور بفروشیم

/
چطور بفروشیم: سه موضوع جزیی که تفاوتی ایجاد می کند وقتی داریم تکنی…
هشت تکنیک مذاکره که موسس یک شرکت را به یک فروشنده تبدیل می کند

هشت تکنیک مذاکره که موسس یک شرکت را به یک فروشنده تبدیل می کند

/
بخش عظیمی از موفقیت ما به این بستگی دارد که چگونه کالاها، خدمات…
فروش، توانایی متقاعدکنندگی باشکوه

فروش، توانایی متقاعدکنندگی باشکوه

/
فروش، توانایی متقاعدکنندگی باشکوه موضوع این مقاله می باشد.ا…
قیمت مناسب رو از کجا پیدا کنیم

قیمت مناسب رو از کجا پیدا کنیم

/
قیمت مناسب رو از کجا پیدا کنیم قیمت مناسب رو از کجا پیدا کنیم م…
آموزش همکاری در مذاکرات فروش

آموزش همکاری در مذاکرات فروش

/
آموزش همکاری در مذاکرات فروش در این مقاله به آموزش همکاری در مذا…
توصیه هایی برای فرآیند مذاکره فروش

توصیه هایی برای فرآیند مذاکره فروش

/
توصیه هایی برای فرآیند مذاکره فروش در این مقاله به توصیه هایی برای ف…
چطور تقاضای پول بیشتر کنیم؟

چطور تقاضای پول بیشتر کنیم؟

/
چطور تقاضای پول بیشتر کنیم؟ در این مقاله به چطور تقاضای پول بی…
مذاکره فروش

مذاکره فروش

/
مذاکره فروش در این مقاله به مذاکره فروش می پردازیم در این مقا…
انواع درخواست ها

انواع درخواست ها

/
انواع درخواست ها در این مقاله به انواع درخواست ها می پردازیماین م…
تکنیک های فروش که برای هر تجارتی کاربرد دارد

تکنیک های فروش که برای هر تجارتی کاربرد دارد

/
تکنیک های فروش که برای هر تجارتی کاربرد دارد در این مقاله به تکنیک های…