اشتباهات رایج نوشتاری

اشتباهات رایج نوشتاری

, , ,
اشتباهات رایج نوشتاری در این مقاله به اشتباهات رایج نوشتاری می پردازیم.این مقاله با عنوان seven Texting Mistakes That Make You Look Really Unprofessional می باشد.نویسنده مقاله ( اشتباهات رایج نوشتاری ) آقای پیتر اکونومی می باشد. …
آداب مکالمه با تلفن

مذاکره مجازی

, ,
مذاکره مجازی مذاکره چیست را در مقاله های قبلی آموزش دیدیم، حال مذاکره مجازی را بررسی می نماییم.در این بخش قصد دارم مذاکره ه مجازی را شرح دهیم.مثال هایی از مذاکره مجازی:مذاکره تلفنی - مذاکره آنلاین – مذاکره پیامکی – مذاکره با شبکه …
آداب مکالمه با تلفن

مذاکره تلفنی

, ,
مذاکره تلفنی یک مذاکره تلفنی شامل سه قسمت عمده می باشد که در ادامه به آن می پردازیم.آغاز مکالمه انجام و ادامه پایان دادن در یک مذاکره تلفنی با توجه به اینکه ما چهره و صورت نداریم در نتیجه زبان بدن هم نداریم پس باید توجه خ…