مهارت های مذاکره در یک هفته

کتاب مهارت های مذاکره در یک هفته

/
کتاب مهارت های مذاکره در یک هفته قصد داریم به کتاب مهارت های مذاک…
رسیدن به پاسخ مثبت

رسیدن به پاسخ مثبت

/
رسیدن به پاسخ مثبت در این مقاله به رسیدن به پاسخ مثبت می پردا…
پیتر اکونومی

پیتر اکونومی

/
پیتر اکونومی پیتر اکونومی peter economy  کیست؟در این مقال…
کتاب فقط مرگ قابل مذاکره نیست

کتاب فقط مرگ قابل مذاکره نیست

/
کتاب فقط مرگ قابل مذاکره نیست قصد داریم به کتاب فقط مرگ قابل…
کتاب آموزش مذاکره

کتاب آموزش مذاکره

/
کتاب آموزش مذاکره در این مقاله قصد معرفی کتاب آموزش مذاکره با …
مذاکره سبز

مذاکره سبز

/
مذاکره سبز: مذاکره سبز عنوان کتاب جدیدم هست که پس از ویرایش …
کتاب مذاکره

کتاب جدیدم

/
کتاب جدیدم کتاب جدیدی که تالیف کردم برای آموزش و یادگیری مذاگره …