گزارش جلسه هشتم از دومین دوره هوش مالی
, ,

گزارش جلسه هشتم از دومین دوره هوش مالی

گزارش جلسه هشتم از دومین دوره هوش مالی با گزارش جلسه هشتم دومین دوره هوش مالی با ما همراه باشید.دوره جامع هوش مالی، یک دوره هفت ماهه می باشد که دومین دوره آن در اسفند نود و شش با حضور بیست شرکت کننده آغاز گردید.  با مشاوران و م…
گزارش جلسه هفتم از دومین دوره هوش مالی
, , , ,

گزارش جلسه هفتم از دومین دوره هوش مالی

گزارش جلسه هفتم از دومین دوره هوش مالی با گزارش جلسه هفتم دومین دوره هوش مالی با ما همراه باشید.دوره جامع هوش مالی، یک دوره هفت ماهه می باشد که دومین دوره آن در اسفند نود و شش با حضور بیست شرکت کننده آغاز گردید.  با مشاوران و م…
گزارش جلسه ششم از دومین دوره هوش مالی
, ,

گزارش جلسه ششم از دومین دوره هوش مالی

گزارش جلسه ششم از دومین دوره هوش مالی با گزارش جلسه ششم دومین دوره هوش مالی با ما همراه باشید.دوره جامع هوش مالی، یک دوره هفت ماهه می باشد که دومین دوره آن در اسفند نود و شش با حضور بیست شرکت کننده آغاز گردید.  با مشاوران و مدرس…
گزارش جلسه پنجم از دومین دوره هوش مالی
, , ,

گزارش جلسه پنجم از دومین دوره هوش مالی

گزارش جلسه پنجم از دومین دوره هوش مالی با گزارش جلسه پنجم دومین دوره هوش مالی با ما همراه باشید.دوره جامع هوش مالی، یک دوره هفت ماهه می باشد که دومین دوره آن در اسفند نود و شش با حضور بیست شرکت کننده آغاز گردید. با مشاوران و مدرسان این …
گزارش جلسه هجدهم دوره جامع هوش مالی یک
, ,

گزارش جلسه هجدهم دوره جامع هوش مالی یک

گزارش جلسه هجدهم دوره جامع هوش مالی یک در ابنجا به گزارش جلسه هجدهم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم.دوره جامع هوش مالی، یک دوره هفت ماهه می باشد.در دوره جامع هوش مالی به افراد مهارت هایی را آموزش می دهیم که به کمک آن بتوانند درآمد خو…
گزارش جلسه هفدهم دوره جامع هوش مالی یک
, ,

گزارش جلسه هفدهم دوره جامع هوش مالی یک

گزارش جلسه هفدهم دوره جامع هوش مالی یک در ابنجا به گزارش جلسه هفدهم دوره جامع هوش مالی یک می پردازیم.دوره جامع هوش مالی، یک دوره هفت ماهه می باشد که دومین دوره آن در اسفند نود و شش با حضور بیست شرکت کننده آغاز گردید. با مشاوران و مد…
گزارش سمینار ایستگاه 97 برگزار شد
,

سمینار ایستگاه 97 برگزار شد

سمینار ایستگاه 97 برگزار شد در اینجا به گزارش سمینار ایستگاه 97 می پردازیم.این سمینار در تاریخ بیست و نهم فروردین ماه نود و هفت با حضور بیش از یکصد نفر در تهران برگزار گردید. اینجا کجاست؟ این نه صف نانوایی است؛ و نه صف خرید…
گزارش جلسه چهارم از دومین دوره هوش مالی
,

گزارش جلسه چهارم از دومین دوره هوش مالی

گزارش جلسه چهارم دومین دوره هوش مالی با گزارش جلسه چهارم دومین دوره هوش مالی با ما همراه باشید.دوره جامع هوش مالی، یک دوره هفت ماهه می باشد که دومین دوره آن در اسفند نود و شش با حضور بیست شرکت کننده آغاز گردید..h_iframe-aparat_embed…
گزارش جلسه سوم دومین دوره هوش مالی
, ,

گزارش جلسه سوم دومین دوره هوش مالی

گزارش جلسه سوم دومین دوره هوش مالی با گزارش جلسه سوم دومین دوره هوش مالی با ما همراه باشید.دوره جامع هوش مالی، یک دوره هفت ماهه می باشد که دومین دوره آن در اسفند نود و شش با حضور بیست شرکت کننده آغاز گردید. با مشاوران و مدرسان این دوره …
گزارش جلسه دوم دومین دوره هوش مالی
, ,

گزارش جلسه دوم دومین دوره هوش مالی

گزارش جلسه دوم دومین دوره هوش مالی با گزارش جلسه دوم دومین دوره هوش مالی با ما همراه باشید.دوره جامع هوش مالی یک دوره هفت ماهه می باشد که دومین دوره آن در اسفند نود و شش با حضور بیست شرکت کننده آغاز گردید. این ویدئو زیبا را از دست ندهید …